Bộ 20 Đề Thi Giữa Kì 1 Toán Lớp 6 Có Đáp Án Năm 2022

TOP 12 Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2022 - 2023 sách Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống, có đáp án, phiên bản đặc tả và ma trận đề thi giữa kì 1 môn Toán 6 theo công tác mới.

Bạn đang xem: Bộ 20 đề thi giữa kì 1 toán lớp 6 có đáp án năm 2022

Qua đó, góp thầy cô tham khảo để xây đắp đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 cho học sinh của mình. Đồng thời, cũng giúp các em luyện giải đề, cố gắng vững kết cấu đề thi để đạt tác dụng cao vào kỳ thi thân học kì 1. Mời thầy cô và những em cùng cài đặt miễn phí:


Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2022 - 2023

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 sách Kết nối trí thức với cuộc sốngĐề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 sách Cánh diềuĐề thi thân học kì 1 môn Toán 6 sách Chân trời sáng sủa tạo

Đề thi thân học kì 1 môn Toán 6 sách Kết nối học thức với cuộc sống

Ma trận đề thi thân kì 1 môn Toán lớp 6

TT Chương/Chủ đềNội dung/đơn vị con kiến thứcMức độ tiến công giáTổng % điểm
Nhận biếtThông hiểuVận dụngVận dụng cao
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL

1

Chương I: SỐ TỰ NHIÊN

(25 tiết)

Số thoải mái và tự nhiên và tập hợp các số từ bỏ nhiên. Trang bị tự vào tập hợp các số trường đoản cú nhiên

2

(0,5đ)

2

(2,0đ)

4

25 %

Các phép tính cùng với số từ nhiên. Phép tính luỹ vượt với số nón tự nhiên

3

(0,75đ)

2

(1,5đ)

5

22,5%

Tính phân chia hết vào tập hợp những số từ nhiên.

2

(0,5đ)

1

(1,0đ)

3

15 %

Số nguyên tố. Ước thông thường và bội chung

3

(0,75đ)

1

(0,5đ)

1

(1đ)

5

22,5 %

2

Chương III: CÁC HÌNH PHẲNG trong THỰC TIỄN

(4 tiết)

Hình vuông – Tam giác phần lớn – Lục giác đều

2

(0,5đ)

1

(1,0đ)

3

15%

Tổng121 3 3 120
Tỉ lệ %40%25%25%10%100%
Tỉ lệ chung65%35%100%

Bản quánh tả đề kiểm soát giữa kì 1 môn Toán 6

TT

Chương/

Chủ đề

Nội dung/Đơn vị kiến thức

Mức độ đánh giá

Số câu hỏi theo mức độ dìm thức

Nhận biêt

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

1

Chương I: SỐ TỰ NHIÊN

Số tự nhiên và thoải mái và tập hợp những số từ nhiên. Thứ tự trong tập hợp những số từ nhiên

Nhận biết

- Nhận biết tập hợp cùng các phần tử của nó

- nhận biết được tập hợp các số từ nhiên.

Thông hiểu

- biểu diễn được số tự nhiên và thoải mái trong hệ thập phân.

- trình diễn được những số thoải mái và tự nhiên từ 1 cho 30 bằng cách sử dụng các chữ số La Mã.

2 (TN)

C1,2

2 (TL)

C2a, 2b

Các phép tính với số từ nhiên. Phép tính luỹ quá với số mũ tự nhiên

Nhận biết

- nhận ra được thứ tự thực hiện các phép tính.

Vận dụng:

- Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân, phân chia trong tập phù hợp số từ bỏ nhiên.

- áp dụng được các đặc điểm giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân so với phép cộng trong tính toán.

- triển khai được phép tính luỹ vượt với số nón tự nhiên;

- Vận dụng được các đặc điểm của phép tính (kể cả phép tính luỹ thừa với số nón tự nhiên) để tính nhẩm, tính nhanh một biện pháp hợp lí.

3 (TN)

C3,4,5

2 (TL)

C3a,b

Tính chia hết vào tập hợp những số từ bỏ nhiên.

