Kế Hoạch 233/Kh

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 233/KH-UBND

Đắk Nông, ngày 10 tháng 5 năm 2022

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DÂN CA, DÂN VŨ, DÂN NHẠC CỦACÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2021-2030” TRÊN ĐỊABÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- tiếp tục thực hiện công tác bảo tồn,phát huy quý hiếm văn hóa truyền thống cuội nguồn của các dân tộc thiểu số trên địa phận tỉnh,xây dựng môi trường và đời sống văn hóa truyền thống lành mạnh, cải thiện chất lượng cuộc sốngcủa bạn dân được xác minh trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lầnthứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bạn đang xem: Kế hoạch 233/kh

- Bảo vệ, gìn giữ, thừa kế và pháthuy có chọn lọc giá trị di tích của các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc truyềnthống của các dân tộc thiểu số trên địa phận tỉnh nhằm thỏa mãn nhu cầu nhu cầu hưởng thụvăn hóa trên địa phương.

- vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị dânca, dân vũ, dân nhạc truyền thống lâu đời của các dân tộc thiểu số phải gắn kết chặt chẽvới việc bảo tồn, phân phát huy những thành tố văn hóa truyền thống khác như: Phong tục tập quán,tiếng nói, chữ viết, trang phục, văn học tập dân gian, tiệc tùng truyền thống...; đồngthời kết hợp chặt chẽ với các ngành, nghành nghề khác có liên quan như: Du lịch,giáo dục, an ninh, tin tức truyền thông, môi trường...

- kết nối các loại hình di sản vănhóa của những dân tộc thiểu số và kêu gọi mọi nguồn lực có sẵn cho công tác bảo tồn vàphát huy cực hiếm di sản văn hóa (dân ca, dân vũ, dân nhạc) của những dân tộc thiểusố với cách tân và phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Các vận động triển khai đúng yêu thương cầuthực tiễn, bao gồm tính trọng tâm, trọng điểm, chất lượng và hiệu quả. Đặc biệt, chútrọng phân phát triển phượt văn hóa, du lịch cộng đồng; đính thêm phát triển du ngoạn vớibảo tồn, phân phát huy cực hiếm dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống lâu đời của các dân tộcthiểu số trên địa phận tỉnh.

- khẳng định nghệ nhân và các ngườitrực tiếp thế giữ, thực hành di sản dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống cổ truyền của cácdân tộc thiểu số vào vai trò đặc biệt quan trọng trong bài toán bảo tồn, phân phát huy giá trịdân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thông, đóng góp vào sự phân phát triển chắc chắn củacộng đồng các dân tộc thiểu số.

- Công tác xúc tiến Kế hoạch phảicó sự phối hợp nghiêm ngặt giữa những Sở, Ban, ngành, đối chọi vị, những cơ quan tiền chức năngvà chính quyền địa phương. Đẩy mạnh vận dụng khoa học, công nghệ để nghiên cứu,sưu tầm, bốn liệu hóa, phục dựng, lưu giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóatruyền thống xuất sắc đẹp của những dân tộc thiểu số trên địa phận tỉnh Đắk Nông; tuyêntruyền quảng bá giá trị các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc, đặc biệt là cácloại hình có nguy cơ mai một của đồng bào những dân tộc thiểu số trên địa phận tỉnh.

II. PHẠM VI, ĐỐITƯỢNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Phạm vi: Trên địa phận tỉnh.

2. Đối tượng

- Đồng bào các dân tộc thiểu số, cácnghệ nhân người dân tộc thiểu số, các câu lạc bộ văn hóa, đội âm nhạc dân giantrong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (có loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc).

- các cơ quan, đơn vị, tổ chức triển khai chínhtrị, buôn bản hội - nghề nghiệp, hợp tác xã, doanh nghiệp, tổ hợp tác, hộ tởm doanh,cơ sở giữ trú du ngoạn vùng đồng bào dân tộc bản địa thiểu số.

3. Thời gian thực hiện: từ năm 2022 mang lại năm 2030, chia làm 02 giai đoạn:

- tiến độ I: từ năm 2022 mang lại 2025.

- tiến độ II: từ thời điểm năm 2026 mang lại 2030.

Việc sơ kết review thực hiện Kế hoạchthực hiện nay vào quý III năm 2025 để thấy xét, điều chỉnh cho quy trình tiến độ sau. Tổng kết,đánh giá kết quả thực hiện chiến lược vào quý III năm 2030.

III. MỤC TIÊU

1. Phương châm chung

- giữ lại gìn, phổ biến, trao truyền vàphát huy số đông giá trị đặc sắc về dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống lâu đời của cácdân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; nâng cao nhận thức và lòng từ bỏ hào, ý thức tựgiác của fan dân trong bài toán bảo tồn với phát huy giá bán trị văn hóa truyền thống truyền thốngdân tộc; cải thiện mức thưởng thức văn hóa cho người dân.

