Hướng dẫn bóc tách khối lượng

Khối lượng là cơ sở để đo lường và thống kê chi phi xây dựng bởi vì vậy bài toán đo tách khối lượng xây dựng công trình xây dựng được đúng đắn và đúng quy định sẽ giúp đỡ tính toán giá cả xây dựng được chính xác.

Bạn đang xem: Hướng dẫn bóc tách khối lượng

Bài phía dẫn tách bóc tách cân nặng sẽ hướng dẫn chi tiết việc tách bóc tách trọng lượng đối với từng công tác cụ thể: phía dẫn tách tách cân nặng công tác Đào, đắp; công tác xây; công tác làm việc trát, láng; công tác bê tông, cốt thép, ván khuôn; công tác làm việc dan giáo....


HƯỚNG DẪN BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG

I. HƯỚNG DẪN CHUNG:

1. Tách tách trọng lượng công trình là bài toán xác định cân nặng trên phương thức: Đo, đếm, tính toán, bình chọn trên cửa hàng kích thước, con số quy định trong phiên bản vẽ thiết kế, thuyết mình xây đắp hoặc từ bỏ yêu cầu triển khai dự án, thiết kế xây dưng, chỉ dẫn kỹ thuật, các hồ sơ, chỉ dẫn khác có liên quan và các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

2. Bài toán đo tách bóc khối lượng phải phù hợp với mục đích sử dụng, cách thức xác định và cai quản chi phí đầu tư chi tiêu xây dựng theo quy định.

3. Cân nặng đo tách cần thể hiện được xem chất, kết cấu công trình, vật dụng liệu hầu hết sử dụng và giải pháp thi công, đảm bảo an toàn đủ điều kiện để xác định giá cả xây dựng.

4. Đối với một số phần tử có biểu lộ trong bản vẽ xây đắp nhưng không thể đo tách được bao gồm xác, thì rất có thể đưa ra "khối lượng tạm bợ tính". Khối lượng tạm tính sẽ được xác định lại khi tiến hành nghiệm thu, thanh toán và quyết toán hoặc theo quy định cụ thể của hợp đồng.

5. Ngôi trường hợp thực hiện số liệu thống kê trọng lượng từ các ứng dụng thiết kế, phần mềm chuyên được dùng thì trọng lượng các công tác làm việc này cần được được ghi rõ về phương pháp xác định vào Bảng tổng hợp trọng lượng xây dựng và cân xứng với quy định.

6. Việc xác định trọng lượng trong nghiệm thu, thanh toán giao dịch và quyết toán chi tiêu xây dựng tiến hành theo dụng cụ trong hợp đồng và trả lời đo tách nay.

II. HƯỚNG DẪN BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG CỤ THỂ

1. YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH

1.1 hồ sơ đo bóc khối lượng công trình gồm:

- Bảng tổng hợp cân nặng xây dựng (mẫu Bảng 6.1 sống cuối bài viết)

- Bảng bỏ ra tiết khối lượng công tác thành lập (mẫu 6.2 làm việc cuối bài viết)

- những bảng thống kê chi tiết (nếu có): Bảng thống kế thép ....

1.2 Yêu mong đối vớiBảng tổng hợp khối lượngxây dựng

- toàn bộ các công tác/nhóm công tác xây dựng cần thực hiện phải được ghi vào Bảng tổng hợp cân nặng xây dựng. Bảng tổng hợp khối lượng xây dựng được lập cho: tổng thể công trình hoặc Từng hạng mục, gói thầu và theo kế hoạch tiến độ, yêu thương cầu triển khai dự án.

- Nội dung đa số của bảng tổng hợp cân nặng xây dựng: Theo mẫu Bảng 6.1 làm việc cuối bài viết.

1.3. Yêu cầu đối với Bảng bỏ ra tiết trọng lượng công tác xây dựng

- dùng để diễn giải cụ thể các thực tính toán, công dụng xác định khối lượng trong quá trình đo bóc. (theo chủng loại Bảng 6.2 làm việc cuối bài bác viết).

1.4. Một số trong những yêu ước khác

- Danh mục quá trình cần thực hiện tách bóc tách cân nặng phù thích hợp với phiên bản vẽ thiết kế, với các bước công nghệ, trình từ thi công, thể hiện được không hề thiếu nội dung các công tác xây dựng cần xác định khối lượng, vị trí những bộ phần công trình, các công tác nằm trong côngtrình.

- thương hiệu công tác, đơn vị chức năng tính phải cân xứng với khối hệ thống định mức, đối kháng giá, đơn vị giám sát theo giải pháp hiện hành.

- các ký hiệu dùng trong Bảng đưa ra tiết cân nặng phải cân xứng với ký kết hiệu đã biểu lộ trong bạn dạng vẽ thiết kế. Các trọng lượng theo thống kê phiên bản vẽ kiến thiết thì yêu cầu ghi rõ Theo thống kế thiết kế, số hiệu bạn dạng vẽ bao gồm thống kê.

