Câu Hỏi Trắc Nghiệm Bài 21 Lịch Sử 12

Bộ 30 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 21: Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) có đáp án đầy đủ các mức độ giúp các em ôn trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 21.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm bài 21 lịch sử 12


Trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 21: Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)

Câu hỏi nhận biết

Câu 1: Sự kiện nào đánh dấu miền Bắc Việt Nam được hoàn toàn giải phóng?

Hiển thị đáp án

Câu 2. Trong cuộc chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965) của quân dân miền Nam Việt Nam đã dấy lên phong trào

A. “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công”.

B. “Tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt”.

C. “Đánh cho Mĩ cút, đánh cho ngụy nhào”.

D. “Quyết chiến quyết thắng giặc Mĩ xâm lược”.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Trong cuộc chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965) của quân dân miền Nam Việt Nam đã dấy lên phong trào “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công”.


Câu 3: Phong trào “Đồng Khởi” (1959 – 1960) nổ ra đầu tiên ở đâu?

A. Vĩnh Thạnh (Bình Định).

B. Bác Ái (Ninh Thuận).

C. Trà Bồng (Quảng Ngãi).

D. Mỏ Cày (Bến Tre).

Hiển thị đáp án

A. Quân Pháp rút khỏi miền Bắc.

B. Bộ đội Việt Nam tiến về giải phóng Hà Nội.

C. Quân Pháp rút khỏi Hải Phòng.

D. Mĩ dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm ở miền Nam.

Hiển thị đáp án

Câu 5: Chiến thắng nào dưới đây khẳng định quân dân miền Nam Việt Nam có khả năng đánh thắng chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965) của Mĩ?

A. An Lão (Bình Định).

B. Ba Gia (Quảng Ngãi).

C.Bình Giã (Bà Rịa).

D.Ấp Bắc (Mĩ Tho).

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho) đã khẳng định quân dân miền Nam Việt Nam có khả năng đánh thắng chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965) của Mĩ?


Câu 6: Để thực hiện mục tiêu của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, Mỹ đã đề ra kế hoạch gì nhằm bình định miển Nam trong vòng 18 tháng?

A. Kế hoạch Xtalây – Taylo.

B. Kế hoạch Giơnxơn – Mác Namara.

C. Dồn dân lập “Ấp chiến lược”.

D. Thành lập Bộ chỉ huy quân sự Mỹ ở miền Nam.

Hiển thị đáp án

Câu 7: Từ năm 1961 đến 1965, Mỹ thực hiện chiến lược chiến tranh gì ở miền Nam Việt Nam?

A. Chiến lược “Chiến tranh đơn phương”.

B. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.

C. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ”.

D. Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”.

Hiển thị đáp án

Câu 8: Từ năm 1954 đến 1960, Mỹ thực hiện chiến lược chiến tranh gì ở miền Nam Việt Nam?

A. Chiến lược “Chiến tranh đơn phương”.

B. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.

C. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ”.

D. Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Từ năm 1954 đến 1960, Mỹ thực hiện chiến lược chiến tranh đơn phương ở miền Nam Việt Nam.


Câu 9: Mĩ áp dụng chiến thuật gì trong chiến lược chiến tranh đặc biệt ở Việt Nam?

A. Trực thăng vận.

B. Tìm diệt.

C. Bình định.

D. Lập ấp chiến lược.

Hiển thị đáp án

Câu 10: Trong 2 năm (1954 – 1956), miền Bắc đã tiến hành bao nhiêu đợt cải cách ruộng đất?

A. 2 đợt.

B. 3 đợt.

C. 4 đợt.

D. 5 đợt.

Hiển thị đáp án

Câu 11: Ai là người đầu tiên giữ chức Chủ tịch Mặt trận dân tộc giải phóng miển Nam Việt Nam?

A. Nguyễn Thị Bình.

B. Lê Đức Thọ.

C. Nguyễn Hữu Thọ.

D. Huỳnh Tấn Phát.

Hiển thị đáp án

Câu 12: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960) đã bầu ai làm Bí thư thứ nhất?

A. Hồ Chí Minh.

B. Phạm Văn Đồng.

C. Lê Duẩn.

D. Trường Chinh.

Hiển thị đáp án

Câu 13: Chiến thắng nào của nhân dân miền Nam Việt Nam trong đông – xuân 1964 – 1965 góp phần làm phá sản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?

A. Vạn Tường (Quảng Ngãi).

B. Núi Thành (Quảng Nam).

C. Bình Giã (Bà Rịa).

D. Khe Sanh (Quảng Trị).

Hiển thị đáp án

Câu 14: Chiến thắng nào của nhân dân miền Nam Việt Nam trong đông – xuân 1964 – 1965 góp phần làm phá sản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?

A. Vạn Tường (Quảng Ngãi).

B. Núi Thành (Quảng Nam).

C. An Lão (Bình Định).

D. Khe Sanh (Quảng Trị).

Hiển thị đáp án

Câu hỏi thông hiểu:

Câu 15: Trong thời kì 1954 - 1975, thắng lợi nào là mốc đánh dấu bước chuyển của cách mạng miền Nam Việt Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công?