- Đầu tứ xây dựng và khai thác tốtcác các loại hình phượt đặc trưng, phù hợp với điểm sáng văn hóa cộng đồng. Đặc biệtchú trọng bảo tồn, phạt huy quý hiếm dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống lịch sử củacác dân tộc bản địa thiểu số biến chuyển sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, góp phầnthúc đẩy phân phát triển kinh tế tài chính - văn hóa truyền thống - xóm hội trên địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể

a) mục tiêu giai đoạn 2022-2025

- Kiểm kê và update kiểm kê di sảnvăn hóa phi đồ thể trong các số ấy có di sản văn hóa truyền thống phi trang bị thể dân ca, dân vũ, dânnhạc các dân tộc thiểu số trên địa phận tỉnh. Sản phẩm năm reviews hiện trạng vàphân một số loại các mô hình di sản văn hóa truyền thống phi vật dụng thể, thông qua đó lập danh mục di sảnvăn hóa phi vật dụng thể mô hình Nghệ thuật thể hiện dân gian gồm: dân ca, dânvũ, dân nhạc những dân tộc thiểu số; xây dừng từ 01 đến 02 hồ sơ khoa học di sảnvăn hóa phi đồ thể tương quan đến loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc tiêu biểucủa đồng bào những dân tộc thiểu số để đề nghị cấp thẩm quyền đưa vào danh mục disản văn hóa phi đồ gia dụng thể quốc gia.

- những nghệ nhân trong lĩnh vực di sảnvăn hóa phi vật dụng thể nói tầm thường và loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thốngcủa những dân tộc thiểu số nói riêng được tận hưởng các chính sách hỗ trợ vào hoạtđộng bảo tồn, phạt huy quý giá di sản văn hóa truyền thống phi vật thể.

- Phấn đấu 50% thôn, bon, buôn, bảncó đội văn hóa, văn nghệ (câu lạc bộ) truyền thống; hỗ trợ vận động cho 32 độivăn nghệ truyền thống lịch sử tại những thôn, bon, buôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểusố vận động thường xuyên, gồm chất lượng.

- 30% các mô hình dân ca, dân vũ,dân nhạc của những dân tộc thiểu số được cung cấp bảo tồn, phục dựng gắn với vạc triểndu lịch.

- cung cấp thí điểm 08 câu lạc bộ vănhóa dân gian tại những thôn, bon, buôn, phiên bản vùng đồng bào dân tộc bản địa thiểu số trên địabàn tỉnh chuyển động hiệu quả giao hàng phát triển du ngoạn tại các địa phương.

- cung cấp thí điểm 05 bon, buôn tiêubiểu bao gồm đông đồng bào dân tộc thiểu số tại vị trí sinh sinh sống làm mô hình du lịchthí điểm lắp với bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống lâu đời của địa phương.

- những khu, điểm du lịch cộng đồng vùngđồng bào dân tộc thiểu số gia hạn hoạt động tối thiểu 01 câu lạc bộ/đội văn nghệphục vụ cải cách và phát triển du lịch.

- phấn đấu 70% các công chức, viên chứcvăn hóa, nghệ nhân, người có uy tín được tập huấn, bồi dưỡng về công tác làm việc bảo tồnvăn hóa truyền thống lâu đời các dân tộc thiểu số.

- Phấn đấu gồm từ 10 đến đôi mươi nghệ nhântrong nghành nghề dịch vụ dân ca, dân vũ, dân nhạc là người dân tộc bản địa thiểu số được quan lại tâmhỗ trợ xây dừng hồ sơ phong tặng kèm danh hiệu thợ gỗ nhân dân, nghệ nhân ưu tú.

- tổ chức triển khai các vận động giao lưu vănhóa giữa những dân tộc, tăng nhanh quảng bá giá bán trị rực rỡ về dân ca, dân vũ, dânnhạc những dân tộc vào nước cùng quốc tế.

- 100% những trường dân tộc nội trú vàcác cấp trường tại những địa phương vùng đồng bào dân tộc bản địa thiểu số đưa một số loại hìnhdân ca, dân vũ, dân nhạc vào hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, tổ chức triển khai ngày hội,giao lưu đến học sinh.

- Nghiên cứu, sưu tầm, bốn liệu hóa vàxây dựng cơ sở tài liệu số về dân ca, dân vũ, dân nhạc những dân tộc thiểu số đểlưu trữ với phát huy, xúc tiến, giới thiệu, tiếp thị hình hình ảnh của di sản góp phầnthúc đẩy trở nên tân tiến du lịch.

b) quy trình tiến độ 2026-2030

- xong xuôi công tác kiểm kê, tiến công giá,phân một số loại và lập hạng mục di sản văn hóa phi trang bị thể mô hình dân ca, dân vũ,dân nhạc các dân tộc thiểu số; desgin 02 mang lại 03 hồ nước sơ kỹ thuật di sản văn hóaphi thiết bị thể liên quan đến loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc tiêu biểu vượt trội của đồngbào các dân tộc thiểu số, đề nghị cấp thẩm quyền gửi vào danh mục di sản vănhóa phi đồ gia dụng thể quốc gia.

- tất cả từ 70-80% các mô hình dân ca,dân vũ, dân nhạc được cung ứng bảo tồn, phục dựng và những giá trị vượt trội đượckhai thác, gây ra thành sản phẩm ship hàng phát triển du lịch.

- tìm mọi cách 100% thôn, bon, buôn, bảnvùng đồng bào dân tộc bản địa thiểu số có đội văn nghệ/câu lạc bộ văn hóa truyền thốnghoạt cồn thường xuyên, gồm chất lượng.

- cải thiện hiệu quả hoạt động của cáccâu lạc cỗ dân ca, dân vũ, dân nhạc, góp phần nâng cao mức thưởng thức văn hóacho xã hội và chế tạo ra sản phẩm du lịch đặc thù từ di sản văn hóa.

