Thiếu nhi thế giới liên hoan

Ngàn dặm xa khôn ngăn bạn bè kết đoànBiên giới sâu khôn chống mối dây rạm tìnhLoài giặc tê khôn ngăn tình yêu thương chưá chan của đoàn thiếu thốn nhihằng ý muốn yên vui thái bình

Vui lễ hội thiếu nhi chũm giớiTa ca hát vang lên niềm vuiCa vang lên vang lên tay rứa tay qua biên giớiTrông tương lai tươi đẹp tiến lên theo nhịp đờiVang khúc ca yêu thương đời

Vàng đen trắng nước domain authority không phân chia tấm lòngCơn chiến chinh ko ngăn bọn họ trao tìnhCùm hoặc gông không ngăn đoàn ta ước mongmột ngày sáng sủa tươi thuộc nhau liên hoan tiệc tùng Thái bình

Vui liên hoan tiệc tùng thiếu nhi thế giớiTa ca hát vang lên niềm vuiCa vang lên vang lên tay nuốm tay qua biên giớiTrông tương lai tươi sáng tiến lên theo nhịp đờiVang khúc ca yêu đời


Bạn đang xem: Thiếu nhi thế giới liên hoan

Ngàn dặm xa khôn ngăn đồng đội kết đoànBiên giới sâu khôn chống mối dây rạm tìnhLoài giặc cơ khôn ngăn tình yêu thương chưá chan của đoàn thiếu thốn nhihằng mong yên vui thái bình

Vui liên hoan tiệc tùng thiếu nhi nạm giớiTa ca hát vang lên niềm vuiCa vang lên vang lên tay cố gắng tay qua biên giớiTrông tương lai tươi vui tiến lên theo nhịp đờiVang khúc ca yêu đời

Vàng black trắng nước domain authority không chia tấm lòngCơn chiến chinh ko ngăn bọn họ trao tìnhCùm hoặc gông không ngăn đoàn ta mong mongmột ngày sáng sủa tươi cùng nhau lễ hội Thái bình

Vui tiệc tùng thiếu nhi cố gắng giớiTa ca hát vang lên niềm vuiCa vang lên vang lên tay cầm tay qua biên giớiTrông tương lai tươi sáng tiến lên theo nhịp đờiVang khúc ca yêu đời


*Ai yêu Bác tp hcm Hơn thiếu hụt Niên Nhi Đồng

Tốp Ca

*
998.970


http://musicmd1fr.h3qvn.com.net/bucket-image-h3qvn.com/images/singer/20120119/DvTkcZytbrKCv4SlCBtX5d9eae2ca5417.jpg

Nối Vòng Tay bự

Tốp Ca

*
939.370


Xem thêm: Hãy Để Em Khóc Vy Oanh - Lời Bài Hát Để Cho Em Khóc

http://musicmd1fr.h3qvn.com.net/bucket-image-h3qvn.com/images/singer/20120119/DvTkcZytbrKCv4SlCBtX5d9eae2ca5417.jpg
http://musicmd1fr.h3qvn.com.net/bucket-image-h3qvn.com/images/singer/20210914/MAElpi1WJ7EsY4Qqlgji61405a00e1715.jpg
http://musicmd1fr.h3qvn.com.net/bucket-image-h3qvn.com/images/singer/20120416/QUTQe8UMF3WKY913VCCo58f70e0895cf3.jpg
http://musicmd1fr.h3qvn.com.net/bucket-image-h3qvn.com/images/singer/20120416/QUTQe8UMF3WKY913VCCo58f70e0895cf3.jpg
http://musicmd1fr.h3qvn.com.net/bucket-image-h3qvn.com/images/singer/20120416/QUTQe8UMF3WKY913VCCo58f70e0895cf3.jpg
http://musicmd1fr.h3qvn.com.net/bucket-image-h3qvn.com/images/singer/20120416/QUTQe8UMF3WKY913VCCo58f70e0895cf3.jpg
http://musicmd1fr.h3qvn.com.net/bucket-image-h3qvn.com/images/singer/20120416/QUTQe8UMF3WKY913VCCo58f70e0895cf3.jpg