- hiệu quả đo bóc tách khối lượng công tác làm việc xây dựng tự Bảng chi tiết cân nặng được tổng hòa hợp vào Bảng tổng hợp khối lượng sau khi đã có được xử lý theo phía dẫn có tác dụng tròn những trị số. Ngôi trường hợp tác dụng tính toán là số thập phần thì rước đến tía số sau vết phẩy.

2. TRÌNH TỰ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

2.1 Nghiên cứu, chất vấn nắm vững các thông tin trong bạn dạng vẽ kiến tạo và tài liệu hướng dẫn kèm theo. Ngôi trường hợp buộc phải thiết, yêu ước người xây cất giải thích.

2.2 Lập bảng chi tiết trọng lượng công tác thành lập của công trình, hạng mục công trình xây dựng gồm:

- Liệt kê danh mục quá trình cần tiến hành đo tách khối lượng;

- phân loại các các bước thành các công tác ví dụ để thực hiện đo bóc;

- việc lựa chọn đơn vị chức năng tính phải cân xứng với khối hệ thống định mức, 1-1 giá và đơn vị đo lường;

- Danh mục quá trình cần đo bóc tách được trình bày phù hượp với bạn dạng vẽ thiết kế, trình trường đoản cú thi công, thể hiện đầy đủ nội dung các công tác cần khẳng định khối lượng, vị trí các bộ phần công trình, công tác làm việc xây dựng thuộc công trình.

2.3 thực hiện đo tách khối lươgj công trình xây dựng theo Bảng chi tiết cân nặng công tác xây dựng.

2.4 Tỏng đúng theo các khối lượng đã đo bóc vào Bảng tổng hợp cân nặng sau lúc đã xử lý làm tròn trị số.

2.5 thực hiện ra soát, kiểm tra cân nặng xây dựng dự án công trình đã được đo bóc.

3. Đo tách bóc theo diện tích, quy mô hiệu suất hoạc năng lực giao hàng theo xây cất công trình

3.1 Được thực hiện trên cơ sở xác minh sơ cỗ tổng mức đầu tư chi tiêu xây dựng theo phương pháp xác định theo suất vốn chi tiêu xây dựng công trình.

3.2 Đo tách theo diện tích s xây dựng:

a) Đo tách bóc theo diện tích sàn xây dựng so với công trình gia dụng và công nghiệp

- trọng lượng diện tích sàn xây dựng công trình xây dựng là tổng diện tích s sàn kiến tạo của toàn bộ các tầng, bao hàm cả các tầng hầm, tầng nửa hầm, tầng kỹ thuật, tầng áp mái và tầng mái tum (nếu có). Diện tích sàn xây cất của một tầng là diện tích sàn tạo ra của tầng đó, bao gồm cả tường bao (hoặc phần tường thông thường thuộc về nhà) và diện tích mặt phẳng của lôgia, ban công, ước thang, giếng thang máy, hộp kỹ thuật, ống khói;

- các thông tin mô tả bao gồm: chiều cao dự án công trình (chiều cao từng tầng hoặc chiều cao toàn thể tòa nhà), số lượng tầng (bao tất cả tầng nổi, tầng hầm), tính chất kết cấu, vật tư sử dụng chủ yếu, giải pháp gia vắt nền quan trọng và các thông tin không giống có liên quan đến việc xác định ngân sách chi tiêu (nếu có) rất cần phải ghi trong Bảng bỏ ra tiết trọng lượng công tác xây dựng.

b) Đo tách bóc theo diện tích s cầu giao thông

- trọng lượng diện tích mong giao thông đường bộ tính theo chiều rộng là không còn gờ lan can ngoại trừ và chiều dài cho đến khi kết thúc đuôi mố;

- những thông tin mô tả bao gồm: loại cầu, loại dầm cầu, chiều rộng cầu, chiều lâu năm nhịp, một số loại cọc, chiều nhiều năm cọc móng và các thông tin không giống có tương quan đến vấn đề xác định chi phí (nếu có) rất cần phải ghi trong Bảng bỏ ra tiết trọng lượng công tác xây dựng.

3.3. Đo tách bóc theo quy mô hiệu suất hoặc năng lực ship hàng của công trình

a) Đối với những công trình xây dựng đã gồm trong hạng mục suất vốn đầu tư chi tiêu được cấp có thẩm quyền phát hành thì đơn vị tính áp dụng để đo bóc phù phù hợp với đơn vị tính tương ứng trong tập suất vốn chi tiêu ban hành.

b) lúc đo bóc tách khối lượng theo quy mô công suất, theo thông số kỹ thuật kỹ thuật hoặc năng lực ship hàng theo kiến tạo của công trình, những thông tin mô tả rất cần được thể hiện tại rõ về tính chất chất, điểm lưu ý và loại vật liệu sử dụng xác minh từ thi công cơ sở và những yêu cầu cần thiết khác trong dự án.

