TUYỂN TẬP 108 BÀI TOÁN NÂNG CAO LỚP 3 HAY VÀ CHỌN LỌC

Bài 1: Tính diện tính miếng bìa hình vuông, biết hình vuông đó tất cả chu vi là 3dm 2cm.

Bạn đang xem: Tuyển tập 108 bài toán nâng cao lớp 3 hay và chọn lọc

Đáp án:

Đồi: 3dm 2cm = 32cm

Cạnh miếng bìa hình vuông vắn là: 32 : 4 = 8 (cm) 

Diện tích miếng bìa là: 8 x 8 = 16 (cm2)

Bài 2: Trong một xưởng may công nghiệp, cứ 15m vải vóc thì may được 5 bộ áo quần cùng một cỡ. Hỏi gồm 350m vải vóc thì may được bao nhiêu bộ xống áo với cùng độ lớn đó cùng còn thừa mấy m vải?

Đáp án:

1 bộ áo quần cần số mét vải vóc là: 15 : 5 = 3 (m)

350m may được: 350 : 3 = 116 cỗ và vượt 2m

Bài 3: Túi thứ nhất đựng 18kg gạo, vội vàng 3 lần túi sản phẩm hai. Hỏi phải lấy nghỉ ngơi túi sản phẩm hai từng nào kg gạo đổ sang túi thiết bị hai để số gạo ở hai túi bằng nhau?

Đáp án:

Túi thiết bị hai đựng số gạo là: 18 : 3 = 6 (kg)

Cả nhì túi đựng số gạo là: 18 + 6 = 24 (túi)

Để số gạo 2 túi cân nhau thì mỗi túi tất cả số gạo là: 24 : 2 = 12 (kg)

Số gạo phải lấy ra ở túi thứ nhất là: 18 – 12 = 6 (kg)

Bài 4: Trong hình vẽ gồm ……góc vuông và……góc không vuông?

*

Đáp án: 2 góc vuông, 4 góc không vuông

Bài 5: Tính chu vi hình tứ giác ABCD, biết cạnh AB = 16cm, BC = 20cm, cạnh CD bởi nửa tổng AB cùng BC. Cạnh AD gấp rất nhiều lần hiệu của AB và BC.

Đáp án:

Cạnh CD là: (16 + 20) : 2 = 18 (cm)

Cạnh AD là: (20 – 16) x 2 = 8 (cm)

Chu vi tứ giác ABCD là: 16 + trăng tròn + 18 + 8 = 62 (cm)

Bài 6: Lớp 3A bao gồm 40 học viên được chia thành 4 tổ, mỗi tổ lại chia mọi thành 2 nhóm. Hỏi từng nhóm bao gồm bao nhiêu học sinh?

Đáp án:

Mỗi tổ bao gồm số học sinh là: 40 : 4 = 10 (hs)

Mỗi nhóm bao gồm số học viên là: 10 : 2 = 5 (hs)

Bài 7: Khoanh tròn lời giải đúng

a.Số tức thì sau của số 39759

A. 39758

B. 39760

C. 39768

D.39769

Đáp án: B. 39760

b.Tìm số tròn nghìn trọng tâm số 9068 và 11982 là:

A.10000 với 12000

B. 10000 với 11000

C. 11000 và 9000

D. 12000 cùng 11000

Đáp án: B. 10000 cùng 11000

c. (98725 – 87561) x 3 = …..

A. 32493

B. 39432

C. 33492

D. 34293

Đáp án: C. 33492

d. 12356 + 62154 : 9 = …..

Xem thêm: Top 20 Phim Của Lương Triều Vỹ Hay Nhất Làm Nên Ảnh Đế Số 1 Hồng Kông

A. 29262

B. 39262

C. 19262

D. 18262

Đáp án: C. 19262

e. 3km 12m =…..

A. 312

B. 3012

C. 36

D.15

Đáp án: B. 3012

f. 4 giờ 9 phút = ….. Phút

A. 249 phút

B. 36 phút

C. 396 phút

D. 13 phút

Đáp án: A. 249 phút

Bài 8: một đội nhóm thuỷ lợi đào được 132m mương trong 6 ngày. Hỏi đội đó đào được bao nhiêu m mương trong 7 ngày?

Đáp án:

1 ngày nhóm thuỷ lợi đào được số mét mương là: 132 : 6 = 22 (m)

7 ngày team thuỷ lợi đào được số mét mương là: 22 x 7 = 154 (m)

Bài 9: Tìm x

a) X + 7839 = 16784

b) 5 x X = 12475

c) X : 12457 = 9

Đáp án:

a/ X = 8945 b/ 2495 c/ 112113

Bài 10: Mẹ rước 100000 đồng đi chợ, người mẹ mua đến Mai một đôi giầy hết 36500 đồng và mua một áo phông thun hết 26500 đồng. Số tiền còn lại mẹ dùng để mua thức ăn. Hỏi mẹ đã dùng bao nhiêu tiền để sở hữ thức ăn?

