MỨC THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 2016

Thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm năm nhâm thìn đối với thu nhập cá nhân từ khiếp doanh, từ chi phí lương, chi phí công là toàn bô thuế tính theo từng bậc các khoản thu nhập (tức là tính theo biểu lũy tiến từng phần).

Bạn đang xem: Mức thuế thu nhập cá nhân 2016

Tham khảo chính sách thuế TNCN – hiện tượng số 26/2012/QH13, Nghị định 65/2013/NĐ-CP và Thông bốn 111/2013/TT-BTC. (Đối với phần nhiều khoản các khoản thu nhập khác, xem chi tiết tại Thông bốn 111/2013/TT-BTC)

*

A.Tính TNCN với cá thể có cam kết hợp đồng lao đông trên 3 tháng:

Cách tính thuế thu nhập cá thể được vận dụng theo bí quyết sau:

Thuế TNCN nên nộp  = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Trong đó:

1. Các khoản thu nhập tính thuế được tính như sau:

Thu nhập tính thuế  = Thu nhập chịu đựng thuế  - Các khoản giảm trừ

Trong đó:

1.1. Các khoản thu nhập chịu thuế được tính như sau:

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập  - Các khoản được miễn thuế

- Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định các khoản các khoản thu nhập chịu thuế, chi tiết chúng ta xem tại đây: Các khoản thu nhập chịu đựng thuế thu nhập cá nhân

a. Tổng thu nhập:


- Là tổng số những khoản các khoản thu nhập chịu thuế từ chi phí lương, tiền công và các khoản thu nhập cá nhân chịu thuế khác có tính chất tiền lương, chi phí công mà cơ quan đưa ra trả vẫn trả đến cá nhân.

b. Những khoản được miễn thuế bao gồm:

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về các khoản được miễn thuế như sau: học tập kế toán thực hành thực tế ở đâu cực tốt hà nội

Tiền ăn uống giữa ca, nạp năng lượng trưa không quá 680.000/ tháng (Nếu doanh nghiệp tự nấu nạp năng lượng hoặc mua suất ăn, cấp phiếu ăn cho nhân viên thì được trừ hết)

Tiền trang phục không quá 5.000.000/năm.

Tiền phụ cấp điện thoại không vượt vượt quy định. (Khoản phụ cấp này công ty phải xây dựng quy chế sao đến phù hợp với tình hình thực tế của DN)

Tiền phụ cấp thuê nhà cho nhân viên cấp dưới không thừa quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà)

Tiền làm việc ban đêm, có tác dụng thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, chi phí công thao tác làm việc ban ngày, thao tác làm việc trong giờ.

Xem thêm: Tổng Hợp 100+ Hình Ảnh Buồn, Cô Đơn Cực Đẹp, Tổng Hợp Hình Ảnh Buồn, Cô Đơn, Tâm Trạng

VD: Làm việc ban ngày được trả 10.000/h. Làm thêm giờ ban đêm được trả 15.000/h. Vậy khoản trả cao hơn (15.000 - 10.000) = 5.000 là khoản miễn thuế 

1.2. Các khoản bớt trừ bao gồm:

Theo Theo điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những khoản bớt trừ bao gồm:

Mức giảm trừ đối với bản thân là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu/năm)

Mức giảm trừ so với mỗi người phụ thuộc vào là 3,6 triệu đồng/tháng

Các khoản bảo hiểm bắt buộc: BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm nghề nghiệp và công việc trong một số nghành nghề dịch vụ đặc biệt.

Các khoản góp sức từ thiện , nhân đạo, khuyến học... (Những khoản này phải có giấy chứng nhận khuyên răn góp của các tổ chức đó)

2. Thuế suất theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần:

Thuế suất thuế TNCN đối với thu nhập từ tởm doanh, từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần phép tắc tại phụ lục 01/PL-TNCN Thông tứ số 111/2013/TT-BTC cụ thể như sau:

Bậc

Thu nhập tính thuế /tháng

Thuế suất

Tính số thuế yêu cầu nộp

Cách 1

Cách 2

1

Đến 5 triệu đ (trđ)

5%

0 trđ + 5% TNTT

5% TNTT

2

Trên 5 trđ mang lại 10 trđ

10%

0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ

10% TNTT - 0,25 trđ

3

Trên 10 trđ mang đến 18 trđ

15%

0,75 trđ + 15% TNTT bên trên 10 trđ

15% TNTT - 0,75 trđ

4

Trên 18 trđ mang lại 32 trđ

20%

1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ

20% TNTT - 1,65 trđ

5

Trên 32 trđ mang lại 52 trđ

25%

4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ

25% TNTT - 3,25 trđ

6

Trên 52 trđ mang lại 80 trđ

30%

9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ

30 % TNTT - 5,85 trđ

7

Trên 80 trđ

35%

18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ

35% TNTT - 9,85 trđ

Ghi chú: TNTT: Là thu nhập tính thuế.