Số nguyên tố. Ước thông thường và bội chung

Nhận biết

- nhận thấy được quan liêu hệ phân tách hết, khái niệm cầu và bội

- nhận biết được phép chia tất cả dư, định lí về phép chia gồm dư.

- phân biệt được tư tưởng số nguyên tố, vừa lòng số.

Vận dụng:

- tiến hành được vấn đề phân tích một số thoải mái và tự nhiên lớn rộng 1 thành tích của những thừa số nguyên tố giữa những trường hợp đối chọi giản.

- Xác định được cầu chung, cầu chung phệ nhất; xác định được bội chung, bội chung nhỏ tuổi nhất của nhì hoặc bố số trường đoản cú nhiên.

- Vận dụng được kiến thức số học vào giải quyết và xử lý những vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc thuộc) (ví dụ: đo lường và tính toán tiền tốt lượng sản phẩm hoá khi mua sắm, xác định số thiết bị vật cần thiết để thu xếp chúng theo đều quy tắc mang đến trước,...).

Vận dụng cao:

- Vận dụng được kiến thức số học vào xử lý những vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc).

5(TN)

C6,7,8,9,

10

1 (TL)

C4a

1 (TL)

C4b

1 (TL)

C5

2

Chương III: CÁC HÌNH PHẲNG vào THỰC TIỄN

Tam giác đều, hình vuông, Lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân

Nhận biết

- Nhận dạng được tam giác đều, hình vuông, lục giác đều.

- biểu hiện được một vài yếu tố cơ bạn dạng về cạnh góc, đường chéo của hình chữ nhật, hình bình hành , hình thoi

2 (TN)

C11,C12

1 (TL)

C1

Tổng

12 (TN)

1(TL)

3(TL)

3 (TL)

1 (TL)

Tỉ lệ %

40%

25%

25%

10%

Tỉ lệ chung

65%

35%


Đề thi giữa kì 1 môn Toán 6 năm 2022 - 2023

Trường THCS....................

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 - TOÁN 6 thời gian làm bài: 90 phút(không kể thời hạn phát đề)

I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm đứng trước câu trả lời đúng trong những câu sau:

Câu 1. Cho tập phù hợp A = a; b; c; d, khẳng định nào sau đó là đúng?

A. C ∈ AB. D ∈ AC. E ∈ AD. A ∉ A

Câu 2. Tập phù hợp nào tiếp sau đây chỉ bao gồm các bộ phận là số trường đoản cú nhiên?

A.

*
B. 1; 2; 3C.
*
D. 0; 2; 4

Câu 3. Với a, m, n là các số trường đoản cú nhiên, xác định nào tiếp sau đây đúng?

A. Am . An = am + n (a ≠ 0)B. Am . An = am.n (a ≠ 0)C. Am : an = am.n (a ≠ 0) D. Am : an = m – n (a ≠ 0)

Câu 4. thứ tự triển khai các phép tính vào biểu thức không cất dấu ngoặc là:

A. Lũy quá → Nhân, chia → Cộng, trừ.B. Nhân chia → cùng trừ → Lũy thừa.C. Nhân chia → Lũy thừa → Cộng, trừ.D. Cộng, trừ → Nhân, chia → Lũy thừa.

Câu 5. Kết trái của phép tính 23. 22 là:

A. 45B. 25C. 26D. 46

Câu 6. Số tự nhiên nào tiếp sau đây chia mang đến 5 dư 2?

A. 4B. 5C. 6D. 7

Câu 7. Số tự nhiên nào sau đây chia hết cho tất cả 2 với 5?

A. 126B. 259C. 430D. 305

Câu 8. Trong số số tự nhiên sau, số nào là số nguyên tố?

A. 4B. 7C. 18D. 25

Câu 9. Số thoải mái và tự nhiên nào sau đây là ước của 10?

A. 0B. 3C. 2D. 11

Câu 10. Số thoải mái và tự nhiên nào sau đây là BCNN(4, 6)?

