Kết Nối Esp8266 Với Wifi

sản phẩm Industrial PC STEAM Kits Arduino Adafruit - USA Pololu - USA MikroElektronika - EU Module cảm ứng Module chức năng linh kiện điện tử hiện tượng Điện Tử Phụ khiếu nại Điện Tử Adapter, Nguồn và Pin Robot Kits thành phầm DIY PROJECTS PHPoC IoT Board - Korea
*
*

*
*
*
*

STEM EDUCATIONHƯỚNG DẪN LẮP RÁP ROBOT OMNI 3 BÁNHHƯỚNG DẪN LẮP RÁP xe ROBOT ARDUINO CƠ BẢNAdafruit 16-Channel 12-bit PWMPHPoC - Web-based ThermometerXY Plotter drawing via WebXe Robot Pololu Zumo 32U4Công nghệ tương laiGSM/GNSS 2 click
Industrial PC STEAM Kits Arduino Adafruit - USA Pololu - USA MikroElektronika - EU Module cảm biến Module tác dụng linh kiện điện tử cách thức Điện Tử Phụ kiện Điện Tử Adapter, Nguồn và Pin Robot Kits sản phẩm DIY PROJECTS PHPoC IoT Board - Korea

CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT MODULE WIFI ESP8266

(Chu ý: công đoạn này chỉ làm cho một lần trước lúc sử dụng module )

Bước 1: TÁCH RỜI VI ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM ATMEGA328P RA KHỎI BOARD ARDUINO UNO:

*

Bước 2: KẾT NỐI BOARD ARDUINO UNO (không gồm vi điều khiển và tinh chỉnh ATMEGA328p) VỚI MODULE ESP8266 THEO SƠ ĐỒ PHẦN CỨNG SAU:

*

ESP8266 Board Arduino uno

3.3V, RST, CH-PD (EN), GPIO2---------3.3V

GND, GPIO0---------------------------------GND

Rx-----------------------------------------Rx

Tx------------------------------------------Tx

*

Bước 2: CẤP NGUỒN cho BOARD ARDUINO UNO

*

Bước 2: MỞ CHƯƠNG TRÌNH ARDUINO IDE.

Bạn đang xem: Kết nối esp8266 với wifi

Tạo một project mới, cùng với đoạn code sau:

////////////////////////////////Code cho setup thông số Module ESP8266////////////////////////////

#include

const char* ssid = "Dieukhientuxa"; //tên host wifi mong mỏi truy cập

const char* password = "12345678"; //pass wifi muốn truy cập

WiFiServer server(80); //Mặc định port luôn là 80

void setup()

Serial.begin(9600);

delay(10);

pinMode(2,OUTPUT);

Serial.print("Connecting to ");

Serial.println(ssid);

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)

delay(300);

Serial.print("*");

digitalWrite(2,!digitalRead(2));

Serial.println(“ ”);

Serial.println("WiFi connected. IP address: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

server.begin();

void loop()

WiFiClient client = server.available();

if(!client)

return;

while(!client.available())

delay(1);

String request = client.readStringUntil(" ");

Serial.println(request);

client.flush();

delay(1);

/////////////////////////////////////////////The end////////////////////////////

Ø sau thời điểm biên dịch lịch trình hoàn tất không tồn tại lỗi, lựa chọn board esp8266 , cùng Comport phù hợp (Tool – board, Tool – Port) và nạp chương trình mang lại board arduino, khi xuất hiện < 100% > tức là đã hấp thụ thành công.Chú ý: Nếu không kiếm thấy board thì phải tìm hiểu thêm cách setup board esp8266 đến arduino IDE theo liên kết sau:

https://randomnerdtutorials.com/how-to-install-esp8266-board-arduino-ide/

*

Nạp chương trình thành công xuất sắc khi xuất hiện:

*

Bước 3: NGẮT NGUỒN ĐIỆN cho BOARD ARDUINO (rút cáp USB từ máy tính kết nối với board Arduino), NGẮT KẾT NỐI CÁC CHÂN gpio0, gpio2, Rst, CH-PD.

*

Kết nối lại nguồn đến board Arduino Uno, khi đó sẽ thấy led (thường color xanh) trên board ESP8266 chớp tắt cùng với tần hàng đầu giây, trong tường phù hợp này là board ESP8266 đã được download đặt, và đang dò tra cứu wifi cùng với tên với pass như thể trong code ở bước 2.

Ngắt kết nối nguồn đến board arduino (rút cáp USB), để sẵn sàng bước tiếp theo.

Bước 4: CÀI ĐẶT HOST WIFI mang đến ĐIỆN THOẠI VÀ CÀI PHẦN MỀM WIFI TỪ ĐIỆN THOẠI.

Xem thêm: In Ống Đồng Là Gì - Chi Tiết Về Kỹ Thuật Và Quy Trình In Ống Đồng

Cài đặt host wifi mang đến điện thoại:

*

Cài ứng dụng Wifi đến điện thoại: tải ứng dụng “Wifi RC oto ESP8266” cho điện thoại cảm ứng thông minh di động.

*

Bước 5: KIỂM TRA TRUYỀN NHẬN GIỮA ĐIỆN THOẠI VỚI MODULE ESP8266.

Tắt Wifi hotspot trên điện thoại cảm ứng di động.

Kết nối board Arduino Uno với thiết bị tính, vào Arduino IDE mở Serial Monitor sẽ thấy ESP8266 truyền kí trường đoản cú “*” lên laptop do chưa tìm được Host Wifi tương ứng.

*

Sau đó mở Wifi hotspot trên điện thoại cảm ứng di động, tức smartphone di cồn trở thành phần tử phát wifi cùng với tên với pass đã đặt ở bước 4. Lúc đó màn hình hiển thị serial monitor đã chỉ ra showroom IP của board ESP8266, và cố gắng nhớ IP này (chú ý: từng board khác nhau sẽ có add khác nhau). Lúc ấy led trên ESP8266 không thể chớp tắt nữa báo hiệu điện thoại cảm ứng thông minh di động và board ESP8266 sẽ kết nối.

*

Mở ứng dụng wifi RC car đã cài đặt ở bước 4 với nhập add IP vào và thực hiện điều khiển, sẽ thấy kí tự khớp ứng trên Serial Monotor.

*

------------------------------CHÚC THÀNH CÔNG !!!!!!!----------------------------------