Ví dụ: Ông Đinh Quốc Dũng có tổng các khoản thu nhập từ chi phí lương, chi phí công vào tháng 1/2015 là 52 triệu đồng (trong đó có lương cơ bản: 8.000.000 đồng và các khoản phụ cấp khác như: tiền thưởng, trách nhiệm..., phụ cấp ăn uống trưa: 600.000 đồng, điện thoại: 500.000 đồng) với nộp những khoản bảo đảm là: 8% BHXH, 1,5% BHYT, 1% thanh niên tình nguyện trên tiền lương cơ bản.

- Ông Đinh Quốc Dũng nuôi 2 nhỏ dưới 18 tuổi, hồi tháng ông không góp phần từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Cách tính thuế TNCN trong tháng của Ông Dũng như sau:

1. Tổng thu nhập của Ông Dũng: 52.000.000 đồng

2. Các khoản thu nhập chịu thuế của Ông Dũng là:

- Các khoản miễn thuế của ông Dũng: 600.000 (phụ cấp ăn trưa)+ 500.000 (điện thoại) = 1.100.000

=> Thu nhập chịu thuế của Ông Dũng là: 52.000.000 - 1.100.000 = 50.900.000 đồng

- Các khoản sút trừ của ông Dũng:

+ giảm trừ gia đạo cho phiên bản thân: 9.000.000 đồng

+ sút trừ gia cảnh đến 02 người phụ thuộc vào (2 con):

= 3.600.000 × 2 = 7.200.000 đồng

+ bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế:

= 8.000.000 × (8% + 1,5% + 1%) = 840.000 (vì đóng góp theo tiền lương cơ bản)

Chú ý: Mức đóng BHXH: Thấp nhất phải bằng mức lương tối thiểu vùng (theo vùng), cao nhất bằng trăng tròn lần lương tối thiểu phổ biến (1.150.000) (Theo luật BHXH số 71/2006/QH11)

Tổng cộng các khoản được sút trừ:

 9.000.000 + 7.200.000 + 840.000 = 17.040.000 đồng

2. Thu nhập tính thuế của Ông Dũng là:

50.900.000 - 17.040.000 = 33.860.000 đồng

Như vậy thu nhập của Ông Dũng thuộc bậc 5 "Trên 32 trđ đến 52 trđ", Số thuế TNCN đề nghị nộp của Ông Dũng cách tính theo 2 cách như sau:

Cách 1: Số thuế cần nộp tính theo từng bậc của Biểu thuế lũy tiến từng phần:

Bậc 1: thu nhập tính thuế mang đến 5 triệu đồng, thuế suất 5%:

5 triệu vnd × 5% = 0,25 triệu đồng

Bậc 2: thu nhập tính thuế bên trên 5 triệu đ đến 10 triệu đồng, thuế suất 10%:

(10 triệu vnd - 5 triệu đồng) × 10% = 0,5 triệu đồng

Bậc 3: thu nhập tính thuế bên trên 10 triệu vnd đến 18 triệu đồng, thuế suất 15%:

(18 triệu đồng - 10 triệu đồng) × 15% = 1,2 triệu đồng

Bậc 4: thu nhập tính thuế bên trên 18 triệu vnd đến 32 triệu đồng, thuế suất 20%:

(32 triệu đồng - 18 triệu đồng) x 20% = 2,8 triệu đồng

Bậc 5: thu nhập tính thuế trên 32 triệu đồng đến 33,86 triệu đồng, thuế suất 25%:

(33.860.000 - 32.000.000) x 25% = 465.000 đồng

=> tổng cộng thuế TNCN Ông Dũng phải nộp trong thời điểm tháng là:

= 250.000 + 500.000 + 1.200.000 + 2.800.000 + 465.000 = 5.215.000 đồng

Cách 2: Số thuế yêu cầu nộp tính theo cách thức rút gọn:

- các bạn căn cứ theo biểu thuế lũy tiến từng phần theo phụ lục 01/PL-TNCN Thông bốn số 111/2013/TT-BTCở trên ta có:

=> Thu nhập tính thuế trong tháng của Ông Dũng là : 33.860.000 đồng

=> vì thế là thuộc Bậc 5 (Trên 32 trđ mang đến 52 trđ ). Thuế suất là 25%

Số thuế buộc phải nộp = 25% TNTT - 3,25 trđ

= (25% (X) Thu nhập tính thuế) - 3,25 trđ

Như vậy: Số thuế đề nghị nộp là: = (33.860.000 x 25% ) - 3.250.000 = 5.215.000 đồng

B. Tính thuế TNCN với cá nhân không ký hợp đồng lao hễ hay tất cả ký nhưng dưới 3 tháng:

Tiến hành khấu trừ thuế TNCN theo từng lần chi trả thu nhập cá nhân từ 2.000.000 vnđ trở lên như sau:

Đối với cá thể Cư trú : Khấu trừ 10% tổng thu nhập cá nhân trả/lần (không phân biệt bao gồm mã số thuế xuất xắc không). Nếu ko muốn khấu trừ 10% của người lao động thì phải làm bản cam kết 23/BCK-TNCN.Đối với cá nhân không cư trú: Khấu trừ 20%

 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo những khóa học kế toán và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt độc nhất thị trường

 (Được đào tạo và giảng dạy và tiến hành bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến hai mươi năm kinh nghiệm)