- tìm mọi cách từ 90% các công chức, viênchức văn hóa, những nghệ nhân, bạn uy tín được bồi dưỡng, tập huấn nâng caonăng lực về công tác bảo tồn văn hóa truyền thống lâu đời các dân tộc thiểu số.

- Phấn đấu gồm 10 đến đôi mươi nghệ nhântrong nghành nghề dịch vụ dân ca, dân vũ, dân nhạc là người dân tộc bản địa thiểu số được quan tâmxây dựng hồ sơ phong bộ quà tặng kèm theo danh hiệu người làm gỗ nhân dân, nghệ nhân ưu tú.

- tổ chức triển khai định kỳ các chuyển động liênhoan, gặp mặt văn hóa, hội thi văn hóa dân gian phù hợp với điều kiện thực tếcủa mỗi địa phương, khu vực vực; quảng bá giá trị rực rỡ về dân ca, dân vũ, dân nhạccác dân tộc bản địa trong nước và quốc tế.

- tự 80% di sản văn hóa truyền thống phi vật dụng thểliên quan mang lại dân ca, dân vũ, dân nhạc được tư liệu hóa giữ gìn và thịnh hành đếncộng đồng các dân tộc thiểu số.

IV. NỘI DUNG THỰCHIỆN

1. Khảo sát, kiểmkê cùng lập danh mục loại hình di sản văn hóa truyền thống phi thứ thể dân ca, dân vũ, dân nhạctruyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa phận tỉnh

- Khảo sát, kiểm kê, đánh giá thực trạngvà tuyển lựa để lập danh mục di sản văn hóa truyền thống phi trang bị thể về dân ca, dân vũ, dânnhạc những dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; lập làm hồ sơ khoa học đề xuất cấp thẩmquyền xét duyệt, gửi vào hạng mục di sản văn hóa phi đồ dùng thể quốc gia.

- Nghiên cứu, sưu tầm, phân nhiều loại di sảnvăn hóa phi đồ gia dụng thể dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống lịch sử các dân tộc bản địa thiểu sốđã, hiện nay đang bị mai một để định hướng các nhiệm vụ, giải pháp bảo tồn, phát huy giátrị mô hình dân ca, dân vũ, dân nhạc tiêu biểu những dân tộc thiểu số, trong đólưu ý đến những dân tộc thiểu số tại chỗ, các mô hình có tiềm năng desgin sảnphẩm phục vụ phát triển du ngoạn tại địa phương.

- tổ chức Hội thảo công nghệ về nhữngvấn đề đưa ra trong quy trình bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của cácdân tộc cùng xây dựng các mô hình phượt văn hóa trên địa bàn tỉnh.

2. Xây dựng, banhành cơ chế, chế độ cho các nghệ nhân, người tổ chức thực hành, trao truyền,bảo tồn với phát huy quý hiếm di sản văn hóa; những doanh nghiệp và cá nhân đầu tư,khai thác giá chỉ trị những di sản văn hóa phi vật thể những dân tộc thiểu số bên trên địabàn tỉnh giấc vào vận động kinh tế, phượt tại địa phương

- Khuyến khích cung ứng cá nhân, nhữngngười gồm uy tín, có tài năng biểu diễn thẩm mỹ và nghệ thuật dân gian phấn đấu biến chuyển độingũ nghệ nhân trao truyền túng quyết, kiến thức và kỹ năng thực hành các di sản văn hóa phivật thể nói bình thường và dân ca, dân vũ, dân nhạc tham gia vận động truyền dạy vănhóa truyền thống cuội nguồn cho cố gắng hệ trẻ trong bên trường, cùng đồng.

- thi công cơ chế, cơ chế ưu đãinhằm tạo nên điều kiện cho những doanh nghiệp và cá thể đầu tư, khai quật giá trịcác di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số trên địa phận tỉnh vào hoạtđộng ghê tế, du lịch tại địa phương.

- triệu tập rà rà và thực thi thựchiện giỏi các chế độ liên quan đến công tác làm việc văn hóa, thể thao, du lịch vàgia đình vùng đồng bào dân tộc bản địa thiểu số, đào bới mục tiêu cải cách và phát triển bền vữngvà phát huy lợi thế, tiềm năng của vùng gắn với cách tân và phát triển du lịch; phân phát huyvai trò cai quản của xã hội trong tạo đời sống văn hóa tại cơ sở.

- Xây dựng cơ chế hỗ trợ quánh thùđối cùng với nghệ nhân góp phần trong hoạt động duy trì, giữ lại gìn, trao truyền bí quyết,kiến thức thực hành di sản văn hóa truyền thống phi vật dụng thể nói bình thường và loại hình dân ca,dân vũ, dân nhạc truyền thống lịch sử của các dân tộc thiểu số nói riêng.

3. Bồi dưỡng, tậphuấn cải thiện năng lực mang đến công chức văn hóa truyền thống và các chủ thể văn hóa (nghệ nhân,người có uy tín,...) trong công tác quản lý, giữ giàng và vạc huy cực hiếm nghệthuật diễn tả dân gian các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

- Đào tạo, bồi dưỡng nhằm mục tiêu nâng caotrình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức lao lý về bảo tồn, đẩy mạnh vănhóa truyền thống, về khai thác, sản xuất sản phẩm du ngoạn cho đội ngũ công chứcVăn hóa tại cơ sở.