4. Đo bóc tách theo nhóm công tác làm việc xây dựng, đơn vị chức năng kết cấu hoặc thành phần công trình

4.1. Hạng mục nhóm công tác, đơn vị chức năng kết cấu hoặc phần tử công trình được sàng lọc trên cơ sở phương châm thực hiện công việc chính trong quy trình xây dựng.

4.2. Đơn vị tính

a) Xác định tương xứng với loại công tác làm việc xây dựng chính, đơn vị chức năng kết cấu hoặc thành phần của công trình, bảo đảm an toàn thuận tiện tốt nhất trong việc đo đếm trên bản vẽ hoặc xung quanh thực địa lúc xây dựng dự án công trình và phải phù hợp với đơn vị tính theo định mức đang được chào làng (nếu có).

b) Đối với đông đảo nhóm công tác, đơn vị kết cấu hoặc thành phần công trình đã bao gồm trong hạng mục định mức, đối chọi giá được cấp tất cả thẩm quyền ban hành thì tên gọi, đơn vị tính ghi vào Bảng chi tiết cân nặng công tác xây dựng, Bảng tổng hợp trọng lượng công tác thành lập công trình, hạng mục công trình tương xứng với thương hiệu gọi, đơn vị tính vào tập định mức, đơn giá ban hành.

4.3. Khối lượng đo bóc theo nhóm công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc thành phần công trình được tiến hành theo cách làm đo, đếm, tính toán, soát sổ trên các đại lý kích thước, con số và thống kê lại trong hồ sơ xây cất của công trình, các chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu quá trình phải triển khai của công trình.

5. HƯỚNG DẪN BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG THEO CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHỦ YẾU

XEM cấp tốc - HƯỚNG DẪN BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG:

