Mẫu Quyết Định Thôi Việc 2019

Quyết định nghỉ việc là một loại văn bản được sử dụng trong các công ty, doanh nghiệp, đơn vị nào đó để quyết định cho cá nhân nào để nghỉ việc tại đó, theo đó việc nghỉ việc của lao động có thể do ý chí của bên người lao động hoặc bên người sử dụng lao động. Vậy quyết định thôi việc soạn thảo như thế nào? Để bạn đọc hiểu rõ hơn, chúng tôi sẽ hướng dẫn qua bài viết dưới đây: Mẫu quyết định thôi việc mới nhất (Cập nhật 2022).

Bạn đang xem: Mẫu quyết định thôi việc 2019

*

Mẫu quyết định thôi việc mới nhất (Cập nhật 2022)


1. Mẫu quyết định nghỉ việc, quyết định thôi việc là gì?

Quyết định nghỉ việc là một loại văn bản được sử dụng trong các công ty, doanh nghiệp, đơn vị nào đó để quyết định cho cá nhân nào để nghỉ việc tại đó, theo đó việc nghỉ việc của lao động có thể do ý chí của bên người lao động hoặc bên người sử dụng lao động.

Hiện tại, việc ra quyết định nghỉ việc được doanh nghiệp thực hiện trong những trường hợp cụ thể như dưới đây:

– Hết hạn hợp đồng lao động

– Đã hoàn tất các công việc được ghi theo hợp đồng lao động

– Người lao động thuộc trường hợp đủ điều kiện để hưởng lương hưu

– Hai bên là người lao động và người sử dụng lao động tự thỏa thuận và đồng ý về chấm dứt hợp đồng lao động

– Người lao động thuộc trường hợp chấp hành án tù giam, tử hình hoặc người lao động bị cấm làm công việc nào đó được ghi tại hợp đồng lao động trước đó theo quyết định, bản án từ Tòa án.

– Người lao động bị chết hoặc bị Tòa án tuyên bố bị mất tích, bị chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự

– Người lao động bị xử lý kỷ luật (theo hình thức sa thải)

– Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc do sáp nhập, chia tách, hợp nhất doanh nghiệp; thay đổi công nghệ, cơ cấu mà người lao động phải thôi việc.

– Người lao động tự đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

– Người sử dụng lao động mà là cá nhân mà bị chết hoặc bị Tòa án tuyên bố bị chết, mất tích hoặc bị tuyên bố về mất năng lực hành vi dân sự; người sử dụng lao động lại không phải là chủ thể cá nhân chấm dứt hoạt động.

Điều cơ bản đầu tiên mà mọi người cần lưu ý đó chính là hiểu rõ về quyết định thôi việc. Quyết định thôi việc là một văn bản được áp dụng cho các doanh nghiệp/công ty/tập đoàn hay các khối cơ quan đoàn thể dùng để quyết định nghỉ việc cho một cá nhân trong công ty.

Quyết định thôi việc xuất phát từ hai phía: Nếu từ phía nhân viên thì quyết định được ban hành khi nhân viên tự xin nghỉ. Còn đối với doanh nghiệp thì quyết định thôi việc được đưa ra từ việc nhân viên không đáp ứng được yêu cầu hay vi phạm nội quy, điều lệ… thì công ty có thể soạn thảo quyết định thôi việc đối với cá nhân đó.

Với cương vị là một nhà lãnh đạo hay một người quản lý thì chuyện để nhân viên ra đi là điều không hề dễ dàng và không mong muốn. Nhưng đối với một số trường hợp bất khả kháng, người đứng đầu cần chủ động trong việc đưa ra quyết định thôi việc cho nhân viên. Để công việc được tiếp tục và vấn đề thôi việc được giải quyết nhanh chóng thì người quản lý cần nắm vững nội dung của quyết định thôi việc.

2. Mẫu quyết định nghỉ việc, quyết định thôi việc:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho thôi việc

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Căn cứ Hợp đồng lao động số ……… ngày…tháng…năm…… giữa Công ty……. với Ông/Bà …….;

Xét đơn xin nghỉ việc của Ông/Bà…….

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay cho Ông/Bà ……..