- Bồi dưỡng, tập huấn cải thiện năng lựcthực hành, truyền dạy văn hóa phi vật dụng thể cho các nghệ nhân, người có uy tín...

- Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lựccho công chức văn hóa và những chủ thể văn hóa truyền thống về kỹ năng và kiến thức du lịch, tài năng ứngxử giao tiếp ship hàng khách du lịch.

4. Tổ chức phục dựngvà phạt huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số đính thêm vớiphát triển du lịch

- nghiên cứu tổ chức phục dựng, trìnhdiễn, truyền dạy, phân phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểusố trong cùng đồng, gia đình, trường học và các khu, điểm du lịch.

- hỗ trợ xây dựng và quản lý các môhình câu lạc bộ, đội âm nhạc thôn, bon, buôn, bản; những hội, chi hội sinh hoạtvăn hóa dân gian, bảo tồn, đẩy mạnh dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểusố trên địa bàn tỉnh.

- chọn lọc phục dựng không gian vănhóa dân tộc vượt trội tại những điểm du lịch cộng đồng và trong những dịp lễ tết, lễ hộitruyền thông, chợ phiên... Nhằm giao lưu, trình diễn, tạo môi trường thực hànhvà trao truyền các mô hình di sản văn hóa, các loại hình dân ca, dân vũ..., tạora các thành phầm văn hóa đáp ứng nhu cầu du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa...

- Hỗ trợ, hướng dẫn xã hội tổ chứcthực hành nhằm bảo tồn các di sản văn hóa truyền thống phi đồ vật thể dân ca, dân vũ, dân nhạcngay trong thiết yếu đời sống cộng đồng.

- sản xuất các mô hình câu lạc cỗ vănhóa, văn nghệ vận động thường xuyên, kết quả phục vụ phạt triển du ngoạn tạicác địa phương.

- phục hồi một số loại hình dân ca, dânvũ, nhạc cố dân tộc truyền thống lâu đời tiêu biểu để tổ chức thực hành, màn trình diễn địnhkỳ thường niên gắn với chuyển động phát triển du lịch của địa phương.

- Đổi mới công tác làm việc tổ chức các hoạt độngvăn nghệ quần chúng trong các Ngày hội văn hóa, thể dục thể thao và phượt của những dântộc thiểu số; tổ chức và tham gia các tiệc tùng dân ca những dân tộc thiểu số củađịa phương với trung ương.

- Đổi mới, nâng cấp chất lượng tổ chứccác hội thi, hội diễn, liên hoan, giao lưu văn hóa truyền thống văn nghệ quần chúng; trìnhdiễn dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống trong các dịp Ngày Đại liên kết cácdân tộc Việt Nam, Ngày di tích Việt Nam..., trong chuyển động lễ hội truyền thốngtại những địa phương.

5. Phân tích mộtsố loại hình dân ca, dân nhạc, dân vũ những dân tộc thiểu số chuyển vào chuyển động giảngdạy và hoạt động giáo dục ngoại khóa tại những nhà trường

- nghiên cứu và phân tích để phát hành kế hoạch vàtài liệu huấn luyện và đào tạo liên quan liêu tới một số mô hình dân ca, dân vũ, dân nhạc củađồng bào dân tộc thiểu số ở những cấp học, nhất là Trường dân tộc nội trú vàcác ngôi trường vùng đồng bào dân tộc bản địa thiểu số phù hợp với đk thực tế, đặctính dân tộc; tổ chức giao lưu lại văn hóa, âm nhạc cho học tập sinh, sinh viên nhằmtuyên truyền, giáo dục, nâng cấp ý thức trong câu hỏi gìn giữ và phát huy truyềnthống văn hóa xuất sắc đẹp nói phổ biến và giá trị dân ca, dân nhạc, dân vũ những dân tộcthiểu số nói riêng so với thế hệ trẻ.

- tạo nội dung bài xích giảng giáo dụcvề mối cung cấp gốc, giá trị và mục đích của một số mô hình dân ca, dân nhạc, dân vũcác dân tộc thiểu số vào trường học cùng tích hòa hợp các hoạt động thực hành/thựctập biểu đạt vào làm việc tại câu lạc bộ trong những nhà trường với các hìnhthức phong phú, sáng tạo.

- xây dừng kế hoạch, đồng thời phối hợpcác mặt liên quan, có ngành Giáo dục, ngành văn hóa và các nghệ nhân nhằm mờinghệ nhân vào truyền dạy dân ca, dân nhạc, dân vũ trong số trường học.

Xem thêm: Tuyệt Phẩm Nhạc Bolero - Cách Tải Nhạc Chất Lượng Cao 320Kbps Miễn Phí

6. Tuyên truyền,phổ biến, quảng bá, ra mắt giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thốngcác dân tộc thiểu số gắn thêm với cách tân và phát triển du lịch

- nâng cao chất lượng cùng hình thứctuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống lịch sử cácdân tộc thiểu số trên các phương tiện tin tức đại chúng, mạng xã hội gắn vớiphát triển du lịch.

- tạo các sản phẩm phim khoa học,phim tài liệu, phim tiếp thị hình ảnh di sản văn hóa về dân ca, dân vũ, dân nhạctruyền thống những dân tộc thiểu số.

