GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

*

Bạn đang xem: Giải bài tập sách giáo khoa

• Đọc, viết, so sánh những số tất cả 3 chữ số • Cộng, trừ các số tất cả 3 chữ số ( ko nhớ ) • rèn luyện trang 4 • Cộng các số có tía chữ số (có nhớ một lần) • luyện tập trang 6 • Trừ các số có tía chữ số (có lưu giữ một lần) • luyện tập trang 8 • Ôn tập những bảng nhân • Ôn tập những bảng phân tách • rèn luyện trang 10 • Ôn tập về hình học • Ôn tập về giải toán • Xem đồng hồ đeo tay • Xem đồng hồ thời trang (tiếp theo) • rèn luyện trang 17 • luyện tập chung trang 18

Chương 2: Phép nhân và phép phân chia trong phạm vi 1000


• Bảng nhân 6 • luyện tập trang đôi mươi • Nhân số bao gồm hai chữ số với số gồm một chữ số (không nhớ) • Nhân số có hai chữ số cùng với số gồm một chữ số (có nhớ) • luyện tập trang 23 • Bảng chia 6 • luyện tập trang 25 • search một trong các phần đều bằng nhau của một trong những • rèn luyện trang 26 • phân tách số tất cả hai chữ số cho số có một chữ số • rèn luyện trang 28 • Phép chia hết với phép chia có dư • luyện tập trang 30 • Bảng nhân 7 • rèn luyện trang 32 • Gấp một trong những lên các lần • rèn luyện trang 34 • Bảng phân chia 7 • luyện tập trang 36 • sút đi một vài lần • luyện tập trang 38 • tìm kiếm số chia • luyện tập trang 40 • Góc vuông, góc không vuông • Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke • Đề-ca-mét. Héc-tô-mét • Bảng đơn vị chức năng đo độ lâu năm • luyện tập trang 46 • thực hành đo độ dài • thực hành đo độ lâu năm (tiếp theo) • rèn luyện chung trang 49 • câu hỏi giải bởi hai phép tính • việc giải bởi hai phép tính (tiếp theo) • rèn luyện trang 52 • Bảng nhân 8 • rèn luyện trang 54 • Nhân số có tía chữ số với số có một chữ số • luyện tập trang 56 • so sánh số lớn gấp mấy lần số nhỏ xíu • luyện tập trang 58 • Bảng phân chia 8 • luyện tập trang 60 • so sánh số nhỏ nhắn bằng một trong những phần mấy số mập • luyện tập trang 62 • Bảng nhân 9 • luyện tập trang 64 • Gam • rèn luyện trang 67 • Bảng phân chia 9 • rèn luyện trang 69 • phân tách số có hai chữ số mang lại số tất cả một chữ số • phân tách số tất cả hai chữ số cho số bao gồm một chữ số (tiếp theo) • phân chia số có cha chữ số mang lại số có một chữ số • phân tách số có cha chữ số đến số tất cả một chữ số (tiếp theo) • ra mắt bảng nhân • giới thiệu bảng chia • rèn luyện trang 76 • luyện tập chung trang 77 • có tác dụng quen cùng với biểu thức • Tính quý hiếm của biểu thức • Tính quý hiếm của biểu thức (tiếp theo) • luyện tập trang 81 • Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) • luyện tập trang 82 • rèn luyện chung trang 83 • Hình chữ nhật • hình vuông • Chu vi hình chữ nhật • Chu vi hình vuông • luyện tập trang 89 • luyện tập chung trang 90

Chương 3: các số mang lại 10 000


• những số bao gồm bốn chữ số • luyện tập trang 94 • các số tất cả bốn chữ số (tiếp theo) • các số có bốn chữ số (tiếp theo) • Số 10 000 - rèn luyện • Điểm sinh sống giữa. Trung điểm của đoạn thẳng • rèn luyện trang 99 • So sánh các số vào phạm vi 10 000 • luyện tập trang 101 • Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 • luyện tập trang 103 • Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 • luyện tập trang 105 • rèn luyện chung trang 106 • tháng - năm • rèn luyện trang 109 • Hình tròn, tâm, mặt đường kính, bán kính • Nhân số bao gồm bốn chữ số cùng với số tất cả một chữ số • rèn luyện trang 114 • Nhân số tất cả bốn chữ số với số bao gồm một chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 116 • chia số có bốn chữ số mang đến số tất cả một chữ số • chia số tất cả bốn chữ số đến số tất cả một chữ số (tiếp theo) • phân tách số bao gồm bốn chữ số mang lại số gồm một chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 120 • rèn luyện chung trang 120 • làm cho quen với chữ số La Mã • rèn luyện trang 122 • thực hành xem đồng hồ thời trang • thực hành xem đồng hồ thời trang (tiếp theo) • bài toán liên quan đến rút về đơn vị • rèn luyện trang 129 phần 1 • luyện tập trang 129 phần 2 • Tiền vn • luyện tập trang 132 • có tác dụng quen với những thống kê số liệu • làm cho quen với thống kê lại số liệu (tiếp theo) • luyện tập trang 138

Chương 4: các số cho 100 000


Xem thêm: Cách Sử Dụng Phần Mềm Quét Mã Vạch, Kiểm Tra Hàng Thật Tốt Nhất Hiện Nay

• các số bao gồm năm chữ số • luyện tập trang 142 • những số gồm năm chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 145 • Số 100 000 - luyện tập • So sánh các số vào phạm vi 100 000 • rèn luyện trang 148 • rèn luyện trang 149 • diện tích s của một hình • Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông • diện tích hình chữ nhật • rèn luyện trang 153 • Diện tích hình vuông vắn • luyện tập trang 154 • Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 • rèn luyện trang 156 • Phép trừ các số vào phạm vi 100 000 • Tiền nước ta • luyện tập trang 159 • rèn luyện chung trang 160 • Nhân số có năm chữ số cùng với số có một chữ số • rèn luyện trang 162 • phân chia số tất cả năm chữ số mang lại số có một chữ số • chia số tất cả năm chữ số cho số tất cả một chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 165 • rèn luyện chung trang 165 • bài xích toán tương quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) • luyện tập trang 167 • luyện tập trang 167 • luyện tập chung trang 168

Chương 5: Ôn tập cuối năm


• Ôn tập các số mang lại 100 000 • Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 • Ôn tập tư phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập tư phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập về đại lượng • Ôn tập về hình học • Ôn tập về hình học (tiếp theo) • Ôn tập về giải toán • Ôn tập về giải toán (tiếp theo) • rèn luyện chung trang 177 • luyện tập chung trang 178 • luyện tập chung trang 179
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán lớp 3 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật •Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000 •Chương 3: những số cho 10 000 •Chương 4: những số đến 100 000 •Chương 5: Ôn tập cuối năm