Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Sai Tên Hàng

*
*
*
Công ty Luật tnhh Everest – Tổng đài hỗ trợ tư vấn pháp luật: 1900 6198

Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên mặt hàng hóa

Nếu không đúng tên hàng hóa thì công ty lớn và khách hàng phải lập biên bạn dạng điều chỉnh nội dung đã ghi sai mặt khác lập hóa 1-1 điều chỉnh. Bên trên hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh ghi rõ câu chữ đã ghi sai, văn bản điều chỉnh, số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm của hóa 1-1 đã lập phải điều chỉnh.

Bạn đang xem: Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên hàng

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đối kháng sai tên mặt hàng hóa

Tên công ty …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

———-***———

……, ngày …… mon …..năm ……

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Căn cứ theo vừa lòng đồng số ……….. Cam kết ngày…..tháng…..năm…… giữa hai bên:

Bên A: (Sử dụng dịch vụ)…………..

Tên: ……….

Đại diện: ……………Chức vụ:……….

Bên B: (Bên cung cấp dịch vụ)………..

Tên: ……..

Đại diện: ……….Chức vụ:…….

Xem thêm: Dương Thừa Lâm Và Hạ Quân Tường, Sự Nghiệp Mờ Nhạt Của Nam Diễn Viên Cbiz

Hai bên thống nhất kiểm soát và điều chỉnh hóa 1-1 số ……… do doanh nghiệp ………xuất với nội dung:

Tên mặt hàng hóa: thích hợp đồng ………

Thành tiền:………

Cộng tiền hàng:………..

Thuế suất GTGT:………% chi phí thuế GTGT:……….

Tổng cộng tiền thanh toán:……..

Số tiền viết bởi chữ:……….

Điều chỉnh với câu chữ như sau: Ghi không nên tên sản phẩm hóa.

Tên mặt hàng hóa trước khi điều chỉnh:…….

Tên mặt hàng hóa sau khi được điều chỉnh:………

Lý do: bên xuất hóa đối kháng đã ……… ở mục …….

Biên bạn dạng này được lập thành 2 phiên bản tiếng Việt có mức giá trị pháp luật như sau. Mỗi mặt giữ một bản để so sánh với hóa 1-1 số …….. Ngày ……

Biên bản này được lập thành 2 bạn dạng tiếng Việt có mức giá trị pháp luật như sau. Mỗi bên giữ một bạn dạng để so sánh với hóa đối kháng số …….. Ngày ……

Bên A

(Ký tên, đóng dấu)

Bên B

(Ký tên, đóng góp dấu)

Khuyến nghị của công ty Luật tnhh Everest

Bài viết nêu bên trên được cách thức sư, chuyên gia của công ty Luật tnhh Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu và phân tích khoa học hoặc phổ cập kiến thức pháp luật. Hoàn toàn không nhằm mục đích mục đích yêu mến mại.Bài viết có thực hiện những kiến thức và kỹ năng hoặc chủ kiến của các chuyên viên được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời khắc trích dẫn các nội dung này, bọn chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Mặc dù nhiên, quý Vị nên làm coi đây là những tin tức tham khảo, bởi vì nó có thể chỉ nên quan điểm cá nhân người viết.Trường hợp nên giải đáp vướng mắc về vụ việc có liên quan, hoặc yêu cầu ý kiến pháp luật cho vụ câu hỏi cụ thể, quý khách vui lòng contact với chăm gia, chế độ sư của người tiêu dùng Luật tnhh Everest qua Tổng đài support pháp luật: 1900 6198, E-mail: info