- Xuất bản các ấn phẩm về nghệ thuậttrình diễn dân gian của các dân tộc thiểu số giao hàng công tác lưu lại giữ, truyền dạy,phổ biến và quảng bá du lịch.

- Đẩy bạo gan xã hội hóa, khuyến khíchcác tổ chức, doanh nghiệp, cá thể tham gia tuyên truyền, phổ biến, quảng bá,giới thiệu giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống cuội nguồn của những dân tộc thiểusố ship hàng phát triển du lịch; thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của đồngbào các dân tộc thiểu số so với việc bảo tồn, đẩy mạnh các mô hình dân ca,dân vũ, dân nhạc của dân tộc mình.

- Tuyên truyền tiếp thị thông qua cáchội thi, hội diễn dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống và tại các sự khiếu nại vănhóa phượt quy tế bào vùng, miền, việt nam và phối phù hợp với các công ty, hãng lữhành trong công tác làm việc xây dựng tuyến, điểm, sản phẩm phượt gắn với đầy đủ địaphương có mô hình dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống lâu đời của các dân tộc thiểusố có giá trị tiêu biểu để tiếp cận các thị phần khách du lịch.

7. Phát hành cáchành trình kết nối di sản dân ca, dân vũ đính với cách tân và phát triển du lịch

- Kết nối những tuyến, điểm du lịch ở cáckhu vực bao gồm tiềm năng về dân ca, dân vũ; Kết nối các di sản dân ca, dân vũ tươngđồng để sản xuất thành hành trình di sản.

- Tổ chức các khóa hướng dẫn về du lịchvà dịch vụ phượt gắn với dân ca, dân vũ theo đặc điểm về mô hình và dân tộc,xây dựng những cỗ tài liệu liên quan có mức giá trị sử dụng lâu dài.

8. Ứng dụng khoahọc, công nghệ, giữa trung tâm là công nghệ số trong công tác bảo tồn với phát huygiá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của đồng bào dân tộc bản địa thiểu số lắp với phạt triểndu lịch

- Ứng dụng khoa học, technology đểnghiên cứu, sưu tầm, phục dựng, giữ giữ, bảo tồn, phạt huy giá chỉ trị các loạihình dân ca, dân vũ, dân nhạc, đặc biệt là các mô hình có nguy hại mai một.

- Số hóa dữ liệu dân ca, dân vũ, dânnhạc và các mô hình di sản truyền thống lịch sử khác của các dân tộc thiểu số phục vụcho công tác bảo tồn, phân tích khoa học, huấn luyện và giảng dạy và tuyên truyền, quảng báphát triển du lịch.

- Khai thác, phát huy tài nguyên số dữliệu dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống cuội nguồn của các dân tộc thiểu số trên các nềntảng không khí mạng như: facebook, zalo, youtube, fanpage, tiktok... Gắn kết vớithị trường, đối tượng, sản phẩm du lịch.

- kết nối với các công ty gớm doanhdịch vụ phượt trong chuyển động xây dựng và phát triển sản phẩm phượt đặcthù. Đồng thời, liên kết với các trung tâm dữ liệu về di sản văn hóa truyền thống phi thứ thểtrong quanh vùng để share dữ liệu về dân ca, dân nhạc, dân vũ những dân tộc thiểusố, nhằm mục đích quảng bá di sản văn hóa truyền thống phi thứ thể của những dân tộc thiểu số bên trên địabàn tỉnh.

9. Tổ chức sơ kếttheo giai đoạn và tổng kết đánh giá công dụng thực hiện tại Kế hoạch

- tổ chức tôn vinh, khen thưởng (vàodịp sơ kết với tổng kết) so với tác giả tất cả tác phẩm về đề tài dân tộc bản địa thiểu sốđạt cực hiếm nghệ thuật, nhân văn cao.

- Tôn vinh những nghệ nhân truyền dạyvăn hóa, nghệ thuật truyền thống cuội nguồn dân tộc. Có bề ngoài động viên, khen thưởngcác tập thể, cá thể có thành tựu cao, có tương đối nhiều đóng góp trong bài toán bảo tồn vàphát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của đồng bào dân tộc bản địa thiểu số đính thêm vớiphát triển du lịch.

V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM (có phụ lục rứa thểkèm theo).

VI. GIẢI PHÁP THỰCHIỆN

1. Về chỉ đạo, điều hành

- Tăng cường, nâng cấp hiệu trái chỉ đạovà tổ chức thực hiện của những Sở, Ban, ngành, địa phương, các đoàn thể, các tổchức, cá thể đối với công tác gìn giữ cùng phát huy văn hóa truyền thống, đặc biệtlà những giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống lịch sử của những dân tộc bên trên địabàn tỉnh.

- thực hiện nhiệm vụ chế tạo và pháttriển văn hóa, thể thao, phượt kết hợp ngặt nghèo với tiến hành các nhiệm vụchính trị, kinh tế - xóm hội của từng đơn vị, địa phương. Phối hợp ngặt nghèo giữacác Sở, Ban, ngành, địa phương trong chuyển động triển khai triển khai các chínhsách dân tộc bản địa nói thông thường và công tác làm việc bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống lịch sử cácdân tộc thiểu số dành riêng được đồng bộ, hiệu quả.

2. Về kiến tạo cơ chế, chính sách

- Triển khai, triển khai có hiệu quảcác chính sách về dân tộc trên địa bàn tỉnh nhằm khuyến khích những nghệ nhân, ngườinắm giữ lại và tổ chức thực hành, trao truyền, bảo tồn, phạt huy giá trị văn hóatruyền thống những dân tộc thiểu số trong cộng đồng.

