Các bài toán cộng trừ, nhân chia lớp 6

 Phép trừ:

Cho nhị số thoải mái và tự nhiên a với b, nếu có số tự nhiên x sao để cho b + x = a thì ta bao gồm phép trừ

 a - b = x (số bị trừ) - (số trừ) = (hiệu)

 Phép nhân:

a . B = d (thừa số) . (thừa số) = (tích)

 Phép chia:

Cho nhì số tự nhiên và thoải mái a với b, trong những số ấy b ≠ 0, nếu bao gồm số tự nhiên và thoải mái x làm thế nào cho b.x = a thì ta nói a chia hết đến b với ta tất cả phép chia hết

a : b = x (số bị chia) : (số chia) = (thương)

Tổng quát:

Cho nhị số thoải mái và tự nhiên a với b, trong các số đó b ≠ 0, ta luôn kiếm được hai số tự nhiên và thoải mái q với r độc nhất sao cho:

 a = b . Q + r trong những số đó (0 ≤ r ≤ b)

(số bị chia) = (số chia) . (thương) + (số dư)

Nếu r = 0 thì ta có phép phân tách hết.Nếu r ≠ 0 thì ta tất cả phép chia gồm dư.

Bạn đang xem: Các bài toán cộng trừ, nhân chia lớp 6

* đặc điểm của phép cùng và phép nhân số từ nhiên:

*

Phát biểu bởi lời:

Tính chất giao hoán:

Khi đổi chỗ những số hạng vào một tổng thì tổng không chũm đổi.Khi đổi chỗ các thừa số vào một tích thì tích ko đổi.

Tính hóa học kết hợp:

Muốn cùng một tổng hai số với một vài thứ ba, ta rất có thể cộng số trước tiên với tổng của số vật dụng hai và số đồ vật ba.Muốn nhân một tích nhị số với một số trong những thứ ba, ta rất có thể nhân số đầu tiên với tích của số trang bị hai với số trang bị ba.

Tính chất trưng bày của phép nhân so với phép cộng:

Muốn nhân một vài với một tổng, ta hoàn toàn có thể nhân số kia với từng số hạng của tổng, rồi cùng các tác dụng lại.Chú ý: Trong tính toán có thể thực hiện tựa như với đặc thù a(b - c) = ab – acDạng tổng thể của số chẵn (số phân chia hết cho 2) là 2k (k N), dạng tổng thể của số lẻ (số chia cho 2 dư 1) là 2k + 1 (k N).Bài tập ví dụ:

Dạng 1: những bài tính nhanh

Bài 1:

Tính nhanh một cách hợp lí:

a/ 997 + 86

b/ 37. 38 + 62. 37

c/ 43. 11; 67. 101; 423. 1001

d/ 67. 99; 998. 34

Hướng dẫn

a/ 997 + (3 + 83) = (997 + 3) + 83 = 1000 + 80 = 1083

Sử dụng tính chất phối kết hợp của phép cộng.

Nhận xét: 997 + 86 = (997 + 3) + (86 -3) = 1000 + 83 = 1083. Ta rất có thể thêm vào số hạng này đồng thời ít hơn số hạng kia với cùng một số.

b/ 37. 38 + 62. 37 = 37.(38 + 62) = 37.100 = 3700.

Sử dụng đặc điểm phân phối của phép nhân so với phép cộng.

c/ 43. 11 = 43.(10 + 1) = 43.10 + 43. 1 = 430 + 43 = 4373.

67. 101= 6767

423. 1001 = 423 423

d/ 67. 99 = 67.(100 – 1) = 67.100 – 67 = 6700 – 67 = 6633

998. 34 = 34. (100 – 2) = 34.100 – 34.2 = 3400 – 68 = 33 932

Bài 2:

Tính nhanh các phép tính:

a/ 37581 – 9999

b/ 7345 – 1998

c/ 485321 – 99999

d/ 7593 – 1997

Hướng dẫn:

a/ 37581 – 9999 = (37581 + 1 ) – (9999 + 1) = 37582 – 10000 = 89999 (cộng cùng một trong những vào số bị trừ cùng số trừ

b/ 7345 – 1998 = (7345 + 2) – (1998 + 2) = 7347 – 2000 = 5347

c/ ĐS: 385322

d/ ĐS: 5596

Dạng 2: những bài toán có tương quan đến dãy số, tập hợp

Bài 1:

Tính 1 + 2 + 3 + … + 1998 + 1999

Hướng dẫn

- Áp dụng theo cách tích tổng của Gauss

- thừa nhận xét: Tổng trên tất cả 1999 số hạng

Do đó

S = 1 + 2 + 3 + … + 1998 + 1999 = (1 + 1999). 1999: 2 = 2000.1999: 2 = 1999000

Bài 2: Tính tổng của:

a/ toàn bộ các số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số.

b/ tất cả các số lẻ bao gồm 3 chữ số.

