Đề Thi Toán Lớp 2 Cuối Học Kì 1

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 8: vào vườn có 45 cây ổi, số cây ổi thấp hơn số cây na là 18 cây. Hỏi trong vườn có toàn bộ bao nhiêu cây na?

A. 63 cây.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 2 cuối học kì 1

B. 27 cây

C. 62 cây

D. 28 cây

B. Phần tự luận:

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

29 + 27 59 + 31 70 - 35 81 - 37

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

Câu 2: search x

a. X - 28 = 44 b. 100 – x = 36

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

Câu 3: Một cửa hàng buổi sáng bán được 57 ki –lô-gam gạo. Buổi chiều bán được nhiều rộng buổi sáng 18 ki-lô-gam gạo. Hỏi buổi chiều bán được từng nào ki-lô-gam gạo?

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

Câu 4: Hiệu nhị số bởi 74, nếu không thay đổi số trừ, giảm số bị trừ đi 9 đơn vị chức năng thì hiệu nhì số khi đó bằng bao nhiêu?

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

Câu 5: Tìm một vài biết rằng lấy số đó cùng với 35 thì được số bao gồm hai chữ số giống nhau mà lại tổng hai chữ số đó bằng 18.

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

2. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu số

1

2

3

4

5

6

7

8

Ý đúng

C

B

C

D

D

B

D

A

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

II. Phần từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 1: 2 điểm (Mỗi phần đặt tính và tính đúng 0,5đ)

Câu 2: 1 điểm, từng phần đúng 0,5 điểm

a. X - 28 = 44

x = 44 + 28

x = 72

b. 100 – x = 36

x = 100 - 36

x = 64

Câu 3: 2 điểm

Bài giải

Buổi chiều bán được số kg gạo là: (0,5đ)

57 + 18 = 75(kg) (1đ)

Đáp số: 75kg (0,5đ)

Câu 4: 0,5điểm

Bài giải:

Nếu giữ nguyên số trừ, bớt số bị trừ đi 9 đơn vị thì hiệu hai số đó giảm đi 9 solo vị. Vậy hiệu bắt đầu là:

74 – 9 = 65

Đáp số: 65

Câu 5: 0,5 điểm

Bài giải:

Ta có: 18 = 9 + 9

Số có hai chữ số kiểu như nhau cơ mà tổng hai chữ số đó bởi 18 là 99

Số đề nghị tìm là:

99 – 35 = 64

Đáp số: 64

II. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán hay nhất

1. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 1

Bài 1: Viết số tương thích vào khu vực chấm: (1 điểm)

87; 88; 89; ..........; ..........; ...........; ............; 94; 95

82; 84; 86;...........;...........;............;............; 96; 98

Bài 2: Viết số hoặc chữ phù hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

Đọc số

Viết số

Chín mươi sáu.

………….................................

.....................................................

84

Bài 3: Tính nhẩm: (1 điểm)

a. 9 + 8 = .....

b. 14 – 6 = ....

c. 2 + 9 =......

d. 17 – 8 =......

Bài 4: Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống: (1 điểm)

a. 8 + 9 = 16 □

b. 5 + 7 = 12 □

Bài 5: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 57 + 26

b. 39 + 6

c. 81 – 35

d. 90 - 58

Bài 6: Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng: (1 điểm)

a. 8 dm + 10 dm = ........ Dm

A. 18 dm

B. 28 dm

C. 38 dm

b. Tìm x biết: x + 10 = 10

A. X = 10

B. X = 0

C. X = 20

Bài 7: Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng: (1 điểm)

a. Có bao nhiêu hình chữ nhật?

A. 1 hình

B. 2 hình

C. 3 hình

b. Bao gồm bao nhiêu hình tam giác?

A. 2 hình

B. 3 hình

C. 4 hình

Bài 8: (2 điểm)

a. Nhà của bạn Mai nuôi 44 nhỏ gà. Nhà bạn Hà nuôi thấp hơn nhà bạn Mai 13 bé gà. Hỏi nhà của bạn Hà nuôi bao nhiêu con gà? (1 điểm)

b. Em hái được đôi mươi bông hoa, chị hái được rất nhiều hơn em 5 bông hoa. Hỏi chị hái được mấy bông hoa? (1 điểm)

2. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 2

Bài 1: Số ?

10, 20, 30,.......,......, 60, ......., 80,.......,100.

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào địa điểm ..... Của từng phép tính

a, 12 - 8 = 5 .......

b, 24 -6 = 18 .......

c, 17 - 8 = 9 .........

d, 36 + 24 = 50.........

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

32 - 25

94 - 57

53 + 19

100 - 59

Bài 4: tra cứu x:

a, x + 30 = 80

b, x -22 = 38

Bài 5:

a, Tổ em trồng được 17 cây. Tổ chúng ta trồng được 21 cây. Hỏi cả nhị tổ trồng được bao nhiêu cây?

b, Quyển truyện có 85 trang. Trọng tâm đã đọc 79 trang. Hỏi vai trung phong còn đề xuất đọc mấy trang nữa thì không còn quyển truyện?