- bao gồm cơ chế hỗ trợ các nghệ nhân, giàlàng, trưởng thôn, người dân có uy tín trong bài toán truyền dạy văn hóa truyền thốngcho lớp trẻ. Đồng thời, tạo môi trường văn hóa, không gian văn hóa cân xứng để đồngbào các dân tộc thường xuyên được giao lưu, bộc lộ văn hóa truyền thống cuội nguồn tốtđẹp của dân tộc trong các dịp như: Ngày hội, liên hoan, giao lưu văn hóa dângian vào từng cộng đồng hoặc thân các cộng đồng dân tộc cùng với nhau nhằm tạo rasản phẩm đặc thù ship hàng du lịch.

3. Về tuyên truyền và quảng bá

Tăng cường các chuyển động tuyên truyền,nâng cao nhận thức, trách nhiệm của những cấp, các ngành cùng của quần chúng về côngtác bảo tồn và phân phát huy cực hiếm văn hóa truyền thống các dân tộc bản địa thiểu số trênđịa bàn tỉnh; đa dạng mẫu mã hóa vẻ ngoài thông tin, tuyên truyền thông qua cácphương tiện truyền thông media đại chúng.

4. Về trở nên tân tiến nguồn nhân lực

- tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng,nâng cao trình độ chuyên môn mang đến cán bộ làm công tác văn hóa, du lịch, đặc biệtlà cán cỗ ở các đại lý nhằm giao hàng tốt cho công tác quản lý, phân phát huy di sản tại cộngđồng và địa phương.

- Củng nỗ lực và cải cách và phát triển các bỏ ra hộivăn nghệ dân gian, bỏ ra hội văn học nghệ thuật dân tộc thiểu số, bỏ ra hội nhiếp ảnhtại địa phương, những khu, điểm du lịch, các câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa truyền thống dângian sống địa phương... Nhằm mục tiêu tập hòa hợp lực lượng, tăng nhanh công tác nghiên cứu, sưutầm, phổ biến di sản văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

- phạt hiện, bồi dưỡng những hạt nhânvăn hóa, văn nghệ dân gian tham gia vào các vận động phong trào, câu lạc bộvăn hóa..., đồng thời, cung ứng các mộc nhân người dân tộc bản địa thiểu số trong việclưu truyền, phổ biến bề ngoài sinh hoạt văn hóa truyền thống lịch sử và đào tạo, bồidưỡng, truyền dạy những người kế cận.

5. Về vận dụng khoa học, công nghệ

Đẩy mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tintrong tổ chức triển khai các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; đầu tư trang sản phẩm công nghệhiện đại để nâng cao khả năng tiếp cận đến đồng bào những dân tộc vùng sâu, vùngxa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số; phân phát huy công dụng mạng lưới phân phát thanh,truyền hình của địa phương và nâng cấp chất lượng sóng cùng nội dung những chươngtrình.

6. Về kêu gọi nguồn lực xã hộihóa

Đẩy mạnh tiến hành xã hội hóa, khuyếnkhích, chế tác điều kiện cho những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, những tổ chức phiChính phủ hỗ trợ nguồn lực để bảo đảm và quảng bá, giới thiệu các cực hiếm vănhóa truyền thống giỏi đẹp của các dân tộc thiểu số trên địa phận tỉnh.

VII. Gớm PHÍ THỰCHIỆN

- Nguồn ngân sách Nhà nước theo phâncấp hiện hành;

- Nguồn kêu gọi xã hội hóa cùng cácnguồn hòa hợp pháp không giống (nếu có).

VIII. TỔ CHỨC THỰCHIỆN

1. Sở Văn hóa,Thể thao cùng Du lịch

- Là cơ quan nhà trì, kết hợp vớicác Sở, Ban, ngành, địa phương triển khai tiến hành các nội dung của Kế hoạch;theo dõi tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch gửi bộ Văn hóa, Thể thaovà Du lịch, Ủy ban dân chúng tỉnh.

- Phối hợp với các Sở, Ban, ngànhliên quan liêu nghiên cứu, tư vấn Ủy ban dân chúng tỉnh xây dựng, trình cấp thẩmquyền phát hành cơ chế cơ chế hỗ trợ những nghệ nhân trong nghành nghề di sản vănhóa phi thiết bị thể.

- hướng dẫn những địa phương, đơn vị tổchức kiểm kê, lập hạng mục kiểm kê và chế tạo hồ sơ di sản văn hóa phi thứ thểvề dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống các dân tộc thiểu số để ý kiến đề xuất cấp thẩmquyền gửi vào danh mục di sản văn hóa phi thể quốc gia; xây dựng những hành trìnhkết nối di tích dân ca, dân vũ, dân nhạc đính thêm với trở nên tân tiến du lịch; xây dựng, tổchức triển khai các đề án, dự án bảo vệ và vạc huy quý hiếm di sản văn hóa truyền thống phi vậtthể những dân tộc thiểu số.

- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địaphương, đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch phát triển các sản phẩm du ngoạn đặc thù về dânca, dân vũ, dân nhạc trên các điểm đến chọn lựa du định kỳ vùng đồng bào dân tộc thiểu số phụcvụ khác nước ngoài trong và quanh đó nước; hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp gắn kếthoạt động du ngoạn với bảo tồn, phân phát huy các giá trị văn hóa truyền thống cuội nguồn cácdân tộc thiểu số.

