Ma đạo tổ sư 18+

+ phiên bản dịch phi mến mại, ĐÃ ĐƯỢC SỰ đến PHÉP của artist.+ vui vẻ không mang thoát khỏi h3qvn.com cùng facebook của Trứng Ốp Đường.

Pass: Đặt pass đa phần là vì sự việc thuần phong mỹ tục, pass siêu solo giản, tên nguyên tác, không hoa, không dấu, ko cách.