Cấu trúc vì nên trong tiếng hàn

*
Tweet on Twitter
*
Share on Facebook
*
Google+
*
Pinterest

Ngữ pháp tiếng Hàn bởi vì nên, học ngữ pháp giờ đồng hồ Hàn kết cấu Vì..nên

ĐÁNH tan KHÓ KHĂN lúc SỬ DỤNG NGỮ PHÁP ‘VÌ…NÊN’

1.

Bạn đang xem: Cấu trúc vì nên trong tiếng hàn

V, A + 아/어서

– dùng khi nói về một mọt quan hệ lý do – hiệu quả thông thường, hiển nhiên, vớ yếu

– Dùng phối kết hợp cùng 반갑다/죄송하다/행복하다…

– Vế trước không sử dụng quá khứ, tương lai

– Không dùng trong câu mệnh lệnh, rủ rê, đề nghị

– Ví dụ:

+ 만나서 반갑습니다

Rất vui được chạm chán bạn

+ 길이 막혀서 지각했어요

Vì tắc đường đề xuất tôi đã đến muộn

+ 비싸서 못 사요

Vì đắt bắt buộc không thể sở hữu được

*
Ngữ pháp giờ đồng hồ Hàn vì nên

2. V, A + (으)니까

– dùng khi muốn nắm rõ một vì sao mang tính khinh suất hoặc xuất hành từ quan tâm đến cá nhân

– Vế trước hoàn toàn có thể chia vượt khứ, hiện nay tại, tương lai

– sử dụng được trong câu mệnh lệnh, rủ rê, đề nghị

– Không phối hợp cùng 반갑다/죄송하다/행복하다…

– Ví dụ:

+ 제가 잘못했으니까 책임을 질게요

Vì tôi làm cho sai phải tôi sẽ chịu trách nhiệm

+ 비가 오니까 택시를 타세요

Vì trời mưa cho nên hãy đi taxi

3. V, A + 기 때문에

– dùng trong cả tình huống có hiệu quả xấu và tốt

– cân xứng dùng trong văn viết

– Vế trước기 때문에 rất có thể chia vượt khứ

– Không dùng trong câu mệnh lệnh, rủ rê, đề nghị

– Ví dụ:

+ 너를 만날 수 있기 때문에 아주 행복해요

Vì có thể gặp mặt em nên anh thấy cực kỳ hạnh phúc

+ 비가 왔기 때문에 약속을 취소했어요

Vì trời mưa đề xuất đã diệt cuộc hẹn

4.

Xem thêm: Phi Hổ Lôi Đình Cực Chiến 2 Thuyết Minh, Phi Hổ Cực Chiến 2

V+ 는 바람에

– dùng trong tính huống có tác dụng xấu(do một vì sao đột ngột khiến ra)

– Động từ bỏ đứng trước는 바람에 luôn luôn chia thì hiện tại

– tác dụng luôn đặt ở thì vượt khứ

– Không sử dụng câu mệnh lệnh, rủ rê, đề nghị

– Không sử dụng trong tình huống tốt

– Ví dụ:

+ 태풍이 오는 바람에 비행기가 취소됐어요

Vì bất ngờ có bão nên chuyến cất cánh bị hủy

+ 넘어지는 바람에 다리가 다쳤어요

Vì bị ngã phải chân bị thương

5. V, A + (으)ㄴ/는 탓에

– dùng làm giải thích hợp hoặc quy trọng trách trong tình huống có công dụng xấu

– Không dùng trong tình huống tốt

– trong thì vượt khứ: V + (으)ㄴ 탓에/A + 았/었던 탓에

– Ví dụ:

+ 성격이 안 좋은 탓에 친구가 없어요

Vì tính bí quyết không xuất sắc nên không tồn tại bạn

+ 날씨가 추었던 탓에 감기에 걸렸어요

Vì khí hậu lạnh nên đã trở nên cảm cúm

6. V + 느라고

– dùng để làm giải thích đến một kết quả không được giỏi do mải mê, tập trung làm những gì đó

– nhị vế vào câu buộc phải cùng phổ biến chủ ngữ

– Động tự đứng trước 느라고 luôn luôn chia thì hiện tại tại

– hiệu quả thường ngơi nghỉ dạng che định hoặc phối hợp cùng 고생하다, 수고하다

– vì sao phải là hành vi do thiết yếu chủ ngữ mong mỏi làm, không mang tính chất duy nhất thời, đột ngột

– Ví dụ:

+ 잠을 자느라고 전화를 못 받았어요

Vì mải ngủ buộc phải không thể dìm điện thoại

+ 야근하느라고 수고하셨어요

Vì làm thêm giờ cần đã vất vả rồi

7. V + (으)ㄴ 덕분에

– cần sử dụng khi ao ước nói dựa vào một điều gì đấy mà kết quả tốt xảy ra

– Chỉ áp dụng cho tác dụng tốt

– Ví dụ:

+ 열심히 공부한 덕분에 시험을 잘 봤어요

Nhờ học hành chăm chỉ nên đang làm bài thi tốt

+ 선생님께서 잘 가르쳐 주신 덕분에 한국어를 잘 하게 됐어요

Nhờ thầy giáo dạy tận tình bắt buộc tiếng Hàn của tớ đã xuất sắc lên

Trên đây là một số ngữ pháp giờ hàn sử dụng cấu trúc “vì..nên”. Tiếng hàn Hà Nội hi vọng sẽ có lợi cho vấn đề học tiếng hàn của bạn