PRESENT PERFECT SIMPLE, PRESENT PERFECT CONTINUOUS

*
Yêu Anh VănHãy học những gì bạn thích!
Present perfect continuous & simple (So sánh thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại chấm dứt tiếp diễn)

Present perfect continuous & simple (So sánh thì hiện tại kết thúc và thì hiện nay tại chấm dứt tiếp diễn)


A.Nghiên cứu vãn ví dụ sau:

Ann’s clothes are covered in paint. She has been painting the ceiling.

Bạn đang xem: Present perfect simple, present perfect continuous

Quần áo của Ann dính toàn sơn. Cô ấy đang sơn trằn nhà.

The ceiling was white. Now it is blue. She has painted the ceiling.

Trần nhà trước đây màu trắng. Hiện giờ nó màu xanh. Cô ấy đã sơn trằn nhà.

Has been painting là thì present perfect continuous (thì hiện nay tại xong xuôi tiếp diễn): Ở đây chúng ta quan trung tâm đến hành vi mà không cân nhắc hành cồn đã trả tất giỏi chưa. Ở ví dụ như trên, hành vi sơn tường chưa kết thúc.

Has painted là thì present perfect simple (thì lúc này hoàn thành): Ở thì này, điều đặc trưng là sự hoàn thành của hành động. Has painted là một hành động đã hoàn tất. Chúng ta quan chổ chính giữa đến hiệu quả của hành vi chứ ko phải phiên bản thân hành vi đó.

So sánh các ví dụ sau:

My hands are very dirty. I’ve been repairing the car.

Tay tôi siêu bẩn. Tôi sẽ sửa xe.

The car is OK again. I’ve repaired it.

Chiếc xe giờ đồng hồ lại tốt rồi. Tôi sẽ sửa nó.

She’s been smoking too much recently. She should smoke less.

Gần trên đây cô ấy hút thuốc lá quá nhiều. Cô ấy buộc phải hút không nhiều đi.

Xem thêm: Công Việc Part Time Ở Rạp Chiếu Phim Lương Cao, Nhân Viên Bán Thời Gian

Somebody has smoked all my cigarettes. The packet is empty.

Ai đó đã hút hết thuốc của tôi. Gói dung dịch trống trống rỗng rồi.

It’s nice to lớn meet you again. What have you been doing since we last met?

Rất mừng chạm chán lại bạn. Bạn đã làm gì từ khi chúng ta gặp nhau lần sau cùng?

Where’s the book I gave you? What have you done with it?

Cuốn sách tôi đã tặng kèm bạn đâu rồi? các bạn đã làm cái gi với nó?

Where have you been? Have you been playing tennis?

Bạn đã ở đâu vậy? chúng ta đã đùa quần vợt bắt buộc không?

Have you ever played tennis?

Bạn đã từng có lần chơi tennis chưa?

Chúng ta dùng thì continuous để hỏi xuất xắc nói how long - bao lâu (cho hành vi vẫn còn đã xảy ra)

How long have you been reading that book?

Bạn đang đọc cuốn sách đó được bao lâu rồi?

Mary is still writing letters. She’s been writing letters all day.

Mary vẫn vẫn đang còn viết thư. Cô ấy đang viết thư một ngày dài hôm nay.

They’ve been playing tenis since 2 o’clock.

Họ đã đùa quần vợt từ thời gian 2 giờ.

Chúng ta dùng thì simple nhằm hỏi xuất xắc nói how much, how many tuyệt how many times (cho những hành động đã kết thúc)

How many pages of that book have you read?

Bạn đang đọc được bao nhiêu trang của cuốn sách rồi?

Mary has written ten letters today.

Hôm ni Mary đang viết được mười lá thư.

They’ve played tennis three times this week.

Họ đã đùa quần vợt ba lần trong tuần này.

Một số rượu cồn từ (ví dụ như know/like/believe) không được dùng với thì continuous.