GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC 2 BẰNG EXCEL

Đặt vấn đề: ứng dụng ứng dụng Excel là một trong công cụ thống kê giám sát rất mạnh dạn mẽ, ngoàiviệc được áp dụng Excel để thiết lập cấu hình và xử lý những bảng tính thông thường như ta vẫn biết,Excel còn được thực hiện để giải những bài toán tinh vi trong nhiều nghành như xây dựng,thống kê, tài bao gồm … liên quan đến phân phối xác suất, hồi quy, quy hoạch tuyến tính….,đơn giản nhất để minh họa đến điều này là việc áp dụng lệnh Goalseek vào Excel để giảiphương bậc n...


*

BẢN TIN KHOA HỌC, CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI – SỐ 1.2007 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẰNG LỆNH GOALSEEK vào EXCEL Ths.

Bạn đang xem: Giải phương trình bậc 2 trong excel

è cổ Kiêm Hồng Tổ trưởng cỗ môn cơ bản Đặt vấn đề: phần mềm ứng dụng Excel là 1 trong những công cụ đo lường và thống kê rất mạnh dạn mẽ, ngoàiviệc được sử dụng Excel để thiết lập và xử lý các bảng tính thông thường như ta sẽ bi ết,Excel còn được sử dụng để giải những bài toán phức tạp trong nhiều nghành nghề dịch vụ như xây dựng,thống kê, tài chính … tương quan đến triển lẵm xác suất, hồi quy, quy ho ạch mặc dù ến tính….,đơn giản nhất để minh họa đến điều này là việc áp dụng lệnh Goalseek vào Excel nhằm gi ảiphương bậc n nguyên lý chung để giải phương trình bậc n nằm trong bảng tính Excel là bắt buộc xác đ ịnh cácbiến, những hàm, lập quy mô và sau đó dùng Goal Seek hoặc Solver để dò tìm nghiệm.

Bạn đang xem: Giải phương trình bậc 2 bằng excel

1. Giải phương trình bậc 2 Đối với phương trình bậc 2, tất cả 3 kĩ năng xãy ra: - Phương trình vô nghiệm - Phương trình có nghiệm kép - Phương trình gồm 2 nghiệm rõ ràng 1.1.Phương trình vô nghiệm Xét phương trình bậc 2: x2 + x + 6 = 0 Thực hiện công việc để giải phương trình trên như sau bước 1. Xác định biến, hàm và lập mô hình trên bảng tính (Hình 1) Hình 1: Lập quy mô Bước 2: chọn ô B7, triển khai Tool/Goal Seek  khai báo trong vỏ hộp thoại (Hình 2) Hình 2 : Khai báo 1 BẢN TIN KHOA HỌC, CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI – SỐ 1.2007Bước 3: Kích chọn OK  xuất hiện thêm bảng thông báo công dụng (Hình 3 với Hình 4) 2 BẢN TIN KHOA HỌC, CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI – SỐ 1.2007 Hình 4: kết quả Hình 3: công dụng tìm tìm Từ thông tin trong Hình 3 ta thấy Goal Seek không kiếm được quý giá nào của x để f(x) đạt giá trị0, tức là phương trình này vô nghiệm 1.2. Phương trình có 2 nghiệm biệt lập Xét phương trình ax2 + bx + c = x2 + 5x – 6 = 0 cùng với phương trình này dễ nhận thấy có 2 nghiệm là x1= 1 cùng x2 = - 6 triển khai giải trong bảng tính như sau cách 1: xác minh biến, hàm cùng lập quy mô trên bảng tính  tại ô A7, A8 nhập quý hiếm khởi tạo cho biến x1, x2  tại ô B7, B8 theo lần lượt tính quý giá hàm f(x)= x2 + 5x – 6 (giá trị x đó là giá trị vào ô A7,A8 như Hình 5) Hình 5: Lập quy mô Bước 2: - kiếm tìm nghiệm x1: + chọn ô B7 + Kích Tool/Goal Seek  khai báo như Hình 6 Hình 6: Khai báo 3 BẢN TIN KHOA HỌC, CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI – SỐ 1.2007 + Kích lựa chọn OK mang đến giá trị nghiệm x1 (Hình 7) + làm cho tròn Format/Cells/Number/Number (Hình 8) Hình 7: hiệu quả Hình 8: Định dạng số liệu - tìm kiếm nghiệm x2 : chọn ô B8 và tiến hành tương tự (Hình 9 cùng 10) Hình 9: công dụng nghiệm x2 Hình 10: Định dạng số liệu Vậy Goalseek đã kiếm được 2 nghiệm rõ ràng là x1=1 cùng x2 = -61.3.Phương trình có nghiệm kép: tiến hành tương trường đoản cú như cùng với phương trình bao gồm 2 nghiệm phânbiệt2.Giải phương trình bậc n (n>2) thực hiện theo nguyên tăc giống như như so với phương trình bậc 23.Những vấn đề cần vồ cập khi khởi tạo biến hóa để gi ải phương trình bậc 2 có 2 nghi ệmphân biệt vào phần trên, trước lúc giải phương trình bậc 2 có 2 nghiệm phân biệt buộc phải khởi tạo thành giátrị ban đầu của 2 nghiệm, các giá trị khởi sinh sản này là tùy ý xuất xắc phải có ràng buộc nào?3.1. Với bài toán khởi chế tạo ra 2 quý giá là 5 cùng 14 (Hình 11) thì lúc gi ải phương trình này hầu hết cho ra 2nghiệm có cùng giá trị là một (Hình 12) Hình 11: Khởi tạo đổi mới Hình 12: Nghiệm tìm kiếm được 4 BẢN TIN KHOA HỌC, CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI – SỐ 1.20073.2.

