Những Câu Nói Hay Cho Les

Mỗi khi bạn phải chịu đựng lùi cách hay thất vọng, hãy cúi đầu và đi tiếp về phía trước.

Anytime you suffer a setback or disappointment, put your head down and plow ahead.


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

Trang nhà | giới thiệu | chính sách riêng tứ | Điều khoản thực hiện | tương tác | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status