Hệ thống kiến thức hóa hữu cơ 11

Hóa cơ học 11 là trong những phần kiến thức trọng trọng điểm trong công tác Hóa học cấp cho 3. Kim chỉ nan xoay quanh chủ đề này còn có tính áp dụng cao, là nền tảng để học giỏi mảng Hóa hữu cơ lớp 12. Các em hãy cùng h3qvn.com Education hiểu ngay nội dung bài viết bên sau đây để ôn tập về định hướng cơ bản và các phương trình Hóa hữu cơ 11 thường gặp.

Bạn đang xem: Hệ thống kiến thức hóa hữu cơ 11


học livestream trực con đường Toán - Lý - Hóa - Văn - Anh - Sinh cải tiến vượt bậc điểm số 2022 – 2023 trên h3qvn.com Education

Khái quát lác về Hóa cơ học 11

Khái niệm

Hợp chất hữu cơ được tư tưởng là các hợp hóa học của cacbon (trừ oxit của cacbon, muối bột cacbua, muối hạt cacbonat, muối hạt xianua).

Phân loại những hợp chất hữu cơ

Trong lịch trình Hóa hữu cơ 11, hợp hóa học hữu cơ sẽ được phân loại thành 2 nhóm, đó đó là hiđrocacbon với dẫn xuất của hidrocacbon.

Hidrocacbon là loại hợp chất hữu cơ dễ dàng nhất. Trong nhân tố phân tử chỉ chứa hai nguyên tố là cacbon cùng hidro.

Hidrocacbon mạch hở:Hidrocacbon no: AnkanHidrocacbon không no gồm một nối đôi: AnkenHidrcacbon ko no gồm hai nối đôi: AnkadienHidrocacbon mạch vòng:Hidrocacbon no: XicloankanHidrocacbon mạch vòng: Aren

Dẫn xuất của hidrocacbon là các hợp hóa học mà trong phân tử của chất này kế bên C, H ra còn có một số hay nhiều nguyên tố khác ví như O, N, S, halogen…

Dẫn xuất halogen: R – X (R là gốc hidrocacbon)Hợp chất cất nhóm chức: – OH – : ancol; – O – : ete; – COOH: axit…

Bảng Tuần Hoàn những Nguyên Tố chất hóa học Lớp 8, 9, 10 giải pháp Đọc cùng Mẹo ghi nhớ Nhanh

Bảng Hóa Trị Lớp 8 Về các Nguyên Tố chất hóa học Thường gặp mặt Và bài bác Ca Hóa Trị


công thức Hóa học tập Của Đường Saccarozo và Đường Glucozơ

Đặc điểm chung

Hợp hóa học hữu cơ tốt nhất thiết phải gồm sự góp khía cạnh của 2 nguyên tố chính là C với H. Ngoài ra, hợp chất hữu cơ có thể chứa những nguyên tố khác như O, N, P, halogen… Liên kết chủ yếu có vào hợp chất hữu cơ là link cộng hóa trị.Các hợp chất hữu cơ phần đông đều dễ cất cánh hơi, dễ cháy cũng giống như kém bền với nhiệt.Các bội nghịch ứng vào hoá học hữu cơ thường chậm rãi và không trả toàn. đông đảo phản ứng này thường xảy ra trong đk phải đun nóng với có những chất xúc tác.

Các phương trình trong lịch trình Hóa cơ học 11

Dưới đấy là một số phương trình chất hóa học trong lịch trình Hóa hữu cơ 11 mà các em phải thuộc ở lòng.

Ankan

Phản ứng nắm của ankan

eginaligned&circ CH_4+Cl_2xrightarrowánh sángCH_3Cl+HCl\&circ CH_3-CH_3+Cl_2xrightarrowánh sángCH_3-CH_2Cl+HClendaligned
Phản ứng tách bóc và thoái hóa của ankan
eginaligned&circ CH_3-CH_3xrightarrowt^oCH_2=CH_2+H_2\&circ C_4H_10xrightarrowcrackingCH_4+C_3H_6\&circ 2CH_4xrightarrow1500^oCC_2H_2+3H_2\&circ CH_4+O_2xrightarrowt^oHCHO+H_2O\endaligned
Phản ứng pha trộn ankan
eginaligned&circ CH_3CHOONa+NaOHxrightarrowt^oCH_4+Na_2CO_3 ext (phản ứng giảm mạch cacbon)\&circ Al_4C_3+12H_2O o 3CH_4+4Al(OH)_3endaligned