Xem thêm: Bảng Báo Giá Gạch Ốp Lát Viglacera Mẫu Mới, Bảng Giá Gạch Lát Nền Viglacera 2021

Với vấn đề khởi chế tạo 2 quý giá là 5 với -14 (Hình 13) thì lúc giải phương trình này đa số cho ra 2nghiệm đúng mực có giá bán trị là một và -6 (Hình 14) Hình 13: Khởi tạo biến hóa Hình 14: Nghiệm kiếm được - Từ ví dụ giải phương trình bậc 2 sống trên cùng mục 3.2. Hoàn toàn có thể rút ra nhận xét rằng khi khởi t ạogiá trị lúc đầu cho biến hoàn toàn có thể chọn vô số giá chỉ trị. - từ 3.1. Cho biết việc khởi tạo giá trị ban sơ phải tuân theo đk ràng buộc duy nhất định.3.3. Để tìm đk ràng buộc hãy xét lại phương trình ax2 + bx + c = f(x) lúc vẽ trên đồ thịcó dạng sau (Hình 15) Y Y −b x= 2a x2 x2 x1 X X −b O O x1 x= 2a Hình 15: Đồ thi hàm f(x) Hình 15: Đồ thi hàm f(x) b Tọa độ cực trị x = − nằm trong lòng 2 nghiệm x1 , x2 của phương trình 2a Vậy lúc khởi sản xuất biến rất cần phải tính quý hiếm của –b/2a, chính giá trị này là điểm phân phân tách 2 miềngiá trị khởi tạo, tức là nếu giá trị khởi tạo cho x 1 bé dại hơn (-b/2a) thì khi khởi sản xuất giá trị mang lại x 2phải bảo vệ lớn hơn (-b/2a). Như cùng với ax2 + bx + c = x2 + 5x – 6 = 0 bao gồm –b/2a = -5/2*1 = -2.5 nếu khởi tạo x1= 5 (> -b/2a) thìkhởi tạo x2 phải nhỏ tuổi hơn - 2.5 (