Mùa Xuân Vừa Đến Hoa Về Trên Những Bàn Tay

mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay và em vừa đến cố kỉnh màu áo bắt đầu vì anh Nguyện cho ngày tháng êm đềm giống như những sớm mai đều nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần đôi mắt em ...đang quan sát về anh với anh lại nhớ gần như giờ em đứng ngóng trông 1 mình lặng lẽ ướt lạnh lẽo trong mưa bởi vì anh Tình yêu search thấy ấn tượng trong tối bão giông thân hoang tàn quên béng nơi cuối đường bao gồm em ... Riêng chờ đón anh Như trước đó chưa từng có phần đa phút lìa xa Giấu khuôn mặt trên vai anh khóc òa Những tuyến phố anh đi rồi cũng đưa anh trở về bên cạnh em Như anh được sinh sống giây phút đầu tiên Có em tận đến những giây cuối cùng Suốt cuộc đời anh luôn ghi nhớ chân tình dành hết mang lại em.

Bạn đang xem: Mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay


Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: One Piece Game Vua Hải Tặc Online, Vua Hải Tặc

Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.