A. 15B. 12C. 10D. 9

Câu 11. lúc mô tả các yếu tố của hình vuông, xác định nào sau đây sai:

A. Hình vuông vắn có 4 cạnh bằng nhau;B. Hình vuông vắn có 4 góc vuông;C. Hình vuông có những cạnh đối không bằng nhau;D. Hình vuông có nhì đường chéo bằng nhau.

Câu 12. Hình như thế nào sau đây là hình chữ nhật?

II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 1. (1,0 điểm) Trong mẫu vẽ bên bao gồm bao nhiêu tam giác đều? Hãy viết tên các tam giác mọi đó.

Câu 2. (2,0 điểm)

a) Viết tập vừa lòng A các số tự nhiên không vượt quá 7.

b) Viết những số 23 với 29 thông qua số La Mã.

Câu 3. (1,5 điểm)

a) triển khai phép tính: ( tính phải chăng nếu bao gồm thể) 12. 35 + 12. 65

b) kiếm tìm x, biết: (123 - 4x) - 67 = 23

Câu 4. (1,5 điểm)

a) kiếm tìm tập hòa hợp BC (30; 45)

b) một đội y tế tất cả 24 bác sĩ với 108 y tá. Có thế chia đội y tế đó các nhất thành mấy tổ để số y tá được chia số đông vào những tổ ?


Câu 5. (1,0 điểm) search n ∈ N biết nhằm 3 chia hết mang lại n + 2.

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán 6 năm 2022 - 2023

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) từng câu trả lời đúng: 0,25 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Câu 11

Câu 12

B

D

A

A

B

D

C

B

C

B

C

A

II. TỰ LUẬN ( 7,0 điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

1

Có cha tam giác phần nhiều đó là: ABC; ACE; CED .

1,0

2

a) Tập vừa lòng A những số tự nhiên và thoải mái không vượt quá 7 là:

A = 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

0,5

b) XIII, XXIX

0,5

3

a) 12. 35 + 12. 65

= 12. (35 + 65)

= 12. 100

= 1200

0,25

0,25

b) (123 – 4x) – 67 = 23

(123 – 4x) – 67 = 8

123 – 4x = 8 + 67

123 – 4x = 75

4x = 123 – 75

4x = 48

x = 48: 4

x = 12

Vậy x = 12

0,25

0,25

0,25

0,25

4

a) 30 = 2.3.5

45 = 32.5

BCNN (30,45) = 2.32.5 = 90

BC(30,45) = 0; 90; 180;270;...

0,25

0,25

b) điện thoại tư vấn số tổ là a (a ∈ N*)

Theo bài xích ra 24 bác sĩ với 108 y tá được chia hầu như vào các tổ buộc phải ta có:

24

*
a

108

*
a

⇒ a ∈ ƯC (108; 24)

Mà số tổ được phân tách là nhiều nhất buộc phải a = ƯCLN(108; 24)

Ta có: 24 = 23.3

108 = 22.33

=> ƯCLN(24,108) = 22.3 = 12

=> a = 12

Vậy rất có thể chia nhóm y tế đó các nhất thành 12 tổ.

0,25

0,25

0,25

0,25

5

Để 3 phân chia hết cho n + 1

⇒ (n + 1) ∈ Ư(3) = 1;3

⇒ n ∈ 0;2

Vậy n ∈ 0;2

0,25

0,5

0,25

0,25

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 sách Cánh diều

Ma trận đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 năm 2022 - 2023

lever Chủ đề Mức 1 (Nhận biết) Mức 2 am tường Mức 3 vận dụng cộng
cấp độ thấp lever cao
KQTLKQTLKQTLKQTL

1. Tập hợp các số trường đoản cú nhiên.

C1,4: Biết tư tưởng về tập hợp, bộ phận của tập hợp.

C2,3: chỉ ra rằng cặp số thoải mái và tự nhiên liền trước cùng liền sau, quý hiếm của chữ số trong một vài tự nhiên

C(9,10,11): Cộng, trừ, nhân, phân tách số tự nhiên.

