CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CƠ BẢN

Nắm vững vàng các nghiệp vụ kế toán cơ phiên bản phát sinh hằng ngày giúp bạn giải quyết nhanh, gọn với hiệu quả quá trình kế toán.

Bạn đang xem: Các nghiệp vụ kế toán cơ bản

Để gọi hơn về những nghiệp vụ kế toán, bạn hãy theo dõi nội dung bài viết dưới trên đây nhé.

1. Nghiệp vụ kế toán là gì?

Nghiệp vụ kế toán là những công việc mà kế toán thực hiện hằng ngày gồm các hoạt động như: nghiệp vụ kế toán tài chính thuế, thu/chi tiền bán sản phẩm hóa, nhập/xuất quỹ tiền mặt, cây viết toán báo cáo tài chính…Nghiệp vụ kế toán cần thiết và vô cùng quan trọng nên yêu cầu kế toán nào cũng phải vắt vững.

Xem thêm: Tổng Đài Mobifone, Cá Số Tổng Đài Mobifone Miễn Phí, Các Số Gọi Tổng Đài Cskh Mobifone Miễn Phí

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Khấu trừ thuế GTGT là nghiệp vụ hạch toán cuối kỳ.

8.1 Khấu trừ thuế GTGT

Có 3 bước mà kế toán có thể dùng để khẳng định số tiền thuế GTGT, đó là:

Tính tổng số chi phí thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ (1331)Tính tổng số tiền thuế GTGT đề xuất nộp (3331)Xác định tiền thuế GTGT được khấu trừ kỳ trước gửi sang kỳ này (nếu có) (dư 133 của tháng trước)

Sau đó, mang dư thời điểm đầu kỳ của 133 + PS của TK 133 đối chiếu với TK 3331 số nào nhỏ thì lấy.

Bút toán khấu trừ thuế GTGT cố định làm theo tháng:

Nợ TK 3331Có TK 1331

Ngoài ra, có thể nhìn qua nhiệm vụ của kế toán trưởng trong các loại hình doanh nghiệp là gì?

8.2 Đối với doanh nghiệp lớn du lịch, vận chuyển, vận tải (Giá vốn sản phẩm bán)

Nợ TK 632Có TK 154

8.3 những khoản giảm trừ doanh thu

Nợ TK 511Có TK 521, 531,532

8.4 Những bút toán kết chuyển

Doanh thu thuần trường đoản cú các vận động sản xuất khiếp doanh: Nợ TK 511, có TK 911

Doanh thu thuần từ những hoạt động đầu tư chi tiêu tài chính: Nợ TK 515, có TK 911

Doanh thu thuần từ chuyển động khác: Nợ TK 711, bao gồm TK 911

Giá vốn mặt hàng bán: Nợ TK 911, tất cả TK 632

Chi phí cung cấp hàng: Nợ TK 911, tất cả TK 641

Chi phí thống trị doanh nghiệp: Nợ TK 911, tất cả TK 642

Chi chi phí khác: Nợ TK 911, gồm TK 811

Thuế thu nhập doanh nghiệp lâm thời tính quý nếu tất cả lãi: Nợ TK 821, tất cả TK 3334

Kết gửi thuế thu nhập doanh nghiệp: Nợ TK 911, bao gồm TK 821

Xác định lợi tức đầu tư sau thuế của doanh nghiệp

Trường hợp công ty lớn lãi: Nợ TK 911, bao gồm TK 421Trường hợp doanh nghiệp lớn lỗ: Nợ TK 421, có TK 911

Quy trình tính lợi nhuận

Tập hợp đưa ra phí: Nợ TK 154; tất cả TK 621, 622. 627; gồm TK 155Xác định giá vốn mặt hàng bán: Nợ TK 632, Nợ TK 635, Nợ TK 641, Nợ TK 642, có TK 911

Trên đây hầu hết là các nghiệp vụ kế toán thuế, tiền lương, hạch toán buôn bán hàng, … căn bạn dạng mà h3qvn.com cung cấp. Các bước kế toán sẽ không quá cực nhọc khăn nếu như khách hàng nắm vững những kiến thức trên và biết áp dụng vào thực tiễn cụ thể quá trình của mình.