Các nhân vật trong đột kích

*

*

*

Hướng dẫn nắm đổi thông số nhân vật

Để tiến hành nỗ lực đổi chỉ số mang đến nhân vật Fox Seaside và JNS_Seaside người đùa cần sở hữu 1 trong những 2 nhân vật này.Hai nhân vật mới có thể sở hữu tại cửa hàng ingame vào mục nhân vật

*

Sau lúc sở hữu nhân vật mới này, người chơi có thể cầm đổi các chỉ số nhân vật bằng cách mua vé Tùy chọn cụ đổi hoặc vé Trích xuất tùy chọnHai vé mới có thể cài tại cửa hàng ingame trong mục trang bị

1.Tiến hành cụ đổi các chỉ số nhân vật

Người nghịch vào kho đồ – nhân vật, nhấn chọn mục cài đặt nhân vật mặt góc phải của nhân vật

*

2.Hệ thống sẽ xuất hiện bảng thông số nhân vật

Có 2 lựa chọn rứa đổi đến nhân vật là Trích xuất tùy chọn và cầm cố đổi ngẫu nhiên

*

=> Trích xuất tùy chọn: sử dụng vé trích xuất tùy chọn

*

Mỗi 1 vé này chỉ có thể cố gắng đổi 1 lần 1 chỉ số mà người chơi mong muốn muốn

- Người chơi có thể thêm một chỉ số hoặc cố gắng đổi 1 chỉ số có sẵn ( chỉ số mới sẽ cụ thế chỉ số cũ )

- Chỉ số mới sẽ hiển thị bên phải, người đùa có thể chọn mục Có thể thêm tùy chọn hoặc chọn 1 chỉ số khác để thay thế và nhấn chũm đổi

=> chũm đổi ngẫu nhiên: sử dụng vé tùy chọn vắt đổi

*

Tại vé này có 2 mức để lựa chọn là 1 chỉ số và 10 chỉ số ngẫu nhiên

*

Nhấn chọn 1 chỉ số có sẵn, nhấn chọn 1 pa3: hệ thống sẽ hiển thị 2 chỉ số ngẫu nhiên để người đùa lưạ chọn

*

Người đùa chọn và nhấn xác nhận để hệ thống cố đổi chỉ số

Nhấn chọn 1 chỉ số có sẵn, nhấn chọn 10 pa3: hệ thống sẽ hiển thị 10 chỉ số ngẫu nhiên và 1 chỉ số thưởng để người nghịch lưạ chọn

*

Người nghịch chọn và nhấn xác nhận để hệ thống nỗ lực đổi chỉ số

Ngoài ra người chơi có thể tham khảo hướng dẫn bằng cách nhấn chọn dấu ? phía trên góc phải của cài đặt

*

Có 3 tab để người chơi tham khảo, nhấn vào số tab bên dưới để xem hướng dẫn