Các Món Ăn Vặt Làm Từ Dừa

","product_id":0,"type":0,"date":1432603951,"date_text":"6 nu0103m","link":"/hoidap/3919/532047/cac-mon-ngon-lam-tu-qua-dua.html","num_reply":8,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"vuthao90","name":"Vu Thao","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"vuthao090990

Bạn đang xem: Các món ăn vặt làm từ dừaXem thêm: Các Mẫu Đơn Xin Chuyển Đơn Vị Công Tác Mới Nhất 2021, Mẫu Đơn Xin Chuyển Công Tác


Công thức có tác dụng món thạch dừ xiêm

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- Dừa xiêm: 1 quả

- Bột thạch Singapore: 1 gói

- nước dừa tươi cốt: 1 hộp

- Đường: 200g

Cách có tác dụng nhé:- Trộn đông đảo 200g con đường với bột thạch.- nấu ăn nước quả dừa tươi với 200g tất cả hổn hợp bột thạch trên. Cho vô từ từ với khuấy đầy đủ để tất cả hổn hợp tan ra.- Đổ tất cả hổn hợp rau câu vừa nấu ăn vào lại ruột trái dừa đã lấy nước.- Lấy khoảng nửa lít nước cốt dừa với 50g hỗn hợp bột thạch còn lại.- sau thời điểm mặt của tất cả hổn hợp thạch dừa trên se lại đổ nước cốt dừa thành lớp mỏng tanh lên phần rau xanh câu trong trái dừa. Kế tiếp để nguội rồi ướp lạnh.

*


Cu00f4ng thu1ee9c lu00e0m mu00f3n thu1ea1ch du1eeb xiu00eam Nguyu00ean liu1ec7u cu1ea7n chuu1ea9n bu1ecb - Du1eeba xiu00eam: 1 quu1ea3 - Bu1ed9t thu1ea1ch Singapore: 1 gu00f3i - Nu01b0u1edbc du1eeba cu1ed1t: 1 hu1ed9p - u0110u01b0u1eddng: 200g Cu00e1ch lu00e0m nhu00e9:- Tru1ed9n u0111u1ec1u 200g u0111u01b0u1eddng vu1edbi bu1ed9t thu1ea1ch.- Nu1ea5u nu01b0u1edbc du1eeba tu01b0u01a1i vu1edbi 200g hu1ed7n hu1ee3p bu1ed9t thu1ea1ch tru00ean. Cho vu00e0o tu1eeb tu1eeb vu00e0 khuu1ea5y u0111u1ec1u u0111u1ec3 hu1ed7n hu1ee3p tan ra.- u0110u1ed5 hu1ed7n hu1ee3p rau xanh cu00e2u vu1eeba nu1ea5u vu00e0o lu1ea1i ruu1ed9t tru00e1i du1eeba u0111u00e3 lu1ea5y nu01b0u1edbc.- Lu1ea5y khou1ea3ng nu1eeda lu00edt nu01b0u1edbc cu1ed1t du1eeba vu1edbi 50g hu1ed7n hu1ee3p bu1ed9t thu1ea1ch cu00f2n lu1ea1i.- sau thời điểm mu1eb7t cu1ee7a hu1ed7n hu1ee3p thu1ea1ch du1eeba tru00ean se lu1ea1i u0111u1ed5 nu01b0u1edbc cu1ed1t du1eeba thu00e0nh lu1edbp mu1ecfng lu00ean phu1ea7n rau cu00e2u vào tru00e1i du1eeba. Sau u0111u00f3 u0111u1ec3 nguu1ed9i ru1ed3i u01b0u1edbp lu1ea1nh.