Anken

Phản ứng cùng vào link đôi
eginaligned&circ CH_2=CH_2+H_2xrightarrowt^oCH_3-CH_3\&circ CH_2=CH-CH_3+H_2xrightarrowt^oCH_3-CH_2-CH_3\&circ CH_3=CH-CH_2+HCl o CH_3-CHCl-CH_3\&circ nCH_2=CH_2xrightarrowt^o, xt, psout ( CH_2-CH_2sout ) _n\&circ nCH_3=CH-CH_2xrightarrowt^o, xt, psout ( CH(CH_3)-CH_2sout ) _n\&circ 3CH_2=CH_2+2KMnO_4+4H_2O o 3HOCH_2-CH_2OH+2KOH+2MnO_2\endaligned
Phản ứng pha chế anken
eginaligned&circ C_2H_2+H_2 xrightarrowt^oC_2H_4\&circ CH_3-CH_2OHxrightarrow170^oCCH_2=CH_2+H_2O\endaligned

Ankin

Phản ứng cộng của ankin
CHequiv CH+H_2 xrightarrowt^oCH_2=CH_2
Phản ứng trùng thích hợp của ankin
eginaligned&footnotesizecirc extPhản ứng Đime hóa\&2CH equiv CH xrightarrowt^o CHequiv C-CH=CH2\&footnotesizecirc extPhản ứng Trime hóa\&3CH equiv CH xrightarrow600^oC C_6H_6\&footnotesizecirc extPhản ứng Polime hóa\&nCHequiv CH xrightarrowxt, t^o, p sout ( CH equiv CH sout ) _n\endaligned
Phản ứng vắt của ankinAnkin + AgNO3: Dẫn khí axetilen vào dung dịch hỗn hợp AgNO3/NH3 nhận được kết tủa color vàng.


CHequiv CH+2AgNO_3+2NH_3 o CAgequiv CAg+2NH_4NO_3
Phản ứng pha chế ankin
eginaligned&footnotesizecirc extNhiệt phân metan\&2CH_4xrightarrow1500^oCC_2H_2+3H_2\&footnotesizecirc extThủy phân CaC_2 ext (có trong khu đất đèn)\&CaC_2+H_2O o Ca(OH)_2+C_2H_2\endaligned

Ankađien

Phản ứng cùng của ankađien
eginaligned&circ CH_2=CH-CH=CH_2+2H_2xrightarrowt^oCH_3-CH_2-CH_2-CH_3\&circ CH_2=CH-CCH+H_2xrightarrowt^oCH_2=CH-CH=CH_2\&circ CH_2=CH-CH=CH_2+Br_2xrightarrow-80^oCCH_2Br-CHBr-CH=CH_2\&circ CH_2=CH-CH=CH_2+Br_2xrightarrow-80^oCCH_2Br-CH=CH-CH_2Br\endaligned
Phản ứng điều chế ankađien
eginaligned&circ nCH_2=CH-CH=CH_2 xrightarrowxt, t^o, p sout ( CH_2-CH=CH-CH_2sout ) _n\&circ CH_3-CH_2-CH_2-CH_3 xrightarrowt^oCH_2=CH-CH=CH_2+2H_2\endaligned

Benzen

Phản ứng núm của benzen
*

Phản ứng pha chế benzen
*

Stiren

Sitren vừa có đặc thù giống anken (nối song ở nhánh), vừa có đặc thù giống benzen (có vòng thơm).

Xem thêm: Review Kem Chống Nắng Dạng Thỏi Innisfree Dạng Thỏi Giá Tốt Tháng 5, 2022

Phản ứng cùng của stiren
*

Phản trùng thích hợp của stiren
*

Ancol

Phản ứng đặc thù của ancol

eginaligned&circ 2C_2H_5OH+2Na o 2C_2H_5ONa+H_2\&circ 2C_3H_5(OH)_3+Cu(OH)_2 o _2Cu+2H_2O\&circ C_2H_5OHxrightarrow170^o CC_2H_4+H_2O\&circ C_2H_5OH+HClxrightarrowt^oC_2H_5Cl+H_2O\&circ C_2H_5OH+CuOxrightarrowt^oCH_3CHO+Cu+H_2O\&circ CH_3OH+C_2H_5OH xrightarrow140^o CC_2H_5OCH_3+H_2O\&circ C_2H_6O+3O_2 xrightarrowt^o2CO_2+2H_2O\endaligned
Phản ứng điều chế ancol
eginaligned&circ C_2H_4+H_2O xrightarrowH^+C_2H_5OH\&circ C_6H_12O_6 xrightarrowt^o2C_2H_5OH+2H_2Oendaligned

Phenol

Phản ứng đặc thù của phenol
*

Phản ứng pha chế phenol

Anđehit

Phản ứng đặc thù của anđehit
eginaligned&circ CH_3CHO+H_2 xrightarrowt^oC_2H_5OH\&circ CH_3CHO+2AgNO_3+3NH_3+H_2O o CH_3COONH_4+2Ag+2NH_4NO_3\&circ 2CH_3CHO+O_2 xrightarrowt^o2CH_3COOH\endaligned
Phản ứng pha chế anđehit
eginaligned&circ CH_4+O_2xrightarrowt^oHCHO+H_2O\&circ C_2H_4+O_2xrightarrowt^oCH_3CHO\&circ C_2H_2+H_2OxrightarrowH_2SO_4CH_3CHO\&circ C_2H_5OH+CuOxrightarrowt^oCH_3CHO+Cu+H2Oendaligned