1. Công tác phá dỡ

2. Công tác làm việc đào, đắp

3. Công tác xây

4. Công tác bê tông

5. Công tác làm việc ván khuôn

6. Công tác làm việc cốt thép

7. Công tác làm việc cọc

8. Công tác khoan

9. Công tác làm đường

10. Công tác đường ống

11. Công tác kết cấu thép

12. Công tác làm việc kết cấu gỗ

13. Công tác hoàn thiện

14. Công tác lắp đặt khối hệ thống kỹ thuật công trình.

15. Công tác lắp đặt thiết bị công trình

16. Công tác dàn giáo giao hàng thi công

17. CÁC BIỂU MẪU THAM KHẢO ÁP DỤNG

5.1.Hướng dẫn bóc tách khối lượng- công tác làm việc phá dỡ:Phân một số loại theo nhiều loại cấu kiện buộc phải phá dỡ, loại vật tư cần phá dỡ, biện pháp xây dựng và đk thi công.Trong tên công tác làm việc cần ghi chú về biện pháp chống đỡ (nếu có), khối lượng biện pháp chống đỡ và vận động phế thải ra khỏi dự án công trình được giám sát và đo lường thành những công tác riêng biệt.Khối lượng trang bị liệu sau khoản thời gian phá tháo nếu được tận dụng tối đa (tận dụng hết, tận dụng từng nào %....)thì rất cần phải ghi vào phần miêu tả khoản mục công việc trong Bảng tổng hợp trọng lượng xây dựng5.2.Hướng dẫn bóc tách tách khối lượng- công tác làm việc đào, đắp:Khối lượng đào: tách tách theo nhóm, nhiều loại công tác, một số loại bùn, cấp cho đất, đá, độ sâu đào, bề rộng của hố đào, điền kiện thi công, biện pháp thi công (thủ công hay bằng máy).Khối lượng đắp: tách tách theo nhóm, nhiều loại công tác, theo loại vật tư đắp (đất, đá, cát..) cấp đất đá, độ dày của lớp vật liệu đắp, độ chặt yêu cầu khi đắp, đk thi công, biện pháp kiến thiết (bằng thủ công bằng tay hay bằng máy)Khối lượng công tác đào đắp được xem theo form size trong bạn dạng vẽ thiết kế, tiêu chuẩn thi công với nghiệm thu, ngoại trừ thêm độ nở rời, co ngót hoặc hao hụt.Trường hợp đào khu đất để đắp thì trọng lượng đất đào bằng trọng lượng đất đắp nhân với hệ số thay đổi từ đất đào sang đất đắp.Trường hợp mua đất rời nhằm đắp thi cân nặng đất rời dùng làm đắp được xác minh căn cứ vào trọng lượng đất đo tại địa điểm đắp nhân với thông số tơi xốp của đất (bằng khối lượng thể tích thô của khu đất theo yêu cầu kiến tạo chia cho trọng lượng thể tích thô xốp ngoài hiện trường).Khối lượng đào, đắp không bao hàm khối lượng các công trình ngầm chỉ chiếm chỗ (đường ống kỹ thuật, cống bay nước…).Trong trọng lượng đào ngoài riêng cân nặng các các loại đất/đá mà lại khác với cung cấp đất/đá đang triển khai đo tách nếu cân nặng đó nhỏ hơn 1m³.Đối với công tác đào, đắp móng dự án công trình nhà cao tầng, công trình xây dựng thủy công, trụ cầu, mố cầu, hầm, các công trình theo tuyến, nền đất yếu thì vào phần biểu lộ đào, đắp bắt buộc ghi rỗ phương án thi công giao hàng đào, đắp như có tác dụng cừ chống sạt lở.. (nếu có).Việc tận dụng thiết bị liệu sau khi đào (nếu có), cách thực hiện vận chuyển vật tư đào thoát ra khỏi công trình rất cần phải ghi rõ ràng trong phần biểu lộ của khoản mục công việc.5.3.Hướng dẫn bóc tách tách khối lượng- công tác xây:Phân các loại riêng theo loại vật liệu xây (gạch, đá…), mác vữa xây, chiều dày khối xây, chiều cao công trình, theo thành phần công trình và điều kiện thi công.Khối lượng xây bao hàm cả phần nhô ra và các cụ thể liên kết nối liền với khối xây, chưa phải trừ những khoảng trống trong khối xây có diện tích s Độ dày của tường không bao gồm lớp ốp mặt, lớp phủ mặt phẳng (lớp trát). Độ dày của tường vát là độ dày trung bình của tường đó.Xây tường độc lập có chiều lâu năm ≤ 4 lần chiều dày tường được xem là xây cột, trụ.Khối lượng cột, trụ thêm với tường, có thiết kế cùng một loại vật liệu với tường, thực hiện xây cất cùng cùng với xây tường, thì tính vào trọng lượng tường.5.4.Hướng dẫn bóc tách khối lượng- công tác bê tôngPhân nhiều loại theo cách thức sản xuất bê tông (bê tông trộn trên chỗ, bê tông yêu thương phẩm)Theo các loại bê tông thực hiện (bê tông đá dăm, bê tông át phan, bê tông chịu đựng nhiệt, bê tông bền sunfat…), theo size vật liệu (đá, sỏi, cát…)Theo mác vữa bê tông,Theo chi tiết thành phần kết cấu (móng, tường, cột…)Theo chiều dày khối bê tông, theo độ cao công trình, theo cấu kiện bê tông (bê tông đúc sẵn),Theo điều kiện thiết kế và biện pháp thi công.Đối với một số công tác bê tông đặc biệt còn đề nghị được đo bóc, phân một số loại theo cấu kiện, độ cao cấu kiện, đường kính cấu kiện.Khối lượng bê tông tính cả các phần nhô ra, ko trừ cốt thép, dây buộc, bản mã, các thành phần ứng suốt trước và các cụ thể tượng tự, đề nghị trừ đi các khe teo giãn, các lỗ trống rỗng trên bề mặt kết cấu bê tông có thể tích lớn hơn 0,1m³; chỗ giao nhau giữa các kết cấu được xem một lần.Cột, trụ nối với tường, nếu tất cả cùng các loại cấp phối, mác bê tông cùng với tường và không có yêu cầu cần đúc riêng rẽ thì tính như bộ phận của tường.Phần bê tông giao thân cột và dầm nếu bao gồm cùng nhiều loại cấp phối, mác bê tông và không tồn tại yêu cầu cần đúc riêng biệt thì tính như thành phần của cột.Phần bê tông dầm, cột, vách bên trong tấm sàn nếu bao gồm cùng một số loại cấp phối, mác bê tông cùng với tấm sàn và không tồn tại yêu cầu buộc phải đúc riêng thì tính như thành phần của sàn.Những yêu cầu đặc biệt quan trọng về những biện pháp dầm, bảo dưỡng hoặc biện pháp kỹ thuật xử lý quan trọng đặc biệt theo xây cất hoặc tiêu chuẩn, quy phạm, phương án vận gửi bê tông (cự ly, nhiều loại xe), phần trăm cấp phối bê tông cần phải ghi rõ.5.5.Hướng dẫn bóc tách tách khối lượng- công tác làm việc ván khuônPhân loại theo gia công bằng chất liệu sử dụng có tác dụng ván khuôn (thép, gỗ, gỗ dán che phin...).Khối lượng ván khuôn được tính theo ngày tiết diện mặt phẳng cấu kiện bê tông cần được lắp ván khuôn và buộc phải trừ những khe co giãn, các lỗ rỗng trên bề mặt kết cấu bê tông gồm diện tích lớn hơn 1m2, khu vực giao nhau Móng - cột - dầm - trần... được tính một lần.Đối cùng với ván khuôn theo tấm định hình khi thiết kế theo yêu mong kỹ thuật có size lớn rộng 3m2 không phải trừ diện tích s ván khuôn những lỗ rỗng trên bề mặt kết cấu bê tông.Ván khuôn giữ lại công trình rất cần được nêu rõ vào phần trình bày của khoản mục công tác làm việc ván khuôn.5.6.Hướng dẫn bóc tách tách khối lượng- công tác cốt thépPhân nhiều loại theo loại thép (thép thường cùng thép dự ứng lực, thép trơn, thép vằn), mác thép, team thép, 2 lần bán kính cốt thép theo bỏ ra tiết phần tử kết cấu (móng, cột, tường...) và điều kiện thi công.Phân các loại theo chiều cao cấu kiện.Khối lượng cốt thép được đo bóc bao gồm khối lượng cốt thép, mọt nối chồng, nối ren, nối ống, miếng đệm, bé kê, bu lông liên kết và trọng lượng cốt thép biện pháp thiết kế như thép kháng giữa nhì lớp cốt thép... (nếu có).Các thông tin cường độ tiêu chuẩn, hình dạng mặt phẳng và các đặc điểm về dìm dạng khác cần được ghi rõ vào Bảng tính toán, đo tách bóc khối lượng xây dựng.5.7.Hướng dẫn bóc tách tách khối lượng- công tác làm việc cọc