- gợi ý và tổ chức những hội thi, hộidiễn, các chương trình văn hóa truyền thống nghệ thuật quần chúng, trong những số ấy ưu tiên loạihình màn biểu diễn dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của những dân tộc thiểu số.Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng các chương trình biểu diễn về dân ca, dân vũ,dân nhạc của các dân tộc thiểu số nhằm mục đích quảng bá, giới thiệu trong những buổi giaolưu, liên hoan tiệc tùng văn hóa, chương trình văn hóa truyền thống nghệ thuật...

- Tổ chức những lớp tập huấn và truyềndạy các mô hình dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của dân tộc bản địa thiểu sốtrên địa bàn tỉnh. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến các mô hình văn hóa, vănnghệ truyền thống lâu đời của đồng bào những dân tộc thiểu số có nguy hại mai một, thấttruyền.

- tư vấn Ủy ban quần chúng tỉnh tổ chứcsơ kết, tổng kết đánh giá tác dụng thực hiện nay Kế hoạch.

2. Sở Kế hoạchvà Đầu tư

- nhà trì, phối hợp với Sở Văn hóa,Thể thao với Du lịch, Sở Tài thiết yếu và những Sở, Ban, ngành, 1-1 vị, địa phươngliên quan bằng vận nguồn vốn, lồng ghép các chương trình kinh tế - buôn bản hội không giống đểthực hiện tại Kế hoạch.

- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành,đơn vị xây dựng cơ chế ưu đãi nhằm tạo điều kiện cho những doanh nghiệp cùng cánhân đầu tư, khai thác giá trị các di sản văn hóa phi vật thể những dân tộc thiểusố trên địa phận tỉnh vào chuyển động kinh tế, du lịch tại địa phương.

3. Sở Tài chính

Trên cơ sở những nhiệm vụ được giao cáccơ quan, đơn vị chức năng và khả năng chi phí của tỉnh, tham mưu cấp có thẩm quyền đảmbảo kinh phí (đối với những nhiệm vụ vì chưng cấp tỉnh thực hiện) theo như đúng quy định.

4. Sở Thông tinvà Truyền thông

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thaovà du lịch trong việc tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đạichúng về bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống lịch sử các dân tộcthiểu số.

- Chỉ đạo, hướng dẫn những cơ quan báochí, truyền thông của tỉnh và những Trang tin tức điện tử của những Sở, Ban,ngành, Ủy ban nhân dân những huyện, thành phố chủ động tin tức tuyên truyền cácnội dung của Kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- phía dẫn, cung cấp các phương án vềcông nghệ thông tin, truyền thông media nhằm liên kết với các trung tâm dữ liệu về disản văn hóa phi thứ thể trong khu vực để chia sẻ dữ liệu về dân ca, dân nhạc,dân vũ các dân tộc thiểu số nhằm mục đích quảng bá di sản văn hóa phi đồ vật thể của cácdân tộc thiểu số.

5. Ban Dân tộctỉnh

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thaovà du ngoạn tham mưu cấp thẩm quyền phân chia nguồn kinh phí, mối cung cấp lực cần thiếttừ lịch trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế tài chính - buôn bản hội vùng đồng bào dântộc thiểu số cùng miền núi, tiến trình 2021-2030 để các Sở, Ban, ngành và các địaphương triển khai thực hiện Dự án số 06 “Bảo tồn, phân phát huy giá chỉ trị văn hóa truyềnthống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số lắp với cách tân và phát triển du lịch” đảm bảo an toàn hiệuquả và quy trình đề ra.

- Nghiên cứu, lời khuyên xây dựng cơ chế,chính sách bảo tồn, phân phát huy, cách tân và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số với triểnkhai có tác dụng Chương trình phối kết hợp giữa hai cơ sở trong việc triển khaithực hiện tại các cơ chế dân tộc liên quan đến các nội dung Kế hoạch.

6. Sở Giáo dụcvà Đào tạo

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thaovà du lịch triển khai câu chữ Kế hoạch theo lộ trình thời hạn phù hợp; chỉ đạocác địa phương tổ chức, tham gia các cuộc thi, liên hoan, giao lưu, nghiên cứutìm hiểu về di sản văn hóa truyền thống trong trường học, độc nhất là dân ca, dân vũ, dân nhạctruyền thống trong các nhà trường, chú trọng các Trường dân tộc nội trú.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thaovà phượt xây dựng và triển khai Chương trình giáo dục đào tạo ngoại khóa, Tài liệugiáo dục địa phương về di sản văn hóa truyền thống nói chung, di sản văn hóa phi đồ thể củađồng bào những dân tộc thiểu số tại khu vực nói riêng nhằm lồng ghép đào tạo cho họcsinh.

- chế tạo điều kiện thuận lợi cho giáoviên, sinh viên, học sinh các ngôi trường tham gia các Ngày hội văn hóa và cácchương trình văn hóa nghệ thuật của các dân tộc thiểu số của địa phương vàTrung ương.