A. Vạn Tường (1965).

B. "Đồng khởi" (1959 - 1960).

C. Tây Nguyên (3/1975).

D. Mậu Thân (1968).

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Trong thời kì 1954 - 1975, thắng lợi của phong trào “Đồng khởi” là mốc đánh dấu bước chuyển của cách mạng miền Nam Việt Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công


Câu 16: Âm mưu cơ bản của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” là

A. dùng người Việt đánh người Việt.

B. bình định miền Nam trong vòng 18 tháng.

C. ngăn cản sự chi viện của nhân dân miền Bắc cho miền Nam.

Xem thêm: Làm Sao Nâng Cấp Ios Mới Hơn Cho Iphone 4S Nên Dùng Ios Mấy Là Thích Hợp Nhất?

D. mở các đợt hành quân càn quét nhằm tiêu diệt lực lượng cách mạng.

Hiển thị đáp án

Câu 17. Âm mưu chiến lược của Mỹ thực hiện ở miền Nam Việt Nam sau khi ký Hiệp định Giơnevơ là

A. phá hoại Hiệp định Giơnevơ nhằm chiếm lấy Việt Nam.

B. chia cắt nước ta, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ.

C. biến miền Nam Việt Nam thành căn cứ không quân của Mỹ ở Đông Dương.

D. dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm ở miền Nam.

Hiển thị đáp án

Câu 18. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (9/1960) xác định cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của cách mạng cả nước?

A. Quyết định nhất.

B. Quyết định trực tiếp.

C. Căn cứ địa cách mạng.

D. Hậu phương kháng chiến.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (9/1960) xác định cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc có vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển của cách mạng cả nước.


Câu 19: Phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) đánh đấu bước ngoặt của cách mạng miền Nam vì

A. chuyển cách mạng từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

B. dẫn đến sự ra đời Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.

C. làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.

D. giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mỹ.

Hiển thị đáp án

Câu 20: Thủ đoạn đóng vai trò “xương sống” trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ là

A. tăng cường viện trợ quân sự, cố vấn quân sự, quân đội Sài Gòn.

B. thực hiện chiến thuật mới “trực thăng vận”, “thiết xa vận”.

C. dồn dân lập “Ấp chiến lược”.

D. lập bộ chỉ huy quân sự Mỹ ở miền Nam.

Hiển thị đáp án

Câu 21: Pháp thực hiện rút quân khỏi miền Nam Việt Nam trong bối cảnh nào?

A. Pháp đã hoàn tất chuyền giao trách nhiệm thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ cho Mỹ.

B. Pháp đã thi hành đầy đủ các điều khoản của Hiệp định Giơ-ne-vơ.

C. Miền Nam đã tiến hành hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất đất nước.

D. Chưa thực hiện cuộc hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất 2 miền Nam,Bắc.

Hiển thị đáp án

Câu 22: Trọng tâm của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965) ở miền Bắc là gì?

A. Ưu tiên phát triển công ngiệp nhẹ

B. Hoàn thành cải cách ruộng đất.

C. Xây dựng chủ nghĩa xã hội.

D. Khôi phục kinh tế sau chiến tranh.

Hiển thị đáp án

Câu 23: Mục tiêu chủ yếu của kế hoạch Giơnxơn – Mác Namara (1964 – 1965) là bình định miền Nam Việt Nam có trọng điểm trong vòng

A. 16 tháng.

B. 2 năm.

C. 18 tháng.

D. 1 năm.

Hiển thị đáp án

Câu 24: Ý nghĩa nào sau đây không phải của chiến thắng Ấp Bắc (1/1963)?

A. Làm dấy lên phong trào “thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công”.

B. Chứng minh quân dân miền Nam có thể đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.

C. Đánh dấu sự phá sản bước đầu của chiến thuật“trực thăng vận”, “thiết xa vận”.

D. Làm phá sản hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Với chiến thắng Ấp Bắc đã mở ra khả năng chúng ta hoàn toàn có thể đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mĩ, còn làm phá sản hoàn toàn chiến lược chiến tranh đặc biệt phải đến những năm 1964,1965 với những chiến thắng của ta ở Bình Giã, An Lão, Ba Gia, Đồng Xoài. SGK Lịch Sử 12, tr172.


Câu 25: Thắng lợi nào của quân dân miền Nam đóng vai trò quyết định trong việc đánh bại chiến lược “Chiến tranh đơn phương” của Mỹ (1954 – 1960)?