1. Phân loại theo:

- vật liệu chế tạo cọc (cọc tre, gỗ, bê tông cốt thép, thép),

- size cọc (chiều lâu năm mỗi cọc, mặt đường kính, ngày tiết diện),

- phương án đóng cọc,

- Độ sâu đóng góp cọc,

- cấp đất đá,

- Điều kiện kiến thiết (trên cạn, dưới nước, môi trường nước ngọt, nước lợ, nước mặn)

- Biện pháp xây dựng (thủ công, thi công bằng máy).

2. Độ sâu đóng góp cọc được đo dọc theo trục của cọc từ bỏ điểm bước đầu tiếp xúc cùng với mặt khu đất tới cao độ mũi cọc.

4. Đối cùng với kết cấu cọc Barrete tốt cọc khối bê tông đúc sẵn tại hiện nay trường, việc bóc tách tách khối lượng Bê tông, cốt thép, ván khuôn cọc được xem như đã khuyên bảo ở những mục trên.

5. Những ống vách giữ lại vĩnh viễn phải được ghi rõ trong bảng tính.

5.8.Hướng dẫn tách tách khối lượng- công tác khoan

1. Phân các loại theo:

- Đường kính lỗ khoan,

- Chiều sâu khoan,

- Điều kiện khoan (khoan bên trên cạn xuất xắc khoan bên dưới nước, môi trường xung quanh nước ngọt, nước lợ, nước mặn),

- cấp đất, đá;

- phương thức khoan (khoan thẳng, khoan xiên);

- trang bị khoan (khoan xoay, khoan guồng xoắn, khoan lắc...), nghệ thuật sử dụng đảm bảo thành lỗ khoan (ống vách, bentonit...).

2. Chiều sâu khoan được đo dọc từ lỗ khoan, tính từ điểm bước đầu tiếp xúc cùng với mặt đất (đối với khoan trên cạn) hoặc từ mặt nước (đối cùng với khoan bên dưới nước) đến cao độ đáy hố khoan.

3. Những thông tin về công tác khoan: Chiều sâu khoan, cung cấp đất đá, điều kiện khi khoan: khoan trên cạn, bên dưới nước, độ sâu mực nước, vận tốc dòng chảy, mực nước thủy triều lên với xuống, chiều sâu ngàm vào đá, chiều nhiều năm ống vách phụ (nếu có),... Rất cần được ghi rõ trong Bảng tính.

5.9.Hướng dẫn tách tách khối lượng- công tác làm việc làm đường

1. Phân loại:

- loại đường (bê tông xi măng, bê tông át phan, nhẵn nhựa, cung cấp phối...),

- Trình từ bỏ của kết cấu (nền, móng, khía cạnh đường),

- Chiều dày của từng lớp,

- biện pháp thi công.

2. Cân nặng làm mặt đường khi đo tách bóc phải trừ các khối lượng lỗ trống trên mặt con đường (như hố ga, hố thăm hoặc tương tự) gồm diện tích to hơn 1m2. Các chỗ giao nhau được xem một lần.

3. Các thông tin về loại vật liệu, chiều dày những lớp cấp cho phối, mặt phẳng cắt ngang đường, lề đường rất cần được ghi rõ vào Bảng tính.

