Các bài tập toán lớp 1

Trong nội dung bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ tổng hợp những chủ đề bài xích tập toán lớp 1 cơ bạn dạng từ học tập kỳ 1 mang lại học kỳ 2 có những bài tập minh họa để giúp các con rất có thể hệ thống lại con kiến thức, đồng thời kèm theo những phiếu bài xích tập để các con cùng luyện tập nhé


Các dạng bài xích tập toán lớp 1 học tập kỳ 1

Dạng 1: So sánh

Bài 1: Điền >, 3 … 3; 5 … 2; 5 … 25 … 4; 2 … 3; 1 … 52 … 5; 4 … 1; 4 … 44 … 3; 5 … 5; 2 … 33 …. 5; 1 …. 4; 3 …. 1

3 …. 2; 5 … 6; 2 … 07 …. 4; 0 …. 1; 8 … 58 …. 8; 8 … 7; 7 …. 90 …. 2; 9 … 9; 6 …. 86 …. 5; 2 …. 6; 9 …. 59 …. 8; 9 …. 9; 7 …. 77 …. 10; 10 …. 8; 10 … 6

Bài 2: Điền số tương thích vào vị trí chấm.

Bạn đang xem: Các bài tập toán lớp 1

3 … > 4

10 > … > 8

8 > … > 6

5 … > 1

0 … > 7

8 ….. > 4

2 … > 3

Bài 3. Điền số thích phù hợp với chỗ chấm?

7 8; 1 > …..4 …..; 8 7 > …..; 9 > ….;. 5 > …..8 = …..; ….. ….. ….

Bài 4: Điền >, Dạng 2: Viết hàng số và sắp xếp các số

Bài 1. Viết những số: 5 , 2 , 8 , 4 , 9 , 0

– Theo đồ vật tự từ bé nhỏ đến lớn: …………………………………………………….

– Theo lắp thêm tự từ bự đến bé: ……………………………………………………..

Bài 2: Viết theo thứ tự từ bé nhỏ đến lớn

8, 4, 10, 12, 9:……………………………………

3, 6, 9, 8, 12:……………………………………

16, 13, 14, 20:……………………………………

6, 9, 10, 1, 8:……………………………………

12, 11, 10, 15:……………………………………

16, 18, 12, 10, 9:……………………………………

18, 11, 3, 9, 12:……………………………………

6, 7, 0, 3, 9, 11:……………………………………

4, 6, 7, 5, 2:……………………………………

Bài tập 3: Viết số tương thích vào ô trống:

*

Bài 4. Viết các số 13, 7, 11, 10, 18, 5

– Theo trang bị tự từ bé nhỏ đến lớn: ……………………………………………..

– Theo sản phẩm công nghệ tự từ lớn đến bé: …………………………………………….

Bài 5: Viết các số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

– Theo thiết bị tự từ nhỏ bé đến lớn: ……………………………………………

– Theo sản phẩm tự từ bự đến bé:………………………………………………

Bài 6: Viết những số theo sản phẩm công nghệ tự từ bé xíu đến lớn: 26, 79, 15, 69, 90

A. 15, 26, 79, 90, 69

C.90, 79, 69, 26, 15

B. 15, 26, 69, 79, 90

D. 90, 79, 69, 15, 26

Bài 7. Viết những số 7, 15, 19, 20, 13, 10 theo đồ vật tự:

– Từ bé đến lớn: ………………………………………………………………………

– Từ to đến bé: ……………………………………………………

Dạng 3: kiếm tìm số lớn số 1 và số bé bỏng nhất

Bài 1: Số tròn chục bé bỏng nhất tất cả hai chữ số là:

A. 10 B. 90

C. 100 D. 80

Số bé bỏng nhất trong các số sau là: 23, 31, 70, 18, 69

A. 23 B. 31 C. 18 D. 69

Bài 2:

Khoanh tròn vào số phệ nhất: 15 ; đôi mươi ; 11 ; 8 ; 19

Khoanh tròn vào số nhỏ bé nhất: 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12

