Giáo án dạy thêm môn tiếng anh 8 chương trình mới

Giáo án dạy dỗ thêm môn giờ đồng hồ Anh lớp 8 là tài liệu tìm hiểu thêm giảng dạy nhằm giúp thầy cô giáo chuẩn bị tốt hơn mang đến tiết dạy của mình.

Bạn đang xem: Giáo án dạy thêm môn tiếng anh 8 chương trình mới

Giáo án dạy thêm môn tiếng Anh lớp 8 được biên soạn cụ thể theo từng bài học, từng tiết học. Hy vọng tài liệu này vẫn góp phần hỗ trợ các thầy cô giáo giảng dạy giỏi hơn môn Anh lớp 8. Dường như quý thầy cô giáo tìm hiểu thêm giáo án dạy thêm môn giờ Anh lớp 6, giáo án dạy dỗ thêm môn giờ đồng hồ Anh lớp 7. Sau đấy là nội dung cụ thể giáo án, mời chúng ta cùng tham khảo.

Giáo án dạy dỗ thêm môn giờ Anh lớp 8

Week 4: Date: 8/ 9/20.........

The USages OF TENSES(present tenses)

A. Aims:

Helping ss to revise present tenses which they learnt

Do some exercises with them.


B. Procedure:

I./ Present : hiện tại Tại

1./ The present simple tense : thì hiện tại đơn .

a,/ Usage (Cách cần sử dụng )

- We use the present simple to lớn talk about repeated actions or habits.

(Chúng ta thực hiện thì hiện tại đơn để nói đến những hành động lặp đi lặp lại hoặc đa số thói quen thuộc ).

Eg : Most evenings my parent stay at home and watch T.V

He always goes to school at 6 o’clock.

- We use the present simple to lớn talk about situations which are permanent (continuing for a long time).

Chúng ta sử dụng lúc này đơn để nói về những tình huống cố định và thắt chặt lâu dài ( tiếp tục trong thời hạn dài).

Eg : she lives in Ha Noi .

- We use the present simple to lớn talk about general truths.

(Chúng ta sử dụng lúc này đơn để nói về những thực sự hiển nhiên )

- Eg : yellow leaves fall in the autumn.

b,/ size (Hình thức) :

+ KĐ : S + V

S + V (s/es: ngôi trang bị 3 số ít)

Động tự thêm es: tận cùng s,o, x, sh ch, còn lại thì thêm s + PĐ :


S + do/does + not + V. + NV:

....Do/does + S + V..?

*Trạng trường đoản cú đi kèm:

Always( luôn luôn luôn), often( thường),

usually/ generally( thường xuyên thường),

frequently( thường xuyên),

sometimes / occasionally, every( mọi, mỗi),

seldom / rarely (it khi, thi thoảng khi)

Once, twice, three times a day ( a week, a month...)

c./Notes :

1./ V(es) động từ thêm es vào trường phù hợp sau cồn từ tận cùng là: O , S( sh ), X, Z, CH, Y.

2./ :một số trạng từ thường thực hiện ở bây giờ đơn

Một, hai, hoặc cha lần trong một ngày, 1 tuần hoặc 1 tháng.....

* giải pháp phát âm.

- Tận cùng hầu như âm vô thanh : t, p, k.,f( gh,ph),th.... Thì vạc âm / s/.

- Tận cùng các âm : ch, s, x, sh, z,g,o,ce..... Thì phát âm /iz/.

- gần như âm sót lại thì phân phát âm /z/.

Bài tập.

* Chia những động tự sau đây.

a. I (visit)……………….. Hue this summer vacation.

b. Viet và Long often (play)……………….. Clip games.

Xem thêm: 35 Mẫu Váy Cưới Đuôi Cá Trễ Vai, 25+ Mẫu Váy Cưới Đuôi Cá Đẹp Nhất Mùa Cưới 2022

c. How your father ( go ) lớn work every day?

- He ( go ) lớn work by mo khổng lồ bike.

d. She can ( ride ) a bike but she can’t ( drive).

e. My sister( have ) a nice cat. She ( not have ) a bird.

f. One with one ( be) two

g. The earth ( move) around the sun.

2./The Present Continuous : Thi hiện nay tại tiếp diễn .

a. Form:

KĐ: S + is/are/am + V- ing


PĐ : S + is/are/am + not + V- ing

NV : Is/are/am + S + V- ing..?

b. Usages: chúng ta sử dụng thì hiện tại tại tiếp tục trong một số trong những trường vừa lòng sau .

+ Một hành động diễn ra tại thời khắc ta vẫn nói.

Eg : I’m teaching English now.

+ sự giận dữ, sự phàn nàn .

Eg: He is always losing his keys.

My sister is always using my things.

c. Trạng từ đi kèm:

At present ( bây giờ ),at the moment, now ( ngay trong lúc này, hiện nay ), at the time ( bây giờ ), look!, be careful!

d. Notes: V- ing

- Tận thuộc là e thì quăng quật e rồi thêm ing.

- Động từ là 1 vần tận cùng là một trong phụ âm trước có một nguyên âm thì ta gấp hai phụ âm cuối lên rồi thêm – ing

- Động trường đoản cú 2 vần bao gồm dấu nhấn ở vần 2 tận cùng bởi 1 phụ âm thì ta gấp rất nhiều lần phụ âm cuối lên rồi thêm – ing (refer - > referring)

Bài tập.

* Chia các động tự sau đây.

a. Now I ……( not do) my homework.

b. She ………..( play) badminton at present

c. Be careful ! the bus…….( come).

3./ The Present Perfect: Thì hiện tại xong .

a. Form:

KĐ: S + have/has + Vpp.

PĐ : S + have/has + not + Vpp

NV : Have/has + S + Vpp ..?

b. Usages:

+ lớn talk about the something that started in the past & continues up to the present : nói đến điều gì này mà đã bắt đầu, xẩy ra trong thừa khứ và còn tiếp tục cho tới hiện tại

- She has worked in London for six months ( she still works there now ).

+. To talk about kích hoạt happening at an unspecified time in the past: nói tới điều đang diễn ra tại 1 thời điểm không xác định ví dụ quá khứ.

- They have moved to the new apartment.

+. Lớn talk about the result of a past kích hoạt connecting to the present : Nói về tác dụng của hành động trong quá khứ và vẫn còn đấy liên quan mang lại hiện tại.


- Someone has broken the window.(the window is now broken )

c./Một số trạng từ hay được dùng trong thì này :

Just,Already, not.......yet recently, lately ( gần đây, vừa qua ), many/several times ( những lần ...),