4. Khối lượng công tác vỉa hè, dải phân cách, bậc thang phòng hộ, đánh kẻ, diện tích trồng cỏ, khối hệ thống cọc tiêu, đại dương báo hiệu, hệ thống chiếu sáng... được tính riêng.

5. Những công tác xây, bê tông, cốt thép...thuộc công tác làm đường cũng đo lường và thống kê đã trả lời ở trên

5.10.Hướng dẫn tách bóc tách khối lượng- công tác đường ống

1. Phân loại

- Theo một số loại ống,

- size ống,

- trang bị liệu sản xuất (bê tông, gang,...).

2. Chiều nhiều năm của đường ống được đo dọc theo con đường trung vai trung phong của con đường ống.

3. Chiều dài của con đường ống cung cấp nước phân phối, thải nước được đo bao gồm chiều dài tất cả phụ kiện cùng van.

Xem thêm: Cúng Ông Táo Mấy Giờ Nào Đẹp Nhất? Cúng Ông Táo Ngày Nào 2021

4. Chiều dài con đường ống thoát nước (mưa, bẩn) ngoại trừ chiều nhiều năm ở những hố ga, hố thu với hố thăm chiếm chỗ.

5. Cân nặng sơn ống được tính bằng chiều lâu năm nhân với chu vi của đoạn ống được sơn không trừ hoặc thêm những mặt bích, van, giá treo và những phụ kiện nhô lên khác.

6. đồ dùng liệu, đẳng cấp nối, đường kính ống cùng yêu mong lót ống được nêu rõ trong Bảng tính.

5.11.Hướng dẫn bóc tách khối lượng- công tác kết cấu thép

1. Phân loại:

- Chủng các loại thép,

- Đặc tính kỹ thuật của thép,

- form size kết cấu,

- các kiểu liên kết (hàn, bu lông...),

- những yêu ước kỹ thuật quan trọng khi gia công, đính thêm dựng, giải pháp gia công, gắn dựng (thủ công, cơ giới, trụ kháng tạm khi lắp dựng kết cấu thép ...).

2. Cân nặng kết cấu thép bao gồm:

- trọng lượng của các thanh thép, những tấm thép sản xuất thành.

- trọng lượng mối nối ông xã theo hình thức của tiêu chuẩn kỹ thuật,

- trọng lượng cắt xiên, giảm vát những đầu hoặc các cân nặng khoét vứt để tạo nên các rãnh, lỗ hoặc xung khắc hình trên bề mặt kết cấu thép cơ mà mỗi lỗ tất cả diện tích nhỏ hơn 0,1m2

- khối lượng bu lông, đai ốc, nhỏ kê mà lại không bao gồm khối lượng các bu lông, chi tiết gá lắp, thêm ráp nhất thời thời.

3. Khi đo lường diện tích đánh các phần tử kết cấu kim loại, xung quanh toán cụ thể cho từng tấm nối, đinh tán, bu lông, đai ốc với các chi tiết tương tự.

4. Đối với kết cấu thép có yêu cầu sơn bảo đảm an toàn trước khi lắp ráp thì trọng lượng sơn được bổ sung cập nhật thêm cân nặng sơn vá, dặm trả thiện sau khi lắp đặt.

5.12.Hướng dẫn bóc tách khối lượng- công tác làm việc kết cấu gỗ

1. Phân loại:

- đội gỗ,

- bỏ ra tiết bộ phận kết cấu (vì kèo gỗ, xà gồ gỗ, mong phong gỗ, dầm gỗ, kết cấu mộc mặt cầu,...)

- kích cỡ cấu kiện, chi tiết liên kết, côn trùng nối vào kết cấu không gian

- Theo điều kiện kiến tạo và biện pháp thi công.

2. Khối lượng bao hàm cả mối nối, mọt ghép bởi gỗ.

3. Đối cùng với sàn, vách, trằn gỗ không trừ trọng lượng khoảng trống, lỗ rỗng gồm diện tích bé dại hơn 0,25m2.

4. Không tính những vật liệu dùng để làm chống đỡ khi gắn thêm dựng kết cấu mộc như đà giáo, thanh chống,...

5. Chiều dài của các phần tử gỗ được đo là tổng chiều lâu năm không trừ côn trùng nối cùng mối ghép.

6. Khối lượng các vật liệu kim khí để tăng tốc độ cứng mang lại kết cấu gỗ với mối nối bằng sắt thép, bu lông, neo, tăng đơ, đinh... Và các lớp trả thiện bề mặt được đo bóc tách riêng.

7. Vật liệu, một số loại và kích thước của vật dụng gá thêm được nêu rõ trong Bảng tính.

5.13.Hướng dẫn tách tách khối lượng- công tác hoàn thiện

1.Yêu cầu cung của công tác hoàn thiện

* Phân loại:

- các bước cần hoàn thành (trát, láng, ốp, lát, sơn, mạ, có tác dụng cửa, làm cho trần, có tác dụng mái...)