Khoanh tròn vào số béo nhất: 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12

Khoanh tròn vào số bé nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Dạng 4: những phép cộng, trừ vào phạm vi 10

Bài tập 1: Điền số thích hợp vào vị trí trống

1 +……= 5

3 +……= 6

4 +….= 5

….+ 2 = 6

….+ 1 = 3

…..+ 3 = 5

3 +….= 9

6 +……= 8

4 +….= 10

….+ 1 = 4

….+ 8 = 9

…..+ 2 = 6

Bài tập 2: Tính

6 – 2 =5 + 2 =9 – 5 =2 + 0 =8 + 2 =4 – 4 =7 – 3 =3 + 6 =7 + 2 =9 – 5 =3 + 6 =

1 + 5 =7 – 6 =7 + 1 =3 + 5 =2 – 1 =6 + 3 =5 + 2 =9 – 4 =6 + 4 =4 + 2 =6 + 1=

7 – 7=4 + 3 =7 + 3 =5 – 2 =6 – 5 =8 – 6 =6 – 4 =7 – 3 =10 + 0 =5 +4 =8 – 2 =

Bài 3: Tính:

3 + 3 – 2 =………

6 – 1 + 0 =……..

5 – 2 + 3 =…….

2 + 4 – 1 =……..

5 – 0 + 1 =……..

5 + 0 – 4 =……

4 + 3 – 5 = …..

2 + 6 – 3 = …..

7 – 2 + 3 = …..

6 – 4 + 2 = …..

8 – 6 + 3 = ……

4 + 2 + 3 = ……

3 + 2 + 4 = ….

9 – 4 + 5 = ….

10 – 8 + 6 = ….

5 + 5 – 3 = ….

9 + 1 – 7 = ….

10 – 6 + 4 = ….

Bài 4: Đặt tính rồi tính.

9 – 6

………

………

………

10 + 0

………

………

………

8 – 5

………

………

………

6 + 4; 10 – 2

……… ………

……… ………

………. ………

5 + 5

………

………

………

5 + 4

………

………

………

10 – 9

………

………

………

7 + 3 9 – 3

………. ………

……….. ………

……….. ………

Dạng 5: Giải vấn đề có lời văn

Bài 1: Hồng tất cả 8 que tính, Lan bao gồm 2 que tính. Hỏi cả đôi bạn trẻ có bao nhiêu que tính?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Bài 2: trên bờ có trăng tròn con vịt, dưới ao gồm 3 chục nhỏ vịt. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu nhỏ vịt?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Bài 3: Viết phép tính đam mê hợp.

a) Có:13 mẫu kẹo

Có vớ cả: …. Cái kẹo?

b) Có: 8 nhỏ lợn

Bán: 7 con lợn

Còn lại: ….. Con lợn?

Bài 4: Viết phép tính phù hợp hợp.

a, Có: 5 quả cam

Cho đi: 4 trái cam

Tất cả có: …. Trái cam?

b. Có: 10 cái kẹo

Đã ăn: 4 cái kẹo

Còn lại: ….. Dòng kẹo?

Bài 5:

Bóng xanh: 12 quả……………

Bóng đỏ: 7 quả……………

Tất cả: ……quả……………

Bài 6: mon trước Hà được 15 điểm 10, mon này Hà được 11 điểm 10. Hỏi cả hai tháng Hà được tất cả bao nhiêu điểm 10?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Bài 7: Lớp 1A tất cả 40 học tập sinh, lớp 1B tất cả 3 chục học sinh. Hỏi cả nhị lớp tất cả bao nhiêu học tập sinh?

Lớp 1A : …….học sinh

Lớp 1B : …….. Học sinh

Cả hai lớp :… học tập sinh?