C21a,b: tiến hành được cùng trừ nhân phân tách STN

C21c: áp dụng linh hoạt các phép tính vào N.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4 (C1, 2, 3, 4)

1

10%

3 (C9, 10, 11)

0,75

7,5%

2/3 C21

1

10%

1/3 C21

1

10%

8

3,75

37,5%

Thành tố NL

C1, 2, 3, 4 - TD

C9, 10, 11 - GQVĐ

GQVĐ

GQVĐ

2. Tính chất chia không còn trong tập phù hợp số từ bỏ nhiên

C5,6: biết được t/c chia hết của một tổng

C7: Biết thừa thế nào là số nguyên tố.

C8: Biết tư tưởng ƯCLN

C12. Hiểu bí quyết phân tích một số trong những ra vượt số nguyên tố

C13. đọc t/c phân tách hết của một tổng

C14. Phát âm quy tắc tìm BCNN

C22: Áp dụng quy tắc tra cứu ƯCLN vào giải vấn đề thực tế.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4(5, 6, 7, 8)

1

10%

3 (12, 13, 14)

0,75

7,5%

1 (C22)

1,5

15%

1(C24)

0,5

5%

9

3,75

37,5%

Thành tố NL

TD

C12,13:GQVĐ

C14 TD

TD-GQVĐ

TD-GQVĐ

3. Một số hình phẳng vào thực tiễn.

C15. Hiểu rằng số đo góc trong tam giác cân.

C16. Phân biệt được nhân tố trong hình vuông.

C17,18: Biết phương pháp tính chu vi hình chữ nhật. Diện tích s hình bình hành

C19,20: thay được phương pháp tính diện tích hình thang với chu vi hình bình hành

C23: Áp dụng bí quyết tính diện tích s và chu vi hình chữ nhật để giải bài toán thực tế.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4 (15,16, 17, 18)

1

10%

2(C19, 20)

0,5

5%

1(C23)

1

10%

7

2,5

25%

Thành tố NL

C15, 16: TD

C17, 18: TD, MHH

C19: GQVĐ

C20: MHH-GQVĐ

MHH-GQVĐ

tổng số câu

tổng số điểm

tỉ trọng %

12

3

30%

9 + 2/3

4

40%

1+1/3

2,5

25%

1

0,5

5%

24

10

100%


Đề thi thân học kì 1 môn Toán 6 năm 2022 - 2023

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Tập hợp nào sau đây có 5 phần tử?

A = x > 3B = {x ∈ N ∈N | x C = x ∈ N ∈N D = {x ∈ N ∗ ∈N∗ | 4 B. 23C. 33D. 43

Câu 3: hàng đầu 080 phân tách hết cho từng nào số trong các số sau đây: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 24, 25?

A. 10 sốB. 9 sốC. 8 sốD. 7 số

Câu 4: Hằng vội được 97 ngôi sao sáng và xếp vào các hộp, mỗi hộp 8 ngôi sao. Số ngôi sao còn thừa không xếp vào vỏ hộp là:

A. 5 ngôi saoB. 1 ngôi saoC. 6 ngôi saoD. 2 ngôi sao

Câu 5: so với số 154 ra quá số yếu tố được:

A. 154 = 2 . 7 . 11B. 54 = 1 . 5 . 4C. 154 = 22 . 3 . 5D. 154 = 2 . 7 . 13

Câu 6: Hình nào dưới đấy là hình vẽ chỉ tam giác đều?

A.


B.

C.

D.

Câu 7: nhị đường chéo hình thoi gồm độ lâu năm lần lượt bởi 16 cm và 12 cm. Diện tích của hình thoi là:

A. 90 cm2B. 96 cm2C. 108 cm2D.120 cm2

Câu 8: chọn câu sai trong các câu bên dưới đây?

Cho hình vẽ

Lục giác số đông ABCDEG là hình có:

A. Những góc ở các đỉnh A, B, C, D, E, G, O bằng nhau.B. Sáu cạnh bởi nhau: AB = BC = CD = DE = EG = GA.C. Tía đường chéo cánh chính cắt nhau trên điểm O.D. Ba đường chéo chính bằng nhau: AD = BE = CG.