- Chiều dày bề mặt cần hoàn thành (trát, láng, sơn, mạ...),

- Chủng nhiều loại đặc tính kỹ thuật vật liệu sử dụng hoàn thành (loại vữa, mác vữa, một số loại gỗ, một số loại đá, loại tấm trần, một số loại mái...),

- đưa ra tiết bộ phận kết cấu (dầm, cột, tường, trụ, trần, mái...),

- Điều kiện xây đắp và phương án thi công.

* cân nặng công tác hoàn thành khi đo tách bóc không nên trừ đi khối lượng các lỗ rỗng, khoảng trống chưa hẳn hoàn thiện có diện tích s nhỏhơn 0,25m2.

* các thông tin về tính năng kỹ thuật của thứ liệu cần được ghi rõ trong Bảng đưa ra tiết khối lượng công tác gây ra và Bảng tổng hợp khối lượng xây dựng.

2. Đo bóc Công tác trát, láng

- Là khối lượng bề mặt cần triển khai xong được xác định tiếp xúc với nền của kết cấu bao gồm cả khe nối trơn, các bờ, những góc, chỗ giao nhau phẳng, những phần lõm vào, lồi ra...

- cân nặng các gờ chỉ, những phào và các vật liệu dùng để làm liên kết giao hàng công tác trát, láng như những miếng duy trì góc, các sợi, những lưới thép được tính riêng.

3. Đo bóc Công tác lát, ốp

- Là khối lượng bề mặt cần ốp, lát của kết cấu bao gồm cả khu vực nối, những gờ, các góc, lát sinh sản đường máng và rãnh, lát trên đường ống dẫn ngầm cùng nắp hố thăm, lát vào những khung và lát xung quanh các đường ống, dầm chìa và tương tự...

- trọng lượng các chi tiết trang trí sinh sống gờ, ở các góc và chỗ giao nhau được xem riêng.

4. Đo bóc tách Công tác cửa

- cân nặng được đo tách bóc theo các loại cửa và theo bộ phận của cửa ngõ như size cửa, cánh cửa, các thanh nẹp, những tấm nẹp trang trí, vỏ hộp cửa, vật tư chèn khe (nếu có), những loại khóa, các loại phụ kiện tự đóng, mở...

- các thông tin như cấu tạo từ chất cửa (cửa gỗ, cửa ngõ kính, cửa ngõ kim loại, cửa ngõ nhựa, cửa ngõ cuốn...), tính chất loại vật tư (nhóm gỗ, gia công bằng chất liệu kim loại,...), phương thức liên kết, đặc điểm vị trí đính thêm dựng (tường gạch, tường bê tông, kết cấu gỗ...), xử lý mặt phẳng và hoàn thiện trước lúc lắp dựng cần được ghi rõ trong Bảng bỏ ra tiết khối lượng công tác xây dựng.

5. Đo bóc Công tác trần

- thống kê giám sát theo một số loại trần (bao tất cả tấm trần, hệ dầm trần, khung treo, các thanh giằng, miếng đệm, thanh viền ...) với không bao gồm miệng thổi, miệng hút, đèn chiếu sáng, báo khói... Thuộc hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng được đã tích hợp trần.

- trọng lượng trần có thể tính riêng theo tấm trần với hệ dầm trần, form treo...

6. Đo tách Công tác mái

- Tính theo một số loại mái, bề mặt cần lợp mái ứng với từng cân nặng theo bộ phận của mái như bởi kèo, giằng bởi kèo, xà gồ, mong phong, lớp mái.

- Theo vật tư sử dụng (gồm cả làm cho úp nóc, bờ chảy).

7. Đo tách công tác sơn

- khối lượng sơn tường: là cân nặng bê mặt trả thiện.

- khối lượng sơn đường ống: Là chiều dài nhân với chu vi của đoạn ống được sơn ko trừ thêm các mặt bích, van, giá bán treo và những phụ khiếu nại nhô lên khác.

- khi tính diện tích s sơn các phần tử kết cấu kim loại, ko kể toán chi tiết cho từng tấm nối, đinh tán, bu lông, đai ốc với các cụ thể tương tự.

- Đối với kết cấu thép gồm yêu ước sơn bảo vệ trước khi lắp ráp thì trọng lượng sơn được bổ sung thêm trọng lượng sơn và, dặm trả thiện sau khoản thời gian lắp đặt.

5.14.Hướng dẫn tách bóc tách khối lượng- công tác lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình.

- khối lượng lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình như cung cấp điện, nước, thông gió, cấp nhiệt, điện nhẹ, báo cháy, chữa trị cháy... được đo bóc, phân nhiều loại theo từng các loại vật tư, phụ kiện của khối hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng theo xây đắp sơ thứ của hệ thống, gồm tính đến các điểm cong, gấp khúc theo chi tiết thành phần kết cấu, theo những modul đính đặt, theo kiểu liên kết, theo biện pháp thi công và điều kiện thi công (chiều cao, độ sâu gắn thêm đặt).