Xeton

Phản ứng đặc trưng của xeton
eginaligned&circ CH_3COCH_3+H_2 xrightarrowt^o CH_3CHOHCH_3\&circ CH_3CHOHCH_3+CuO xrightarrowt^o CH_3COCH_3+Cu+H_2Oendaligned
Phản ứng pha chế xeton

Axit hữu cơ

Axit hữu cơ thường xuyên là axit yếu. Tuy nhiên, hầu hết axit này vẫn có vừa đủ các tính chất hóa học tập của một axit và một trong những tính chất khác.


eginaligned&ull CH_3COOH+Na o CH_3COONa+12H_2\&ull CH_3COOH+NaOH o CH_3COONa+H_2O\&ull 2CH_3COOH+CaCO_3 o (CH_3COO)_2Ca+CO_2+H_2O\&ull 2CH_3COOH+MgO o (CH_3COO)_2Mg+H_2O\&ull CH_3COOH+C_2H_5OH xrightarrowt^oCH_3COOC_2H_5+H_2O\&ull CH_3OH+CO xrightarrowt^oCH_3COOH\&ull C_2H_5OH+O_2 xrightarrowmen giấmCH_3COOH+H_2O\&ull 2CH_3CHO+O_2 xrightarrowt^o2CH_3COOH\&ull 2CH_3CH_2CH_3CH_2+5O_2xrightarrowt^o4CH_3COOH+2H_2Oendaligned

Học livestream trực tuyến Toán - Lý - Hóa - Văn - Anh - Sinh cải tiến vượt bậc điểm số 2022 – 2023 trên h3qvn.com Education

h3qvn.com Education là nền tảng học livestream trực con đường Toán - Lý - Hóa - Văn - Anh - Sinh uy tín và hóa học lượng số 1 Việt Nam giành cho học sinh trường đoản cú lớp 8 tới trường 12. Với văn bản chương trình đào tạo và huấn luyện bám sát chương trình của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, h3qvn.com Education sẽ giúp các em rước lại căn bản, nâng tầm điểm số và nâng cao thành tích học tập.


các Công Thức Tính Thể Tích hóa học Và khối lượng Hóa Học đề nghị Nhớ

Tại h3qvn.com, các em đang được huấn luyện và đào tạo bởi các thầy cô thuộc vị trí cao nhất 1% thầy giáo dạy tốt toàn quốc. Các thầy cô đều có học vị tự Thạc Sĩ trở lên với hơn 10 năm gớm nghiệm đào tạo và có rất nhiều thành tích xuất sắc đẹp trong giáo dục. Bằng phương pháp dạy sáng tạo, gần gũi, các thầy cô sẽ giúp đỡ các em tiếp thu kỹ năng và kiến thức một cách gấp rút và dễ dàng.

h3qvn.com Education còn tồn tại đội ngũ cố vấn học tập siêng môn luôn luôn theo sát quá trình học tập của các em, cung cấp các em câu trả lời mọi vướng mắc trong quy trình học tập và cá nhân hóa lộ trình học tập của mình.

Với ứng dụng tích hợp thông tin dữ liệu cùng căn nguyên công nghệ, từng lớp học tập của h3qvn.com Education luôn bảo vệ đường truyền bất biến chống giật/lag về tối đa với chất lượng hình hình ảnh và âm thanh tốt nhất.

Nhờ gốc rễ học livestream trực con đường mô phỏng lớp học offline, những em hoàn toàn có thể tương tác thẳng với giáo viên dễ dãi như khi học tại trường.

Khi phát triển thành học viên trên h3qvn.com Education, các em còn nhận được các sổ tay Toán – Lý – Hóa “siêu xịn” tổng hợp toàn bộ công thức và nội dung môn học tập được biên soạn chi tiết, góc cạnh và chỉn chu giúp những em học tập cùng ghi nhớ kiến thức thuận lợi hơn.


cách làm Hóa học Của Đường Saccarozo với Đường Glucozơ

h3qvn.com Education cam đoan đầu ra 8+ hoặc ít nhất tăng 3 điểm cho học viên. Nếu không đạt điểm số như cam kết, h3qvn.com sẽ hoàn trả các em 100% học tập phí. Các em đừng chậm tay đăng cam kết học livestream trực tuyến Toán – Lý – Hóa – Văn lớp 8 – lớp 12 năm học tập 2022 – 2023 tại h3qvn.com Education ngay bây giờ để được hưởng mức khoản học phí siêu ưu đãi lên tới mức 39% giảm từ 699K chỉ từ 399K.