II. Phần từ luận (6 điểm)

Bài 1 (2 điểm):

1) triển khai các phép tính:

a) 30 . 75 + 25 . 30 – 150;b) 160 – (4 . 52– 3 . 23);c) <36 . 4 – 4 . (82 – 7 . 11)2> : 4 – 20220.

2) search BCNN của những số 28, 54.

Bài 2 (1,5 điểm): Tính diện tích s của hình H bao gồm hình bình hành ABCD cùng hình chữ nhật DCNM, biết hình chữ nhật DCNM bao gồm chu vi bằng 180 cm và chiều dài MN vội 4 lần chiều rộng lớn CN.

Xem thêm: Cuộc Đời Là Một Sự Lựa Chọn Trong Cuộc Sống, Cuộc Sống Là Sự Chọn Lựa

Bài 3 (2 điểm): Một nhóm y tế bao gồm 48 chưng sĩ và 108 y tá. Hỏi hoàn toàn có thể chia đội y tế thành những nhất bao nhiêu tổ nhằm số bác bỏ sĩ với y tá được chia phần đông vào các tổ?

Bài 4 (0,5 điểm): Chứng tỏ A phân tách hết mang đến 6 với A = 2 + 22 + 23 + 24 + … + 2100.

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 năm 2022 - 2023

I. Phần trắc nghiệm

Bảng lời giải (0,5 × 8 = 4 điểm)

Câu 1: C

Câu 2: A

Câu 3: B

Câu 4: B

Câu 5: A

Câu 6: D

Câu 7: B

Câu 8: A

Hướng dẫn đưa ra tiết

Câu 1:

Viết các tập hòa hợp đã cho dưới dạng liệt kê các bộ phận ta được

A = 4; 5; 6; … (tập vừa lòng A những số trường đoản cú nhiên lớn hơn 3)


B = 0; 1; 2; 3; 4; 5 (tập thích hợp B những số từ bỏ nhiên nhỏ dại hơn 6)

C = 0; 1; 2; 3; 4 (tập vừa lòng C những số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bởi 4)

D = 5; 6; 7; 8 (tập vừa lòng D những số tự nhiên lớn hơn 4 và nhỏ dại hơn hoặc bởi 8)

Vậy ta thấy tập phù hợp C có 5 phần tử.

Chọn câu trả lời C.

Câu 2:

Tập phù hợp M gồm những số từ nhiên lớn hơn 14, bé dại hơn 45 và bao gồm chứa chữ số 3.

Ta thấy những số 13, 23, 33, 43 đều phải có chứa chữ số 3, cơ mà 13 2).

Chọn lời giải B.

Câu 8:

Lục giác đa số ABCDEG có những tính chất:

+ những góc ở các đỉnh A, B, C, D, E, G bằng nhau.

+ Sáu cạnh bởi nhau: AB = BC = CD = DE = EG = GA.

+ cha đường chéo cánh chính AD, BE, CG giảm nhau tại điểm O.

+ tía đường chéo chính bằng nhau: AD = BE = CG.

Vậy lời giải A sai (vì góc sống đỉnh O không bằng các góc nghỉ ngơi đỉnh của lục giác).

Chọn giải đáp A.

II. Phần tự luận

Bài 1:

1) a) 30 . 75 + 25 . 30 – 150

= 30 . (75 + 25) – 150

= 30 . 100 – 150

= 3 000 – 150 = 2 850

b) 160 – (4 . 52– 3 . 23)

= 160 – (4 . 25 – 3 . 8)

= 160 – (100 – 24)

= 160 – 76 = 84

c) <36 . 4 – 4 . (82 – 7 . 11)2> : 4 – 20220

= <36 . 4 – 4 . (82 – 77)2> : 4 – 1

= <36 . 4 – 4 . 52> : 4 – 1

= <36 . 4 – 4 . 25> : 4 – 1

= <4 . (36 – 25)> : 4 – 1

= 4 . 11 : 4 – 1 = 11 – 1 = 10

2) Đề tìm BCNN của 28 và 54, ta phân tích các số kia ra vượt số nguyên tố.