5.15.Hướng dẫn bóc tách tách khối lượng- Công tác lắp đặt thiết bị công trình

1. Phân một số loại tính toán:

- các loại thiết bị,

- Tổ hợp,

- khối hệ thống thiết bị bắt buộc lắp đặt

- Theo các modul gắn đặt

- theo kiểu liên kết

- Theo biện pháp xây dựng và điều kiện kiến thiết (chiều cao, độ sâu gắn thêm đặt)...

2. Khối lượng lắp đặt thiết bị công trình bao gồm tất cả các phụ kiện để hoàn thành xong tại chỗ, những thiết bị, tổ hợp, khối hệ thống thiết bị theo xây đắp và ship hàng công tác kiểm tra, chạy thử, vận hành tạm.

5.16.Hướng dẫn tách bóc tách khối lượng- công tác dàn giáo phục vụ thi côngKhối lượng dàn giáo tính toán bao gồm cả công tác lắp dựng và tháo tháo được đo tách theo chủng các loại dàn giáo (dàn giáo tre, gỗ, thép cùng dàn giáo công cụ), theo mục đích sử dụng (dàn giáo trong, dàn giáo ngoài, dàn giáo hoàn thiện trụ, cột độc lập...) và thời gian sử dụng dàn giáo, tần số luân chuyển, thanh lý thu hồi...Chiều cao dàn giáo là chiều cao từ cốt khía cạnh nền, sàn bây giờ của dự án công trình đến độ cao lớn nhất bảo đảm an toàn đủ điều kiện dễ ợt để thi công.Đo bóc tách khối lượng dàn giáo thép công cụ ship hàng thi công thì ngoài những nguyên tắc nói bên trên cần chú ý một số quy định rõ ràng như sau:

- Dàn giáo ngoài được xem theo diện tích hình chiếu đứng trên mặt kế bên của kết cấu.

- Dàn giáo trong được tính theo diện tích hình chiếu bởi của kết cấu và chỉ còn được tính so với các công tác làm việc có chiều cao to hơn 3,6m theo chính sách lấy chiều cao dàn giáo 3,6m làm cho gốc với cứ mỗi khoảng tăng lên 1,2m tính thêm một tấm để cộng dồn, khoảng chừng tăng không đủ 0,6m không được xem khối lượng.

- Dàn giáo triển khai xong trụ với cột tự do được tính theo chu vi mặt cắt cột, trụ thêm vào đó 3,6m nhân với chiều cao cột, trụ.

6. XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG trong NGHIỆM THU, THANH TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG THI CÔNG.

6.1 lúc lập hồ sơ mời thầu, chủ chi tiêu phải phương tiện rõ nguyên tắc, cách thức đo bóc khối lượng khi nghiệm thu, thanh toán giao dịch và quyết toán thích hợp đồng.

6.2. Trường hợp trong phù hợp đồng không có thỏa thuận không giống thì cơ chế đo tách khối lượng những công tác xây dựng chủ yếu theo khuyên bảo tại khoản 5 (Hướng dẫn đo tách bóc khối lượng cụ thể ở trên)và những quy định khác gồm liên quan.

6.3 khối lượng thi công xây dựng xong được kiểm tra, tính toán, đo đạc, xác thực giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi công, tư vấn đo lường và thống kê theo thời gian hoặc giai đoạn xây dựng đã được biện pháp trong lao lý của thích hợp đồng gây ra và buộc phải được đối chiều với khối lượng trong xây đắp được duyệt để làm cơ sở nghiệm thu, thanh toán. Đối với đúng theo đồng trọn gói không cần đo bóc khối lượng ngừng chi tiết. Trọng lượng phát sinh bên cạnh thiết kế, dự trù được duyệt yêu cầu được chủ đầu tư hoặc tín đồ quyết định đầu tư chi tiêu chấp thuận, phê chuyên chú làm cơ sở nghiệm thu, giao dịch và quyết toán hợp đồng.

Trên đấy là nội dụng bài xích viếtHướng dẫn tách bóc tách khối lượngcủa https://h3qvn.com/, nếu như khách hàng thấy nội dung bài viết bổ sung thêm kiến thức giúp ích cho bạn, hãy chia sẽ nội dung bài viết đến những người dân bạn của mình nhé. Cảm ơn bạn,chúc bạn thành công.

III. CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG vào QUÁ TRÌNH ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG:

*

Viết bài: Thảo chi

Bài viết có thể bạn quan lại tâm

1.Các cách lập dự trù xây dựng công trình

2. Thương mại & dịch vụ nhậnlập dự trù và bóc tách khối lượng

3.6 lợi ích của việc lập dự toán