7. Đài Phátthanh với Truyền hình Đắk Nông, Báo Đắk Nông

Phối hợp với các đơn vị liên quan liêu xâydựng siêng trang, chuyên mục, tác phẩm báo chí... Ra mắt về di sản văn hóanhằm tuyên truyền, quảng bá ra mắt những giá bán trị văn hóa truyền thống truyền thống xuất sắc đẹpnói chung và các mô hình dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu sốtrên những kênh vạc thanh, truyền hình, báo chí, trang thông tin điện tử với cácnền tảng media số.

8. Bộ lãnh đạo Bộđội Biên chống tỉnh

Phối phù hợp với các Sở, ngành với địaphương tiếp tục triển khai kết quả Chương trình phối phù hợp với Sở Văn hóa, Thểthao với Du lịch. Đồng thời, tuyên truyền, vận tải đồng bào các dân tộc gìn giữ,phát huy bản sắc văn hóa truyền thống gắn với trở nên tân tiến kinh tế, du lịch; tổchức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, xây dựng môi trường thiên nhiên văn hóa trong cộng đồngcác dân tộc bản địa thiểu số.

9. Đề nghị Ủyban tw Mặt trận Tổ quốc việt nam tỉnh và những tổ chức thành viên

- căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa 1-1 vị, chỉ đạo, tăng tốc công tác tuyên truyền, vận chuyển đoàn viên, hộiviên các cấp và những tầng lớp quần chúng. # thực hiện tốt các nhà trương, đường lối củaĐảng, chính sách, pháp luật của phòng nước về bảo đảm và cải tiến và phát triển văn hóa cácdân tộc thiểu số trên địa phận tỉnh.

- xúc tiến và lồng ghép những nộidung của chiến lược vào phong trào cuộc tải “Toàn dân liên hiệp xây dựng đờisống văn hóa ở quần thể dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông xóm mới, đô thịvăn minh”.

10. Hội Văn họcNghệ thuật tỉnh

- Tổ chức những trại sáng tác, chuyếnđi thực tiễn cho nghệ thuật sĩ nhằm sáng tác những tác phẩm với chủ đề về dân tộc bản địa thiểusố; thân thiết bồi dưỡng cách tân và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ là người dân tộc bản địa thiểu số;tổ chức những cuộc thi, liên hoan, các cuộc sáng sủa tác các thể các loại văn học tập nghệthuật về đề tài dân tộc thiểu số.

- Xây dựng những chuyên trang bên trên Tạpchí Nâm Nung về đời sống văn hóa, văn nghệ dân gian của các dân tộc thiểu số tạichỗ trên địa phận tỉnh.

- Phối hợp với các đơn vị, địa phươnglựa chọn những tác phẩm văn học nghệ thuật nói tầm thường và giá trị các công trình vềdân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số nói riêng để phổ biến, tuyên truyềntrong cùng đồng.

11. Ủy ban nhândân những huyện, thành phố

- chỉ đạo các phòng trình độ và cácđơn vị có tương quan tham mưu, xây dựng Kế hoạch triển khai tiến hành các nhiệmvụ cân xứng với điều kiện của địa phương. Phân bổ kinh phí, sắp xếp nguồn lực cầnthiết nhằm triển khai các nhiệm vụ của chiến lược nói riêng, công tác làm việc bảo tồn, pháthuy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với vạc triển du lịch trên địabàn nói chung.

- Phối phù hợp với Sở Văn hóa, Thể thaovà phượt và những đơn vị phía dẫn nhiệm vụ xây dựng và cải tiến và phát triển các mô hìnhdu lịch cộng đồng, đội văn nghệ thôn, bon, buôn, bản, câu lạc bộ,...; phát huyhệ thống thiết chế văn hóa truyền thống vùng dân tộc bản địa thiểu số, tạo ra môi trường dễ dàng chođồng bào những dân tộc tham gia, sinh sống văn hóa, văn nghệ, phát hành đời sốngvăn hóa an lành và duy trì gìn phiên bản sắc văn hóa truyền thống truyền thống.

- tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyềnvề việc bảo tồn và phát huy cực hiếm di sản văn hóa các mô hình dân ca, dânvũ, dân nhạc truyền thống lịch sử của những dân tộc thiểu số. Đồng thời, vận động, khuyếnkhích những khu, điểm du lịch, các điểm du lịch xã hội đưa các loại hình dânca, dân vũ, dân nhạc truyền thống vào giao hàng khách du lịch.

- phụ trách kiểm tra, giámsát, tấn công giá công dụng thực hiện planer và hàng năm trên địa bàn, tổng hợp,báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao cùng Du lịch.

Trên đấy là Kế hoạch tiến hành Đề án“Bảo tồn, phân phát huy cực hiếm dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắnvới phạt triển phượt giai đoạn 2021-2030” trên địa phận tỉnh Đắk Nông. Các Sở,Ban, ngành, đối chọi vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ tiến hành thựchiện. Định kỳ hàng năm (trước ngày 25/11) báo cáo kết quả triển khai về Ủy bannhân dân tỉnh giấc (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để report Bộ Văn hóa, Thểthao với Du lịch./.

nơi nhận: - cỗ VH,TT&DL (báo cáo); - TT thức giấc ủy (báo cáo); - CT, những PCT ubnd tỉnh; - UBMTTQ nước ta tỉnh; - những Sở, Ban, ngành, 1-1 vị, địa phương nêu tại mục VIII Kế hoạch; - CVP, những PCVP ủy ban nhân dân tỉnh; - Cổng TTĐT tỉnh; - Lưu: VT, KGVX (H).