NAM PHỤ BẺ CONG NAM CHÍNH

thương hiệu Hán Việt: < Khoái xuyên > Đương phái nam phối bài loan phái nam chủ. Tác giả: Thanh Thủy Nương Nương triệu chứng raw: trả (334 chương – 13 nhân loại + 4 phiên nước ngoài + Lời kết của tác giả)Tình trạng edit : Đang lết…Nội dung: Mau xuyên bách biến thụ vs các loại soái ca công Tag: Đam mỹ, HE, Mau xuyên, Hệ thống, dịu nhàng, Hài hước. Editor : Miy + Khả Tịch Nguyệt + Potato + A Cửu+ Vũ + Huyền Dục + HyeBeta : Snivy + Tĩnh Nhạc + Vũ + Gbear


*

<Đôi lời của tác giả>

“… Trước giờ mị search mãi không thấy văn thuần ái đam mỹ mau xuyên, vợ vua là hủ nữ, mà lại cũng không phải thuần hủ nữ, trước đây mị toàn coi mau xuyên ngôn tình. Bởi bản thân từng bị mau xuyên thanh nữ chính Mary Sue gây ghê tởm quá, sẽ ở mặt nam chủ yếu còn có khá nhiều tình huyết thả thính nam phụ. Do đó Nương Nương đưa ra quyết định mở một thiên văn phái nam phụ cùng nam chính, xong xuôi bỏ nữ chính…”


*

Văn án

Trong tiểu thuyết ngôn tình, nữ giới chính luôn luôn có tối thiểu ba bánh xe dự bị, trước khi nữ chính cùng phái nam chính song túc song phi, nam giới phụ hầu hết là nhân vật say mê tình.

Bạn đang xem: Nam phụ bẻ cong nam chính

Nhưng nhằm rồi kết thúc, bạn bị thương đó là namphụ.

“… con gái chính rốt cuộc bao gồm thù oán thù gì với mày vậy.”

-+Mục Lục+-

๑๑๑ vắt Giới đầu tiên ๑๑๑

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 |

Ngoại truyệnChương 16.

๑๑๑ quả đât Thứ nhị ๑๑๑

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14

Ngoại truyệnChương 15

๑๑๑ thế giới Thứ ba ๑๑๑

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10.

Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20.

Xem thêm: Bơm Mực Máy In Quận Tân Bình Tận Nơi Nhanh, Nạp Mực Máy In Quận Tân Bình

ngoại truyệnChương 21

๑๑๑ trái đất Thứ bốn ๑๑๑

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10.

Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 | Chương 21.

๑๑๑ trái đất Thứ Năm ๑๑๑

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 |

Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17.

Ngoại truyệnChương 18

๑๑๑ thế giới Thứ Sáu ๑๑๑

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10.

Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19| Chương 20 | Chương 21| Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25

ngoại truyệnChương 26

๑๑๑ trái đất Thứ Bảy ๑๑๑

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15.

nước ngoài truyệnChương 16

๑๑๑ thế giới Thứ Tám ๑๑๑

Chương 1| Chương 2| Chương 3| Chương 4| Chương 5| Chương 6| Chương 7| Chương 8| Chương 9| Chương 10.

| Chương 11| Chương 12| Chương 13| Chương 14| Chương 15| Chương 16 | Chương 17| Chương 18 | Chương 19| Chương 20| Chương 21

ngoại truyệnChương 22

๑๑๑ trái đất Thứ Chín ๑๑๑

Chương 1| Chương 2| Chương 3| Chương 4| Chương 5| Chương 6| Chương 7| Chương 8| Chương 9| Chương 10| Chương 11| Chương 12| Chương 13| Chương 14| Chương 15| Chương 16| Chương 17| Chương 18| Chương 19

Ngoại truyệnChương 20

๑๑๑ quả đât Thứ Mười ๑๑๑

Chương 1| Chương 2| Chương 3| Chương 4| Chương 5| Chương 6| Chương 7| Chương 8| Chương 9| Chương 10| Chương 11| Chương 12

Ngoại truyện: Chương 13

๑๑๑ trái đất Thứ Mười Một ๑๑๑

Chương 1| Chương 2| Chương 3| Chương 4| Chương 5| Chương 6| Chương 7| Chương 8| Chương 9| Chương 10| Chương 11| Chương 12| Chương 13| Chương 14| Chương 15| Chương 16| Chương 17| Chương 18| Chương 19

Ngoại truyện: Chương 20

๑๑๑ nhân loại Thứ Mười nhị ๑๑๑

Chương 1| Chương 2| Chương 3| Chương 4| Chương 5| Chương 6| Chương 7| Chương 8| Chương 9| Chương 10| Chương 11| Chương 12| Chương 13| Chương 14| Chương 15| Chương 16| Chương 17| Chương 18| Chương 19| Chương 20| Chương 21