Bảng Giá Chứng Khoán Trực Tuyến Hnx

CP NIÊM YẾT: Tổng KLGD: 0 Tổng GTGD: 0 KLGD thỏa thuận: 0 GTGD thỏa thuận: 0 CP UPCOM: Tổng KLGD: 0 Tổng GTGD: 0 KLGD thỏa thuận: 0 GTGD thỏa thuận: 0 TPDN: Tổng KLGD: 0 Tổng GTGD: 0 KLGD thỏa thuận: 0 GTGD thỏa thuận: 0


Bạn đang xem: Bảng giá chứng khoán trực tuyến hnx

*

*

*

TT CK Trạng thái GD Trạng thái THQ TC Trần Sàn Dư mua Khớp lệnh Dư bán Mởcửa Đóngcửa Caonhất Thấpnhất GiáTB GiáBQ GiáTB/BQ iNAV Chỉ sốCS NNmua NNbán
KL3 Giá 3 KL2 Giá 2 KL1 Giá 1 +/- Giá KL Tổng KL Tổng GT Giá 1 KL1 Giá 2 KL2 Giá 3 KL3

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cài Framework 3.5 Cho Win 10 Trên Máy Tính, Hướng Dẫn Cài Đặt

TT CK Trạng thái GD Trạng thái THQ TC Trần Sàn Dư mua Khớp lệnh Dư bán Mởcửa Đóngcửa Caonhất Thấpnhất GiáTB GiáBQ GiáTB/BQ iNAV Chỉ sốCS NNmua NNbán
KL3 Giá 3 KL2 Giá 2 KL1 Giá 1 +/- Giá KL Tổng KL Tổng GT Giá 1 KL1 Giá 2 KL2 Giá 3 KL3

Khớp lệnh định kỳ mở cửa Khớp lệnh liên tục Khớp lệnh định kỳ đóng cửa Giao dịch thỏa thuận Giao dịch toàn thị trường
KLGD GTGD KLGD GTGD KLGD GTGD KLGD GTGD KLGD GTGD OI

Khớp lệnh chu kỳ mở cửa Khớp lệnh liên tục Khớp lệnh định kỳ đóng cửa Giao dịch thỏa thuận Giao dịch toàn thị trường
KLGD GTGD KLGD GTGD KLGD GTGD KLGD GTGD KLGD GTGD OI

Mã HĐ
Mã HĐ Tháng đáo hạn Giá TC Giá trần Giá sàn Đặt mua Khớp lệnh Đặt bán Thay thay đổi giá Thay đổi giá (%) Tổng khớp Tổng thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá tạm dừng hoạt động (*) KL mở (OI) Thay đổi OI (%) Tình trạng thanh toán của CK KL cài NN KL chào bán NN
Giá 3 KL3 Giá 2 KL2 Giá 1 KL1 Giá KL Giá 1 KL1 Giá 2 KL2 Giá 3 KL3

Mã HĐ
Mã HĐ Tháng đáo hạn Giá TC Giá trần Giá sàn Đặt mua Khớp lệnh Đặt bán Thay đổi giá Thay đổi giá (%) Tổng khớp Tổng thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa (*) KL mở (OI) Thay thay đổi OI (%) Tình trạng thanh toán giao dịch của CK KL download NN KL chào bán NN
Giá 3 KL3 Giá 2 KL2 Giá 1 KL1 Giá KL Giá 1 KL1 Giá 2 KL2 Giá 3 KL3

Trạng thái thanh toán phường - thông thường LM - ck không được GD trong ngày (Hạn chế GD) S - xong giao dịch N - Niêm yết new X - chuẩn bị hủy niêm yết H - Tạm hoàn thành giao dịch ST - Giao dịch đặc biệt quan trọng | tâm trạng THQ p - thông thường D1 - Trả cổ tức bởi tiền D2 - Trả cổ tức bởi CP/CP thưởng D3 - phát hành CP đến cổ đông hiện lên D4 - Trả cổ tức bằng CP/CP thưởng,Phát hành CP mang đến cổ đông hiện hữu D5 - Trả cổ tức bằng tiền, Trả cổ tức bằng CP/ CP thưởng, kiến tạo CP cho cổ đông hiện hữu AL - Niêm yết bổ sung CD - giảm vốn D8 - Trả cổ tức bởi tiền, Trả cổ tức bởi CP/ CP thưởng D9 - Trả cổ tức bằng tiền, chế tạo CP cho cổ đông hiện hữu CF - thay đổi tỉ lệ FF SM - Họp đại hội người đóng cổ phần Đơn vị giá: 1.000 VNĐ . Đơn vị khối lượng: 1.000 CP Đơn vị khối lượng: 1 CP

Trạng thái giao dịch thanh toán p - bình thường LM - chồng không được GD trong thời gian ngày (Hạn chế GD) S - hoàn thành giao dịch N - Niêm yết new X - sắp đến hủy niêm yết H - Tạm xong xuôi giao dịch ST - Giao dịch đặc biệt | tâm lý THQ p - thông thường D1 - Trả cổ tức bằng tiền D2 - Trả cổ tức bởi CP/CP thưởng D3 - tạo CP mang đến cổ đông hiện lên D4 - Trả cổ tức bởi CP/CP thưởng,Phát hành CP đến cổ đông hiện hữu D5 - Trả cổ tức bởi tiền, Trả cổ tức bằng CP/ CP thưởng, sản xuất CP đến cổ đông tồn tại AL - Niêm yết bổ sung cập nhật CD - sút vốn D8 - Trả cổ tức bởi tiền, Trả cổ tức bằng CP/ CP thưởng D9 - Trả cổ tức bằng tiền, xây đắp CP cho cổ đông hiện lên CF - đổi khác tỉ lệ FF SM - Họp đại hội cổ đông Đơn vị giá: 1.000 VNĐ . Đơn vị khối lượng: 1.000 TP Đơn vị khối lượng: 1 TP

Đơn vị khối lượng: 1 đúng theo đồng.Đơn vị GTGD: 1 triệu VND

Tình trạng triệu chứng khoán:N - Bình thườngH - tạm dừng giao dịch*Giá đóng cửa là giá giao dịch sau cùng trong ngày giao dịch, trong trường hợp thành phầm giao dịch là HĐTL TPCP Đơn vị khối lượng: 1 đúng theo đồng