Đáp án:

Số chi phí mẹ dùng làm mua giầy và áo là: 36500 + 26500 = 63000 (đồng)

Số tiền chị em dùng đề download thức nạp năng lượng là: 100000 – 63000 = 37000 (đồng)

Bài 11: Khoanh tròn vào vần âm đặt trước kết quả đúng:

A. 4083 : 4 = 102 (dư 3)

B. 4083 : 4 = 120 (dư 3)

C. 4083 : 4 = 1020 (dư 3)

D. 4083 : 4 = 12 (dư 3)

Đáp án: C. 4083 : 4 = 1020 (dư 3)

Bài 12: Tích của số lớn nhất có 4 chữ số cùng số nhỏ bé nhất tất cả 2 chữ số là:

A. 99990 

B. 89991

C. 9999

D. 8

Đáp án: A. 99990

Bài 13: Có 45kg cỗ mì đựng hầu hết trong 9 bao. Hỏi 75kg bột mì đựng mọi trong mấy bao như thế?

Đáp án:

Mỗi bao đựng số klg bột là: 45 : 9 = 5 (kg)

75kg đựng được số bao là: 75 : 5 = 15 (bao)

Bài 14: Tìm số x biết “thương của 62680 cùng x” thì bởi 8

A. X = 7835

B. X = 7845

C. X = 7836


D. X = 7735

Đáp án: A. X = 7835

Bài 15: 

1. Tính chu vi một hình chữ nhật, biết chiều nhiều năm là 4m 30cm cùng chiều rộng lớn là 80cm?

2Tính diện tích s của một miếng bìa hình chữ nhật, biết chiều nhiều năm là 8dm cùng chiều rộng là 9cm?

Đáp án:

a/ Đổi 4m 30cm = 430cm

Chu vi hình chữ nhật là: (430 + 80) : 2 = 255 (cm)

b/ Đổi 8dm = 80cm

Diện tích mảnh bìa là: 80 x 9 = 720 (cm2)

Bài 16: Một trại nuôi gài bao gồm 792 con gà nhốt phần lớn vào 9 phòng chuồng. Người ta chào bán đi số con gà thông qua số gà nhốt trong 2 phòng chuồng. Hỏi bạn ta đã buôn bán đi từng nào con gà?

Đáp án:

Mỗi ngăn chuồng nhốt số gà là: 792 : 9 = 88 (con)

Số kê đã buôn bán là: 88 x 2 = 176 (con)

Bài 17: Tính quý hiếm biểu thức:

1. 124 x (24 – 4 x 6)

2. 50 + 50 x 2

3. 500 – 500 : 2

Đáp án:

1. 124 x (24 – 4 x 6) = 124 x (24 – 24) = 124 x 0 = 0

2. 50 + 50 x 2 = 50 x (1 + 2) = 50 x 3 = 150

3. 500 – 500 : 2 = 500 – 250 = 250

Bài 18: Tìm X:

1. 126 x X = 126

2. X : 9 = 2 (dư 4)

3. X x 6 = 3048 : 2

Đáp án:

1. X = 1

2. X = 9 x 2 + 4 = 22

3. X = 254

Bài 19: Một shop có 132kg đường, đã phân phối ¼ số kg đường đó và 9kg. Hỏi shop còn lại bao nhiêu kg đường?

Đáp án:

Số đường shop đã buôn bán là: 132 : 4 + 9 = 42 (kg)

Cửa hàng còn lại số con đường là: 132 – 42 = 90 (kg)

Bài 20: Tính diện tính của miếng bìa hình vuông, biết hình vuông đó bao gồm chu vi là 3dm 6cm?

Đáp án:

Đổi 3cm 6cm = 36cm

Cạnh miếng bìa là: 36 : 4 = 9 (cm)

Diện tích miếng bìa là: 9 x 9 = 81 (cm)

Bài 21: tất cả 8 bao gạo đựng toàn bộ 448kg gạo. Hỏi có 5 bao gạo như vậy nặng bao nhiêu kg?

Đáp án: 

Mỗi bao đựng số gạo là: 448 : 8 = 56 (kg)

5 bao đựng số gạo là: 56 x 5 = 280 (kg)

Bài 22: Một siêu thị có 6 thùng nước mắm giống hệt chưa tổng cộng 54 lít. Siêu thị đã phân phối hết 36 lít. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu thùng nước mắm.

