Lời bài hát lòng mẹ 2

Lặng quan sát chiều thu lòng nhớ thương ai. Gió gửi man mác gợi hầu hết u sầu. Đường xưa nghe lá thu rơi. Chiều ni ra đứng nơi đây. Gió rét mướt lòng có nỗi nhớ. Bà mẹ già chờ bé ngồi đếm lá rơi. Đếm bao nhiêu lá mà nhỏ chưa về. Thời xưa con nhỏ xíu ngây thơ. Bà bầu hay chăm lo bên con. Mẹ bảo mẹ thương con nhiềụ Thu xưa chú ý lá rơi hoài. Thương con bà bầu trông con về. Chờ mong muốn tin con ngày tháng. Lòng đầy lo khổ sở nhớ. Bao lá thu rơi mà bé chưa về. Chiều nay ngồi phía trên lòng thương nhớ ai. Gồm nghe trong đôi mắt lệ thắm tuôn trào. Ngày xưa con bé ngây thơ. Mà nay con vẫn ra đi. Mẹ già chờ mong muốn con về.

Bạn đang xem: Lời bài hát lòng mẹ 2


Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Tải Game Call Of Duty 4 : Modern Warfare Việt Hóa Full Crack Pc

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.