Hướng dẫn:

a/ S1 = 100 + 101 + … + 998 + 999

Tổng trên tất cả (999 – 100) + 1 = 900 số hạng. Do đó

S1= (100+999).900: 2 = 494550

b/ S2 = 101+ 103+ … + 997+ 999

Tổng trên bao gồm (999 – 101): 2 + 1 = 450 số hạng. Vì chưng đó

S2 = (101 + 999). 450 : 2 = 247500

Các giải tương tự như như trên. Cần xác minh số những số hạng trong dãy sô trên, đó là hầu như dãy số cách đều.

Bài 3:

Cho hàng số:

a/ 1, 4, 7, 10, 13, 19.

Xem thêm: Cách Tạo Ghi Chú Trên Desktop Win 10 Không Cần Đến Phần Mềm, Làm Thế Nào Để Tạo Ghi Chú Trên Desktop Win 10

b/ 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29.

c/ 1, 5, 9, 13, 17, 21, …

Hãy tìm cách làm biểu diễn những dãy số trên.

Hướng dẫn:

a/ ak = 3k + 1 cùng với k = 0, 1, 2, …, 6

b/ bk = 3k + 2 cùng với k = 0, 1, 2, …, 9

c/ ông xã = 4k + 1 với k = 0, 1, 2, … hoặc ông chồng = 4k + 1 với k N

Ghi chú: những số tự nhiên và thoải mái lẻ là phần nhiều số không chia hết mang đến 2, công thức biểu diễn là , k N

Các số tự nhiên và thoải mái chẵn là gần như số phân chia hết mang lại 2, công thức màn trình diễn là , k N

Bài 1:

Hà Nội, Huế, Nha Trang, tp.hồ chí minh nằm trên quốc lộ 1 theo đồ vật tự như trên. Cho biết các quãng mặt đường trên quốc lộ ấy:

Hà Nội – Huế : 658km,

Hà Nội – Nha Trang : 1278km,

Hà Nội – tp.hcm : 1710km.

Tính những quãng con đường : Huế – Nha Trang, Nha Trang – thành phố Hồ Chí Minh.

Bài 2:

a) trong phépchia cho 2, số dư có thể bằng 0 hoặc 1. Trong mỗi phépchia mang đến 3, mang lại 4, mang lại 5, số dư hoàn toàn có thể bằng từng nào ?

b) Dạng tổng quát của số phân tách hết mang đến 2 là 2k, dạng tổng quát của số phân tách hết mang đến 2 dư một là 2k + 1 với k ∈ N. Hãy viết dạng bao quát của số phân chia hết mang lại 3, số phân tách hết cho 3 dư 1, số phân tách hết đến 3 dư 2.

Bài 3:

Tính cấp tốc tổng sau đây một cách hợp lý nhất.

a/ 67 + 135 + 33

b/ 277 + 113 + 323 + 87

Bài 4:

Tính nhanh các phép tính sau:

a/ 8 x 17 x 125

b/ 4 x 37 x 25

Bài 5:

Tính tổng

a/ toàn bộ các số: 2, 5, 8, 11, …, 296

b/ toàn bộ các số: 7, 11, 15, 19, …, 283

Bài 6:

Tính nhẩm bằng cách thêm vào ở số hạng này, bớt đi ở số hạng tê cùng một số thích hợp:

Ví dụ: 57 + 96 = (57 – 4) + (96 + 4) = 53 + 100 = 153.

Hãy tính nhẩm: a/ 35 + 98 b/ 46 + 29.

Bài 7:

Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ với số trừ cùng một trong những thích hợp:

Ví dụ: 135 – 98 = (135 + 2) – (98 + 2) = 137 – 100 = 37.

Hãy tính nhẩm: a/ 321 – 96 b/ 1354 – 997.

Bài 8:

Có thể tính cấp tốc tổng 97 + 19 bằng phương pháp áp dụng tính chất phối hợp của phép cộng:

97 + 19 = 97 + (3 + 16) = (97 + 3) + 16 = 100 + 16 = 116.

Hãy tính nhanh các tổng sau bằng phương pháp làm tương tự như trên:

a) 996 + 45 b) 37 + 198.

Bài 9:

Cho hàng số sau: 1, 1, 2, 3, 5, 8

Trong dãy số trên, mỗi số (kể từ bỏ số thứ ba) bởi tổng của nhì số ngay thức thì trước. Hãy viết tiếp tư số nữa của hàng số.