A. Đồng khởi (Bến Tre).

B. Ấp Bắc (Mỹ Tho).

C. Bình Giã (Bà Rịa).

D. Ba Gia (Quảng Ngãi).

Hiển thị đáp án

Câu hỏi vận dụng

Câu 26: Nội dung quan trọng nhất của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960) là

A. đề ra nhiệm vụ chiến lược cho cách mạng cả nước và cách mạng từng miền.

B. thông qua Báo cáo chính trị và Báo cáo sửa đổi điều lệ Đảng.

C. thông qua kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965).

D. bầu Ban chấp hành Trung ương mới của Đảng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Việc đề ra nhiệm vụ cho cách mạng hai miền và cả nước là nội dung quan trọng nhất lúc bấy giờ. Cách mạng hai miền có mối quan hệ mật thiết gắn bó với nhau nhằm hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thực hiện hòa bình, thống nhất đất nước. SGK Lịch Sử 12, tr165.


Câu 27: Nhận định nào không đúngvề Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”?

A.Âm mưu cơ bản là “dùng người Việt đánh người Việt”.

B.Là chiến lược chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mĩ.

C.Có sự tham gia của quân đội Mĩ, quân Đồng minh của Mĩ.

D.Dựa vào vũ khí, trang bị kĩ thuật và phương tiện chiến tranh của Mĩ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” không có sự tham chiến trực tiếp của Mĩ và quân đội Mĩ.


Câu 28: Những thắng lợi quân sự của quân dân miền Nam Việt Nam trong đông xuân 1964 – 1965 có ý nghĩa gì?

A. Chứng tỏ quân dân miền Nam có thể đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.

B. Đánh dấu sự phá sản vể cơ bản của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ.

C. Làm lung lay chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.

D. Làm phá sản hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ.

Hiển thị đáp án

Câu 29: Hội nghị Trung ương lần thứ 15 của Đảng (đầu năm 1959) xác định con đường cơ bản của cách mạng miền Nam là

A. khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân.

B. đấu tranh chính trị hòa bình để giữ gìn lực lượng cách mạng.

C. kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị - ngoại giao.

D. đấu tranh phá “ấp chiến lược”, thực hiện lập “làng chiến đấu”.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Hội nghị Trung ương lần thứ 15 của Đảng (đầu năm 1959) xác định con đường cơ bản của cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân bằng con đường đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang.


Câu 30: Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa của phong trào “Đồng khởi” của quân dân miền Nam Việt Nam?

A. Làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm.

B. Giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ.

C. làm thất bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ.

D. Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam.

Hiển thị đáp án

Các câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 có đáp án, chọn lọc khác:

Trắc nghiệm Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973) có đáp án

Trắc nghiệm Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975) có đáp án

Trắc nghiệm Bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 có đáp án

Trắc nghiệm Bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986) có đáp án

Trắc nghiệm Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000) có đáp án1 96 lượt xem
Tải về
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

Xem nhanh chương trình Trắc Nghiệm


Trắc nghiệm lớp 7

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 7 có đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 7 có đáp án

Trắc nghiệm Sinh học lớp 7 có đáp án


Trắc nghiệm lớp 8

Trắc nghiệm Công nghệ lớp 8 có đáp án

Trắc nghiệm Vật Lí lớp 8 có đáp án

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 có đáp án

Trắc nghiệm GDCD lớp 8 có đáp án

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 có đáp án

Trắc nghiệm Địa Lí lớp 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học lớp 8 có đáp án

Trắc nghiệm Ngữ văn 8 có đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 8 có đáp án

Trắc nghiệm Sinh học 8 có đáp án


Trắc nghiệm lớp 9

Trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 có đáp án

Trắc nghiệm Vật lí lớp 9 có đáp án

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 có đáp án

Trắc nghiệm GDCD lớp 9 có đáp án

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 có đáp án

Trắc nghiệm Địa lí lớp 9 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học lớp 9 có đáp án

Trắc nghiệm Ngữ văn 9 có đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 9 có đáp án

Trắc nghiệm Sinh học lớp 9 có đáp án


Trắc nghiệm lớp 10

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 có đáp án

Trắc nghiệm Vật Lí lớp 10 có đáp án

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học lớp 10 có đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 10 có đáp án

Trắc nghiệm Sinh học lớp 10 có đáp án


Trắc nghiệm lớp 11

Trắc nghiệm Công nghệ lớp 11 có đáp án

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 có đáp án

Trắc nghiệm GDCD lớp 11 có đáp án

Trắc nghiệm Địa lí lớp 11 có đáp án

Trắc nghiệm Vật Lí lớp 11 có đáp án

Trắc nghiệm Tiếng anh lớp 11 có đáp án

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 11 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 có đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 11 có đáp án

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 có đáp án


Trắc nghiệm lớp 12

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 có đáp án

Trắc nghiệm GDCD lớp 12 có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ lớp 12 có đáp án

Trắc nghiệm Vật Lí lớp 12 có đáp án

Trắc nghiệm Địa lí lớp 12 có đáp án

Trắc nghiệm Tiếng anh lớp 12 có đáp án

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 12 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học lớp 12 có đáp án

Trắc nghiệm Sinh học lớp 12 có đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 12 có đáp án


*

Giới thiệu
Liên kết
Chính sách
Kết nối