Đáp án:

Mỗi thùng không số nước mắm nam ngư là: 54 : 6 = 9 (lít)

Cửa mặt hàng đã cung cấp hết số thùng nước mắm nam ngư là: 36 : 9 = 4 (thùng)

Cửa hàng còn lại số thùng nước mắm nam ngư là: 6 – 4 = 2 (thùng)

Bài 23: ban đầu có 5 bổ tải chở tổng cộng 210 bao đường vào kho, sau đó có thêm 3 xe nửa chở con đường vào kho. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu bao con đường được chở vào kho? (Biết những xe cài đặt chở số bao đường bởi nhau)

Đáp án:

Mỗi xe cộ chở số bao đường là: 210 : 5 = 45 (bao)

3 xe cộ chở được số bao là: 3 x 45 = 135 (bao)

Số bao con đường được chở vào kho là: 210 + 135 = 345 (bao)

Bài 24: Hùng bao gồm 56 nghìn đồng tải được 8 quyển truyện, Dũng có ít hơn Hùng 21 nghìn đồng. Hỏi Dũng download được từng nào quyển truyện tranh?

Đáp án:

1 quyển truyện có giá là: 56: 8 = 7 (nghìn đồng)

Dũng tất cả số tiền là: 56 – 21 = 35 (nghìn đồng)

Dũng download được số quyển truyện tranh là: 35: 7 = 5 (quyển)

Đáp án: 5 quyển truyện tranh

Bài 25: bao gồm một tổ học viên tham gia trồng rừng, bạn ta giao cứ 5 học sinh thì trồng 25 cây, nhưng thực tiễn mỗi học viên lại trồng nhiều hơn thế nữa nhiệm vụ được giao 2 cây nên tổng số cây cỏ được là 238 cây. Hỏi tổ học viên đó bao gồm bao nhiêu em?

Đáp án:

Theo trách nhiệm mỗi em trông số km là:

25 : 5 = 5 (cây)

Thực tế mỗi em trồng số cây là:

5 + 2 = 7 (cây)

Tổ học sinh đó gồm số em là:

238 : 7 = 34 (em)

Đáp số: 34 em

Bài 26: Hai thùng gồm 58 lít dầu, nếu phân phối thùng tuyệt nhất 5 lít thì thùng đầu tiên có số dầu nhát thùng thiết bị hai 2 lần. Hỏi từng thùng tất cả bao nhiêu lít dầu?

Đáp án:

Nếu cung cấp thùng nhất 5 lít thì tổng số dầu gồm trong 2 thùng là:

58 + 5 = 63 (lít)

Coi số dầu vào thùng trước tiên lúc sau là một phần số dầu thùng lắp thêm hai là 2 phần.

Tổng số phần cân nhau là: 1+ 2 = 3 (phần)

Số dầu thùng máy hai là: 63 : 3 x 2 = 42 (lít)

Số dầu ở thùng trước tiên là: 58 – 42 = 16 (lít)

Bài 27: Để chuẩn bị cho một hội nghìn bạn ta kê 9 mặt hàng ghế đầy đủ chỗ đến 81 bạn ngồi. Trên thực tế có mang lại 108 fan đến dự họp. Hỏi cần kê thêm mấy hàng ghế nữa bắt đầu đủ chỗ?

Đáp án:

Mỗi sản phẩm ghế có số vị trí là: 81 : 9 = 9 (chỗ)

Số hàng ghế buộc phải kê thêm là: (108 – 81) : 9 = 3 (hàng)

Bài 28: 7 bao xi măng nặng 350kg. Mỗi vỏ bao nặng 200g. 5 bao xi măng như vậy có cân nặng xi măng là bao nhiêu kilogam?

Đáp án:

Đổi 350kg = 350000g

Mỗi bao xi-măng có khối lượng xi măng là: 350000 : 7 – 200 = 49800 (g)

5 bao xi măng như vậy chưa trọng lượng xi măng là: 49800 x 5 = 249000 (g) = 249kg

Bài 29: Một vườn cửa cây ăn quả bao gồm 5 sản phẩm cây hồng xiêm, mỗi mặt hàng 12 cây và có 9 mặt hàng cây táo, mỗi mặt hàng 18 cây. Hỏi vườn cây ăn quả kia có tất cả bao nhiêu cây?

Đáp án:

Số cây hồng xiêm trong vườn cửa là: 5 x 12 = 60 cây

Số cây táo khuyết là: 9 x 18 = 162 cây

Vườn cây ăn uống quả có toàn bộ số cây là: 60 + 162 = 222 cây

Bài 30: Ngày đầu tiên bán được 2358kg gạo, ngày thứ hai bán tốt gấp 3 lần ngày lắp thêm nhất. Cả nhì ngày bán được số gạo là bao nhiêu?

Đáp án:

Ngày lắp thêm hai bán được số gạo là: 2358 x 3 = 7074kg

Cả hai ngày bán được số gạo là: 7074 + 2358 = 9432kg

……………….

Nhà xuất phiên bản Đại học tập sư phạm vẫn xuất bản cuốn Toán cải thiện và tu dưỡng học sinh tốt lớp 3