Đổi: 3 chục học viên = ……… học sinh

Tổng phù hợp phiếu bài bác tập lớp 1

Phiếu số 1:

Bài 1: Viết toàn bộ các số:

a, từ là 1 đến 10:

…………………………………………………………………………………..

b, trường đoản cú 10 mang lại 20:

…………………………………………………………………………………..

c, Từ đôi mươi đến 30:

…………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn lời giải đúng:

1, Số khủng nhất trong số số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

2, Số nhỏ xíu nhất trong các số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

3, Số ngay tức thì trước của số 16 là số nào?

A. 14

B. 15

C. 17

D. 18

4, Số ngay tức khắc sau của số 10 là số nào?

A. 8

B. 9

C. 11

D. 12

5, bạn Lan bao gồm 2 cái cây viết chì, chị em mua thêm vào cho Lan 3 cái cây viết chì nữa. Hỏi Lan có toàn bộ mấy cái cây viết chì? ( chọn phép tính đúng nhất)

A. 2 + 3 = 5 ( cái cây bút chì)

B. 3 – 2 = 1 ( cái cây viết chì)

C. 2 + 2 = 4 ( cái cây bút chì).

2. Phiếu bài xích tập lớp 1 môn Toán – Số 2

Bài 1: Viết các số:

Mười ba: ……

Mười tám: ………

Mười một: …….

Chín: …….

Mười bảy: ………

Mười bốn: …….

Mười lăm: …..

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Muối Ớt Ngon Tại Nhà, Cách Làm Muối Ớt Thơm Cay, Chấm Gì Cũng Ngon

Hai mươi: ………

Tám: …………..

Sáu: ……..

Mười chín: ……..

Mười hai: ……..

Bài 2: Tính:

4 + 2 = ….

10 – 6 = ….

3 + 4 = ….

14 + 4 = ….

8 – 5 = ….

19 + 0 = ….

2 + 8 =….

18 – 5 =….

3 + 6 = ….

17 – 6 =….

10 – 7 =….

12 + 7 =….

Bài 3: cho những số: 6, 9, 19, 20, 1 chuẩn bị xếp các số vẫn cho

a, Theo đồ vật tự từ bé xíu đến lớn: …………………………………………….

b, Theo đồ vật tự từ mập đến bé: …………………………………………….

Bài 4: Tìm một trong những biết rằng lấy số đó cộng với 2 rồi trừ đi 1 thì được kết quả bằng 3?

Số buộc phải tìm là: ……

Vì : ………………………….

Các dạng bài xích tập toán lớp 1 học kỳ 2

Chủ đề 1: những số đếm 100

*

*

Bài 1. Viết số :

a) Viết những số tự 89 cho 100 :

b) Viết số vào địa điểm chấm:

Số liền trước của 99 là …… ; 70 có …… chục cùng … đơn vị

Số tức khắc sau của 99 là ……… ; 81 bao gồm ……chục cùng … 1-1 vị

Chủ đề 2: Độ dài và đo độ dài

Bài 1: Vẽ đoạn thẳng theo những số đo sau:

Đoạn AB lâu năm 4cm: ……………………

Đoạn AC nhiều năm 6cm: ……………………

Đoạn BC lâu năm 10cm:……………………

Đoạn AB dài 12cm: ……………………

Bài 2: Điền vào nơi trống:

a, Số 15 tất cả …. Chục với …. đơn vị.

Số 20 gồm …. Chục và …. Solo vị.

Số 17 có …. Chục và …. đối chọi vị.

Số 9 bao gồm …. Chục với …. đơn vị.

b, Số ….gồm 1 chục và 0 1-1 vị.

Số ….gồm 1 chục với 8 solo vị.

Số ….gồm 1 chục với 2 1-1 vị.

Số ….gồm 2 chục cùng 0 đơn vị.

Bài 3: Tính:

30cm + 40cm =………….

50cm + 10cm = …………

20cm + 50cm =………….

60cm + 30cm = …………

Chủ đề 3: Phép cộng, phép trừ ko nhớ quanh đó phạm vi 100

Phần chắc chắn nghiệm

Câu 1: Phép tính nhẩm 44 + 5 = 49 đúng giỏi sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 2: kết quả của phép tính 12cm + 24cm = 36 đúng tuyệt sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 3: Số đề xuất điền vào vị trí chấm là: 11 + 47

Câu 7: Hạ có 19 quả táo, Hạ mang lại Ngọc 2 trái và mang đến Lan 3 quả. Hỏi Hạ còn lại bao nhiêu trái táo?

