DỊCH ANH VIỆT CHUYÊN NGÀNH

*

Bạn đang xem: Dịch anh việt chuyên ngành

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang đãng Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation

Xem thêm: Tắt Scroll Lock Là Gì? Chức Năng Và Cách Sử Dụng Scroll Lock Dùng Để Làm Gì

Từ điển Anh Việt chăm ngành (English Vietnamese Specialization Dictionary)
*
translate
*
translate /træns"leit/
*
ngoại động từ dịch, thông dịch to lớn translate an English book into Vietnamese dịch một cuốn sách tiếng Anh thanh lịch tiếng Việt chuyển sang, biến thành khổng lồ translate emotion into action biến chuyển tình cảm thành hành vi khổng lồ translate dream into reality biến hóa ước mơ thành lúc này khổng lồ translate opetry into music đưa thơ thành nhạc, phổ nhạc thành thơ to translate Lenin"s teachings into reality tiến hành lời dạy dỗ của Lê-nin giải thích, coi là kindly translate xin ông vui lòng giải thích rõ mang lại ý ông mong nói vì not translate my hesitation as ill-will xin anh chớ coi sự chần chừ của tôi là thiếu nhã ý thuyên chuyển (một vị giám mục) sang địa phận không giống truyền lại, truyền đạt lại (bức điện) (toán học); (kỹ thuật) mang lại tịnh tiến siêng ngành tài chính phiên dịch chăm ngành nghệ thuật biên dịch thay đổi chuyển đổi dịch dịch chuyển gán thông ngôn Lĩnh vực: toán và tin dịch, thông dịch phân bổ Lĩnh vực: năng lượng điện lạnh tịnh tiến chăm ngành chuyên môn Lĩnh vực: điện tử & viễn thông dịch, biên dịch
*