Bài 6: Viết tiếp vào vị trí chấm

17 giờ hay.......giờ chiều 24 giờ xuất xắc ........giờ tối

Bài 7: coi tờ kế hoạch tháng 5 dưới đây rồi vấn đáp câu hỏi:

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Tháng

5

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 
Ngày 19 - 5 là thiết bị ......... Vào thời điểm tháng 5 có.... Ngày nhà nhật. Đó là đều ngày ................. Tuần này, trang bị năm là ngày 17. Tuần trước, thiết bị năm là ngày ... . Tuần sau, sản phẩm năm là ngày.... Em được nghỉ học sản phẩm công nghệ bảy và nhà nhật. Vậy em đến lớp tất cả ....... Ngày.

Bài 8: Viết phép trừ tất cả số bị trừ, số trừ với hiệu bởi nhau.

Bài 9: Vẽ một mặt đường thẳng và đặt tên mang lại đường trực tiếp đó.

3. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 3

Bài 1. (2 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a/ 39 + 6 =?

A. 44

B. 45

C. 46

D. 99

b/ 17 – 9 =?

A. 8

B. 9

C. 10

D. 12

c/ 98 – 7 =?

A. 28

B. 91

C. 95

D. 97

d/ 8 + 6 =?

A. 14

B. 15

C. 86

D. 68

Bài 2: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

27 + 69 14 + 56 77 – 48 63 – 45

Bài 3: tìm x: (1 điểm)

x + trăng tròn = 48 x – 22 = 49

Bài 4: Điền vết >; 13 + 29 …… 28 + 14 97 – 58 …….32 + 5

Bài 5: (1 điểm)

a/ Xem lịch rồi mang lại biết:

 

 

11

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 trăng tròn 27

tháng 11 có …… ngày. Gồm …… ngày nhà nhật.

b. Đồng hồ nước chỉ mấy giờ?

………………….. …..…………………

Bài 6. (2 điểm)

a. Anh cân nặng 47 kg, em nhẹ hơn anh 19 kg. Hỏi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

b. Thùng nhỏ xíu đựng được 51 lít nước, thùng to đựng nhiều hơn thế thùng bé xíu 19 lít nước. Hỏi thùng lớn đựng được từng nào lít nước?

Bài giải

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Bài 7: (1điểm)

Trong hình bên dưới:

a/ gồm …… hình tam giác.

b/ bao gồm …... Hình tứ giác.

4. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 4

Thời gian: 60 phút

Bài 1: (1 điểm)

Tính nhẩm:

16 + 3 = ….. 14 – 8 = …..
15 – 6 = ….. 9 + 7 = …..

Bài 2: (2 điểm)

Đặt tính rồi tính:

a) 35 + 44

b) 46 + 25

c) 80 – 47

d) 39 – 16

Bài 3: (1 điểm)

Số?

a) 16l+ 5 l – 10l =

b) 24kg – 13kg + 4kg =

Bài 4: (2 điểm)

Tìm X biết:

a) X + 16 = 73

................................

................................

Xem thêm: Top 9 Hình Nền Thuận Buồm Xuôi Gió, Top 9 Hình Ảnh Tranh Thuận Buồm Xuôi Gió 2022

................................

b) X – 27 = 57

................................

................................

................................

Bài 5: (1 điểm)

Nhận dạng hình:

Trong hình vẽ dưới đây:

Có … hình tam giác.

Có … hình tứ giác.

Bài 6: (1 điểm)

Điền số thích hợp để được phép tính đúng:

 

+

 

=

100

 

 

-

 

=

50

Bài 7: (2 điểm)

a) Mẹ 34 tuổi, phụ vương hơn Mẹ 6 tuổi. Hỏi cha bao nhiêu tuổi?

Bài giải

...............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

b) Anh Tùng học lớp 5 cân nặng 43 kg, bạn Tuấn học lớp 2 nhẹ rộng anh Tùng 15 kg. Hỏi bạn Tuấn cân nặng nặng bao nhiêu kilôgam?

Bài giải

...............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

5. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 5

Bài 1) (2đ) Đặt tính rồi tính:

54 + 36 27 + 63 54 - 38 88 - 49

Bài 2) (2đ) kiếm tìm X

a) x - 36 = 52

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

b) 92 - x = 45

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 3) (2đ)

Trong một ngày, cửa hàng bán được 56 kilogam đường, trong số ấy buổi sáng bán được 27kg. Hỏi buổi chiều bán tốt bao nhiêu kilogam đường?