Giữ chức vụ: …… Bộ phận: ……

Được nghỉ việc từ ngày….. tháng….. năm……

Lý do:…

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông/Bà…….., phòng Hành chính Nhân sự và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Xem thêm: Món Ngon Đãi Tiệc Dễ Làm

Nơi nhận:

– Ông/Bà có tên tại Điều 1;

– Phó Giám đốc….;

– Phòng Hành chính Nhân sự;

– Lưu:……

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ

3. Hướng dẫn làm quyết định nghỉ việc, quyết định thôi việc:

Hiện tại, chưa có văn bản quy định nào quy định rõ một mẫu cụ thể về quyết định nghỉ việc, tuy vậy về cơ bản thì để đảm bảo được thống nhất và đầy đủ thì cần thể hiện các nội dung như dưới đây:

– Ghi quốc hiệu, tiêu ngữ trình bày trên cùng giữa trang giấy

– Tên quyết định là: quyết định cho nghỉ việc/thôi việc

– Người có thẩm quyền ra quyết định cho nghỉ việc

Ví dụ: giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn/ công ty cổ phần/….

– Căn cứ để ra quyết định nghỉ việc này

– Nội dung của bản quyết định:

+ Cho ông/bà? hiện đang giữ chức vụ gì được nghỉ việc từ ngày tháng năm nào?

+ Các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm trong việc thi hành quyết định này?

Ông/bà……

+ Ký và ghi rõ họ tên giám đốc/ban lãnh đạo

+ Nơi nhận, gồm ông/bà……; bộ phận……

4. Một số câu hỏi thường gặp

Nghỉ việc nhưng không có quyết định nghỉ việc có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

– Để hưởng BHTN, người lao động phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

+ Đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thử việc trừ các trường hợp như: đơn phương chấm dứt; hợp đồng lao động trái phát luật; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

+ Đã đóng BNTN từ đủ 12 tháng trở lên.

+ Đã đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

+ Chưa tìm được việc trong vòng 15 ngày kể từ khi nộp hồ sơ hưởng BHTN trừ các trường hợp pháp luật quy định.

– Hồ sơ đề nghị hưởng BHTN bao gồm:

+ Giấy đề nghị hưởng trợ cấp BHTN theo mẫu của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

+ Bản sao hoặc bản chính có chứng thực của giấy tờ xác nhận đã nghỉ việc tại một cơ quan/doanh nghiệp nào đó.

+ Sổ bảo hiểm xã hội

+ Bản sao Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân

Như vậy, để hưởng BHTN người lao động cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên. Trong đó, Quyết định nghỉ việc là một trong những giấy tờ xác nhận nghỉ việc và bắt buộc phải có trong thành phần hồ sơ làm BHTN.

Quyết định thôi việc được sử dụng trong trường hợp nào?

Hiện tại, việc ra quyết định nghỉ việc được doanh nghiệp thực hiện trong những trường hợp cụ thể như dưới đây:

– Hết hạn hợp đồng lao động

– Đã hoàn tất các công việc được ghi theo hợp đồng lao động

– Người lao động thuộc trường hợp đủ điều kiện để hưởng lương hưu

– Hai bên là người lao động và người sử dụng lao động tự thỏa thuận và đồng ý về chấm dứt hợp đồng lao động

– Người lao động thuộc trường hợp chấp hành án tù giam, tử hình hoặc người lao động bị cấm làm công việc nào đó được ghi tại hợp đồng lao động trước đó theo quyết định, bản án từ Tòa án.

– Người lao động bị chết hoặc bị Tòa án tuyên bố bị mất tích, bị chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự

– Người lao động bị xử lý kỷ luật (theo hình thức sa thải)

– Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc do sáp nhập, chia tách, hợp nhất doanh nghiệp; thay đổi công nghệ, cơ cấu mà người lao động phải thôi việc.

– Người lao động tự đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

– Người sử dụng lao động mà là cá nhân mà bị chết hoặc bị Tòa án tuyên bố bị chết, mất tích hoặc bị tuyên bố về mất năng lực hành vi dân sự; người sử dụng lao động lại không phải là chủ thể cá nhân chấm dứt hoạt động.

Trên đây là các nội dung giải đáp của chúng tôi về Mẫu quyết định thôi việc mới nhất (Cập nhật 2022). Trong quá trình tìm hiểu, nếu như các bạn cần Công ty Luật ACC hướng dẫn các vấn đề pháp lý vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.