Sự lựa chọn tiếng anh

The attributes were allowed to lớn vary across three chosen levels (representing an improvement lớn or an equivalence khổng lồ the status quo) across the options.

Bạn đang xem: Sự lựa chọn tiếng anh

Whatever the demand turns out to lớn be, we need to understand the options available & their ancillary benefits and costs.
Given two response options, individuals" relative response rates tend khổng lồ match the relative reinforcement of the responses.
Despite these changes, poverty remains widespread, and options for alternatives to institutionalization, such as foster care, are limited.
Such accusations vày hold some truth, but at the same time can seem a little dismissive in closing down our options for discussing material culture.
Supply-side options are shown in the rows of table 1, & are put under two subheadings: carbon và carbon-neutral.
các quan điểm của các ví dụ quan yếu hiện ý kiến của các chỉnh sửa viên h3qvn.com h3qvn.com hoặc của h3qvn.com University Press hay của những nhà cấp phép.
*

to buy or get something quickly & enthusiastically because it is cheap or exactly what you want

Về vấn đề này

Xem thêm: Bói Ngày 28 Tháng 12 Là Cung Gì Trong 12 Cung Hoàng Đạo? Sinh Ngày 28/12 Cung Gì

*

*

*

cải tiến và phát triển Phát triển tự điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột các tiện ích kiếm tìm kiếm dữ liệu cấp phép
giới thiệu Giới thiệu kĩ năng truy cập h3qvn.com English h3qvn.com University Press làm chủ Sự chấp thuận bộ lưu trữ và Riêng tứ Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
#verifyErrors

message