Bài giải

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 4) (2đ) Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng

a/ 28 + 36 + 14=? b/ 76 - 22 - 38 = ?
A. 68 A. 26
B. 78 B. 15
C. 79 C. 16

Bài 5 (1đ) Hình bên có:

……..tam giác

……..tứ giác

Bài 6 (1đ) Viết phép tính gồm hiệu ngay số bị trừ

6. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 6

Bài 1: Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng

a/ 85 – 39 = ?

A. 45

B. 46

C. 55

D. 56

b/ 29 – 5 + 15 = ?

A. 49

B. 39

C. 19

D. 9

Bài 2: Viết các số vào ô trống

Đọc

Viết

Tám mươi lăm

 

Chín mươi chín

 

Bài 3: Đặt tính rồi tính

43 + 57 92 – 75 43 + 57 92 – 75

Bài 4: search x

a/ x – 22 = 38

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

b/ x + 14 = 4

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 5: Một siêu thị buổi sáng bán được 45 kilogam đường, buổi chiều cung cấp được ít hơn buổi sáng sủa 24 kg đường. Hỏi buổi chiều shop đó bán tốt bao nhiêu ki lô gam đường?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 6: hình vẽ bên có mấy hình tam giác?

Hình vẽ trên có…………. Hình tam giác.

7. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 7

Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống

Số hạng

38

15

25

 

Số hạng

27

 

25

32

Tổng

 

60

 

82

 

Số bị trừ

11

 

64

90

Số trừ

4

34

 

 

Hiệu

 

15

34

38

Bài 2: Tính:

a) 72 – 36 + 24 =

b) 36 + 24 - 18

Bài 3: Khoanh vào chữ để trước tác dụng đúng

Số hình tứ giác trong hình mẫu vẽ là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Bài 4: Bình cân nặng 28 kg, An khối lượng nhẹ hơn Bình 4 kilogam . Hỏi An nặng từng nào ki lô gam?

Bài giải

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

a) Một ngày bao gồm ………. Giờ

b) 15 giờ giỏi ……….giờ chiều

c) từ 7 giờ đồng hồ sáng đến 10 giờ sáng cùng ngày là …. Giờ.

Bài 6: Tính nhanh

10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1

..............................................................................

...............................................

I. Đề thi học kì 1 lớp 2 được tải nhiều nhất:

II. Đề thi học kì 1 lớp hai năm 2020 - 2021 tốt nhất:

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Toán

2. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn tiếng Việt

III. Đề thi học kì 1 lớp 2 h3qvn.combiên soạn:

1. Đề thi học tập kì 1 lớp hai năm 2020 - 2021 môn tiếng Việt

2. Đề thi học kì 1 lớp hai năm 2020 - 2021 môn Toán

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học tập 2020 - 2021 Đề hàng đầu Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm học tập 2020 - 2021 Đề số 2 Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề số 3 Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề số 4 Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề số 5 bộ đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm học tập 2020 - 2021

Ngoài 37 đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán trên. Chúng ta có thể xem thêm nhiều đề thi xuất xắc và chất lượng, các dạng toán cải thiện hay cùng khó giành riêng cho các bé bỏng học Toán lớp 2 được vững chắc chắn, củng thế và vậy chắc kỹ năng và kiến thức nhất. Xung quanh ra, những em bao gồm thể đọc thêm tài liệu môn tiếng Việt 2 cùng giải toán lớp 2 hay Tiếng Anh lớp 2, Giải tự nhiên và thôn hội 2, bài xích tập vào ngày cuối tuần lớp 2,.... Nhằm học xuất sắc hơn những chương trình của lớp 2.

Từ việc luyện tập thường xuyên các Đề thi Toán lớp 2 học kỳ 1 này, chúng ta học sinh sẽ hối hả nắm được những dạng bài thi mà từ đó những em tự khắc phục được điểm yếu, củng cố gắng kiến thức, để tới lúc làm bài thi thiệt thì sẽ đảm bảo được công dụng cao hơn. Chúc những em học xuất sắc phần Toán lớp 2 kì 1.

Sau phần lớn giờ học tập căng thẳng, có lẽ rằng các bạn sẽ rất mệt mỏi. Dịp này, đừng cố gắng ôn vượt mà tác động tới niềm tin và sức khỏe phiên bản thân. Hãy dành riêng cho mình 1 chút thời hạn để giải trí và mang lại tinh thần bạn nhé. Chỉ 10 phút với những bài trắc nghiệm EQ, trắc nghiệm IQ vui dưới đây của chúng tôi, các các bạn sẽ có được sự thoải mái và dễ chịu nhất, chuẩn bị cho bài học kinh nghiệm sắp tới:

chúng ta có tiềm năng vươn lên là học sinh giỏi môn nào? loài vật nào ngủ quên trong tâm hồn bạn? Đoán nghề nghiệp và công việc tương lai của chúng ta qua phần lớn bức hình ảnh Bạn vẫn là bạn nữ tương lai của ai trong BTS demo tài cùng với 10 thắc mắc đố vui "siêu xoắn"