Ta có: 28 = 4 . 7 = 22 . 7

54 = 6 . 9 = 2 . 3 . 32 = 2 . 33

Vậy BCNN(28, 54) = 22 . 33 . 7 = 4 . 27 . 7 = 756.

Bài 2:

Nửa chu vi hình chữ nhật DCNM là: 180 : 2 = 90 (cm)

Khi đó: MN + cn = 90 (cm)

Chiều dài MN vội vàng 4 lần chiều rộng CN

Tổng số phần cân nhau là: 1 + 4 = 5 (phần)

Chiều lâu năm MN (hay CD) của hình chữ nhật DCNM là: 90 : 5 . 4 = 72 (cm)

Chiều rộng công nhân (hay DM) của hình chữ nhật DCNM là: 90 – 72 = 18 (cm)

Diện tích hình chữ nhật DCMN là: 18 . 72 = 1 296 (cm2)

Diện tích hình bình hành ABCD là: 72 . 20 = 1 440 (cm2)

Diện tích hình H là: 1 296 + 1 440 = 2 736 (cm2).

Bài 3:

Gọi x là số tổ những nhất được phân chia (x là số tự nhiên khác 0).

Vì số chưng sĩ được chia số đông vào mỗi tổ phải 48 ⁝ x

Số y tá được chia rất nhiều vào mỗi tổ bắt buộc 108 ⁝ x

Do kia x là ước thông thường của 48 cùng 108, cơ mà x là các nhất buộc phải x là ƯCLN của 48 cùng 108.

Ta có: 48 = 24 . 3

108 = 22 . 33

Suy ra ƯCLN(48, 108) = 22 . 3 = 12 giỏi x = 12 (thỏa mãn).

Vậy rất có thể chia được rất nhiều nhất 12 tổ.

Bài 4:

A = 2 + 22 + 23 + 24 + … + 2100

A = (2 + 22) + (23 + 24) + … + (299 + 2100)

A = 6 + 22 . (2 + 22) + … + 298 . (2 + 22)

A = 6 + 22 . 6 + … + 298 . 6

A = 6 . (1 + 22 + … + 298)

Vậy A chia hết cho 6 (theo đặc thù chia hết của một tích).

Đề thi thân học kì 1 môn Toán 6 sách Chân trời sáng tạo

Ma trận đề chất vấn giữa kì 1 môn Toán 6

TT

Chủ đề

Nội dung/Đơn vị loài kiến thức

Mức độ tiến công giá

Tổng % điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1

Số từ bỏ nhiên

(23 tiết)

Số tự nhiên. Những phép tính cùng với số từ nhiên. Phép tính luỹ quá với số nón tự nhiên

2

(TN1,2)

0,5đ

3

(TL13BCD)

1.5đ

6,5

Tính chia hết vào tập hợp những số tự nhiên. Số nguyên tố. Ước bình thường và bội chung

4

(TN3456)

1.0 đ

2

(TL13A

14B)

2

(TL14AC,D)

1,5 đ

1

(TL13E)

1 đ

2

Các hình phẳng vào thực tiễn

(11 tiết)

Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều.

3

(TN7,8,9)

0,75 đ

1

(TL15A)

1

(TL15B)

3,5

Hình chữ nhật, Hình thoi, hình bình hành, hình thang cân.

3

(TN10,11,12)

0,75đ

Tổng: Số câu

Điểm

12

3

2

1,0

4

2,5

3

2.5

1

1,0

10,0

Tỉ lệ %

40%

25%

25%

10%

100%

Tỉ lệ chung

65%

35%

100%

Chú ý: Tổng ngày tiết : 34 huyết

Bảng đặc tả ma trận đề đánh giá giữa học kì 1 Toán 6

TT

Chương/Chủ đề

Mức độ tiến công giá

Số thắc mắc theo nấc độ dìm thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

SỐ - ĐẠI SỐ

1

Tập hợp các số tự nhiên

Số trường đoản cú nhiên. Những phép tính cùng với số từ bỏ nhiên.