A. 10 trái B. 12 quả C. 13 quả D. 14 quả

Phần từ luận

bài 1: tiến hành phép tính:

73 – 21 + 3 =

60 – đôi mươi + 59 =

36 + 51 – 46 =

66 – 52 – 1 =

88 – 54 – 4 =

26 + 53 – 32 =

28 + 30 – 57 =

20 + 22 + 24 =

45 – 34 + 76 =

66 – 52 – 1 =

75 – 51 + 63 =

90 – 50 + 17 =

96 – 85 + 43 =

94 – 43 + 15 =

99 – 16 – 22 =

26 + 53 – 32 =

Bài 2: Điền dấu hoặc số tương thích vào vị trí chấm

87 – 56 + … = 46; 38 … 24 = 19 … 5

58 – … + 4 = 44; 13 + 54 … 96 – 30

… + 12 + 30 = 64; 40 + 26 + 20 … 78

39…38…90…61 = 30

Bài 3: nhì gà chị em ấp nở ra được tổng số 24 gà con, biết rằng gà mẹ trước tiên ấp nở được số con kê con bằng số bé dại nhất tất cả hai chữ số. Hỏi gà người mẹ thứ nhì ấp nở được từng nào gà con?

Lời giải:

Cây bưởi sót lại số quả là:

56 – 12 = 44 (quả)

Đáp số: 44 quả bưởi

Bài 4: Tính nhanh: 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9

Lời giải

1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9 = (1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) = 10 + 10 + 10 + 10 = 40

Chủ đề 4: THỜI GIAN, GIỜ VÀ LỊCH

Dạng 1: Xem đồng hồ rồi phát âm giờ.

Trên mặt đồng hồ thời trang có kim ngắn chỉ giờ cùng kim nhiều năm chỉ phút.Khi kim nhiều năm chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số nào thì đồng hồ đang chỉ tiếng đó.

Ví dụ: Đồng hồ sau đây đang chỉ mấy giờ?

Giải:

Đồng hồ đang xuất hiện kim lâu năm chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số 8 buộc phải ta nói đồng hồ đang chỉ 8 giờ.

Dạng 2: Điều chỉnh kim giờ, kim phút để được giờ ưa thích hợp

Em vẽ thêm hoặc quay những kim đồng hồ thời trang để được giờ ưng ý hợp.

Ví dụ: Vẽ thêm kim ngắn để đồng hồ thời trang chỉ đúng 1 giờ

*

Giải:

Đồng hồ đang có kim lâu năm chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số 1 thì sẽ là 1 giờ.

Em nên vẽ thêm kim đồng hồ đeo tay như sau:

*

Dạng 3: khẳng định giờ ứng với các chuyển động trong ngày.

Tùy vào từng hoạt động cho trước, em xác định đồng hồ thời trang tương ứng.

Ví dụ:

Giờ sáng: trường đoản cú 6 giờ đồng hồ sáng mang đến 7 giờ tạo sáng em vẫn dậy, tấn công răng, rửa mặt, bữa sáng rồi đi học.

Từ 7 giờ đến 10 giờ, em sẽ học bài xích trên lớp.

Giờ trưa: tự 11 giờ mang đến 1 giờ chiều, em nạp năng lượng trưa, ngủ trưa.

Giờ chiều: 4 giờ chiều em gia nhập thể thao, rửa mặt gội.

Giờ tối: trường đoản cú 6 giờ tối, em ban đầu ăn tối, học bài bác hoặc coi TV.

Hy vọng cùng với những tin tức mà công ty chúng tôi vừa share có thể giúp các nắm được các chủ đề bài tập toán lớp 1 cơ bạn dạng từ học tập kỳ 1 cho học kỳ 2 nhé