Ngọc anh

đến em quên cơn mộng tưởng xa xôi thơ ngây ngày nào Em quên được phút trong tay mưa bay dạt dào Ðến muôn đời sau em không còn nhớ yêu thương thương cùng cả nhà lần đầu cho em trao một lời cuối ăn uống năn quê nhà tội tình Em xin được khóc cô đơn ôi thân phận mình trần gian còn ai ? Em xin tự giã thơ ngây xuôi theo cái đời. Hơi men nào thì cũng chẳng đầy đủ say thêm cho đầy cơn mơ chua cay tất cả nhớ giây phút lầm lỡ Uống làm sao cho thật say Uống quên ngày mai nạm gian đổi thay Quanh ta có ai Ðời còn bỏ ra trong tay Mai phía trên khi hoa tàn úa xanh rì phong cha dập vùi Em xin nằm xuống với theo con tim ngậm ngùi Giấc mơ nhỏ nhoi đưa em vào cõi thiên thu yêu thương thương đời đời kiếp kiếp ...

Bạn đang xem: Ngọc anh


Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Nhà Thủ Đức Dưới 1 Tỷ (12/2021), Bán Nhà Quận Thủ Đức Giá Dưới 1 Tỷ

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.