Con Ông Cháu Cha Tiếng Anh

Chủ tịch mới của Trung Quốc, Tập Cận Bình, là con trai của một lãnh đạo trước đây, việc này rất hiếm, ông là người "con ông cháu cha" đầu tiên đạt đến vị trí hàng đầu ấy.

Bạn đang xem: Con ông cháu cha tiếng anh


China"s new president, Xi Jinping, is the son of a former leader, which is very unusual, first of his kind to make the top job.
“But if any widow has children or grandchildren, let these . . . keep paying a due compensation to their parents and grandparents.”
Ông ấy là bà con của Giô-si-a, vì có thể ôngcon cháu của vị vua tốt Ê-xê-chia, cha của Ma-na-se.
He was a relative of Josiah’s, for he was possibly a descendant of Manasseh’s father, the good King Hezekiah.
Ông là một tài năng tuyệt vời , một người chồng giàu lòng yêu thương , người cha vĩ đại , và là người ông yêu thương con cháu . "
9 Sứ đồ Phao-lô hướng dẫn rằng khi một tín đồ lớn tuổi không thể tự nuôi mình thì con cháu của người đó phải “báo đáp ôngcha mẹ”.
9 The apostle Paul directed that when older Christians cannot make ends meet, their children and grandchildren should “repay their parents and grandparents what is due them.”
Ôngcháu nội của An Ma Con và là cha của Nê Phi là người được ban cho quyền năng chế ngự tất cả các lực lượng thiên nhiên (HLMan 5–10).
He was the grandson of Alma the Younger and father of the Nephi who was given power over all the elements.
Bốn người là trưởng lão và trong số này hai người cũng làm tiên phong đều đều, điều này cho thấy lời nơi Châm-ngôn 17:6 là đúng thật: “Mão triều-thiên của ông già, ấy là con-cháu; còn vinh-hiển của con-cái, ấy là ông cha”.
Four are elders and two are also regular pioneers, illustrating the truthfulness of Proverbs 17:6: “The crown of old men is the grandsons, and the beauty of sons is their fathers.”
Tôi có lời khen ngợi các anh em là những người cha và người ông đã mang các con trai và cháu trai của mình đến đây.
1 Vào tháng thứ tám của năm thứ hai triều đại Đa-ri-út,+ có lời Đức Giê-hô-va phán với nhà tiên tri Xa-cha-ri,*+ con trai Bê-rê-kia, cháu Y-đô, rằng: 2 “Đức Giê-hô-va từng nổi cơn phẫn nộ dữ dội với cha ông các con.

Xem thêm: Tác Dụng Tuyệt Vời Của Quả Gấc Ngăn Ngừa Ung Thư Vú, Tác Dụng Tuyệt Vời Của Quả Gấc Với Sức Khỏe


1 In the eighth month in the second year of Da·riʹus,+ the word of Jehovah came to the prophet Zech·a·riʹah*+ son of Ber·e·chiʹah son of Idʹdo, saying: 2 “Jehovah grew greatly indignant at your fathers.
Anh của Áp-ram là Na-cô và một số con cháu ông sau đó cũng rời U-rơ tới cư ngụ ở Cha-ran và thờ phượng Đức Giê-hô-va tại đó.
Abram’s brother Nahor and some of his offspring later left Ur and took up residence in Haran, where they worshiped Jehovah.
Nhưng nếu bà góa có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo-đáp cha mẹ ông bà>, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời” (I Ti-mô-thê 5: 3, 4).
But if any widow has children or grandchildren, let these learn first to practice godly devotion in their own household and to keep paying a due compensation to their parents and grandparents, for this is acceptable in God’s sight.”
Ông nói: “Trước khi nhận cháu làm con, tôi muốn biết cháu sẽ yêu thương và kính trọng tôi như cha của cháu không?”.
So the man says, “Before I accept you as a son, I need to know that you will love and respect me as your father.”
Trong các tấm kính đền thờ chiếu rọi đến suốt vĩnh cửu đó, tôi bắt đầu hiểu rằng vợ tôi và chính tôi là con cái của cha mẹ chúng tôi và là cha mẹ của con cái chúng tôi, là các cháu của ông bà chúng tôi và là ông bà của các cháu tôi.
In temple mirrors of eternity, I began to understand my wife and myself as children of our parents and parents to our children, as grandchildren of our grandparents and grandparents to our grandchildren.
Vậy nên, tôi chỉ định các con tôi đi cùng với cha tôi và nói: “Ông nội ơi, ông làm giùm cho chúng cháu một việc được không ạ?”
Đây là bản chất của câu trả lời mà A-đam đã nhận được từ Cha thiêng liêng cho câu hỏi của ôngông đã truyền lại cho con cháu.
From his heavenly Father, here is the essence of the answer that Adam received to his question and that he passed on to his offspring:
Hãy nghĩ đến cha mẹ, ông bà và những thế hệ trước đó sẽ được sống lại và cùng con cháu tiến dần đến tình trạng hoàn hảo.
Think of parents, grandparents, and other ancestors who will return to life and progress to perfection along with their children and grandchildren.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M