CÁCH THOÁT MAIL TRÊN IPHONE

Trong ứng dụng Mail

*
, bạn có thể xóa hoặc lưu trữ các email mà bạn không cần nữa. Nếu bạn thay đổi ý định, bạn có thể khôi phục các email đã xóa.

Bạn đang xem: Cách thoát mail trên iphone


Có nhiều cách để xóa email. Thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

*
ở cuối email.

Để xóa email bằng một cử chỉ duy nhất, hãy vuốt email hết cỡ sang trái.

Xóa nhiều email cùng lúc: Trong khi xem danh sách email, chạm vào Sửa, chọn các email mà bạn muốn xóa, sau đó chạm vào Xóa.

Để chọn nhanh nhiều email, hãy vuốt xuống qua các dấu chọn.

Để bật hoặc tắt xác nhận xóa, hãy đi tới Cài đặt  > Mail, sau đó bật hoặc tắt Hỏi trước khi xóa (bên dưới Thư).


Khôi phục email đã xóa


Đi tới hộp thư Thùng rác của tài khoản, sau đó mở email.

Chạm vào

*
, sau đó do chuyển thư đến một hộp thư khác.


Lưu trữ thay vì xóa


Thay vì xóa các email, bạn có thể lưu trữ chúng vào hộp thư Lưu trữ.

Xem thêm: 7 Bài Tập Đơn Giản Tại Nhà Cho Eo Thon, Dáng Đẹp, 10 Bài Tập Nhanh Tại Nhà Giúp Eo Thon, Dáng Chuẩn

Đi tới Cài đặt  > Mail, sau đó chạm vào Tài khoản.

Chạm vào tài khoản email, chạm vào Mail (bên dưới Nâng cao), sau đó chạm vào Nâng cao.

Trong cài đặt Nâng cao, thay đổi hộp thư đích cho email đã hủy thành hộp thư Lưu trữ.

Khi tùy chọn này được bật, để xóa email thay vì lưu trữ, hãy chạm và giữ

*
, sau đó chạm vào Xóa thư.


Xác định khoảng thời gian giữ lại các email đã xóa


Với một số ứng dụng email khách, bạn có thể đặt khoảng thời gian các email đã xóa ở lại trong hộp thư Thùng rác.

Đi tới Cài đặt  > Mail, sau đó chạm vào Tài khoản.

Chạm vào tài khoản email, chạm vào Mail (bên dưới Nâng cao), sau đó chạm vào Nâng cao.

Trong cài đặt Nâng cao, chạm vào Xóa, sau đó chọn một khoảng thời gian.


Ghi chú: Một số dịch vụ email có thể hủy bỏ lựa chọn của bạn; ví dụ: iCloud không lưu giữ email đã xóa quá 30 ngày, ngay cả khi bạn chọn Không bao giờ.