Phép tính luỹ quá với số nón tự nhiên

Nhận biết:

– nhận thấy được tập hợp những số tự nhiên.

2TN (TN1,2)

– nhận biết được thứ tự thực hiện các phép tính.

Thông hiểu:

– biểu diễn được số tự nhiên trong hệ thập phân.

– biểu diễn được những số tự nhiên từ 1 cho 30 bằng phương pháp sử dụng những chữ số La Mã.

Vận dụng:

– Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân, phân chia trong tập hòa hợp số từ bỏ nhiên.

– vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, trưng bày của phép nhân so với phép cộng trong tính toán.

– triển khai được phép tính luỹ quá với số mũ tự nhiên; tiến hành được những phép nhân với phép chia hai luỹ thừa cùng cơ số cùng với số nón tự nhiên.

– Vận dụng được các tính chất của phép tính (kể cả phép tính luỹ vượt với số mũ tự nhiên) để tính nhẩm, tính cấp tốc một cách hợp lí.

3TL (TL13BCD)

– xử lý được những vụ việc thực tiễn (đơn giản, quen thuộc thuộc) đính với tiến hành các phép tính (ví dụ: tính tiền mua sắm, tính lượng hàng h3qvn.com được từ bỏ số tiền sẽ có, ...).

Vận dụng cao:

– giải quyết và xử lý được những vấn đề thực tiễn (phức hợp, lạ lẫm thuộc) gắn thêm với triển khai các phép tính.

Tính chia hết vào tập hợp những số tự nhiên. Số nguyên tố. Ước thông thường và bội chung

Nhận biết:

– nhận thấy được quan hệ phân chia hết, khái niệm ước và bội.

3TN (TN3,4,5)

2TL

(TL13A,14B)

1TN

(TN6)

– nhận biết được khái niệm số nguyên tố, đúng theo số.

– nhận thấy được phép chia bao gồm dư, định lí về phép chia gồm dư.

– phân biệt được phân số tối giản.

Vận dụng:

– áp dụng được dấu hiệu chia hết mang lại 2, 5, 9, 3 để xác minh một số đang cho tất cả chia hết đến 2, 5, 9, 3 hay không.

– tiến hành được câu hỏi phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 thành tích của các thừa số nguyên tố trong những trường hợp đơn giản.

– Xác định được mong chung, mong chung phệ nhất; xác định được bội chung, bội chung nhỏ dại nhất của nhị hoặc tía số từ bỏ nhiên; thực hiện được phép cộng, phép trừ phân số bằng cách sử dụng mong chung to nhất, bội chung nhỏ dại nhất.

– Vận dụng được kiến thức số học vào giải quyết và xử lý những vụ việc thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) (ví dụ: giám sát và đo lường tiền hay lượng sản phẩm hoá khi mua sắm, xác minh số đồ vật quan trọng để bố trí chúng theo phần đông quy tắc mang đến trước,...).

1TN

(TN3)

3TL

(TL13E,

14CD)

Vận dụng cao:

– Vận dụng được kiến thức số học vào giải quyết và xử lý những sự việc thực tiễn (phức hợp, lạ lẫm thuộc).

1TL

(TL13E)

HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

2

Các hình phẳng vào thực tiễn

Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều

Nhận biết:

– Nhận dạng được tam giác đều, hình vuông, lục giác đều.

3TN (TN7,8,9)

Hình chữ nhật, Hình thoi, hình bình hành, hình thang cân.

Nhận biết

– biểu lộ được một số yếu tố cơ bản (cạnh, góc, đường chéo) của hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân.

3TN

(TN10,11,12)

Thông hiểu:

– diễn tả được một số yếu tố cơ bản (cạnh, góc, đường chéo) của hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân.

1TL

(TL15A)

Vận dụng:

– giải quyết và xử lý được một số sự việc thực tiễn (đơn giản) đính thêm với việc tính chu vi và diện tích của các hình đặc biệt nói trên.