Hệ thống tài khoản kế toán 200

Thông tứ 200 new nhất phát hành bảng tài khoản kế toán, vận dụng cho tất cả mô hình doanh nghiệp thay thế cho đưa ra quyết định 15. Trong nội dung bài viết này Kế Toán Lê Ánh sẽ share nội dung khối hệ thống tài khoản kế toán nước ta Sau đó là bảng hệ thống thông tin tài khoản kế toán theo Thông bốn 200 đầy đủ nhất về thông tin tài khoản kế toán hiện hành.

Bạn đang xem: Hệ thống tài khoản kế toán 200

Tài Khoản kế toán Là Gì? - Tài khoản kế toán là một trong công cầm giúp làm phản ánh các nghiệp vụ kinh tế tế phát sinh theo từng đối tượng kế toán riêng.

Trong đó: Nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh là toàn thể các hoạt động liên quan tới quá trình chuyển động sản xuất và sale của doanh nghiệp, bao hàm việc download hàng, bán hàng, thu tiền, bỏ ra tiền…

1. Khối hệ thống Tài Khoản Kế Toán công ty Việt Nam

Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp việt nam được ban hành nhằm chỉ đạo, phía dẫn các doanh nghiệp vào việc thực hiện tài khoản kế toán để phản ánh những nghiệp vụ gớm tế.

Như vậy, trong hệ thống tài khoản kế toán tài chính doanh nghiệp vn hiện hành gồm 76 tài khoản cấp 1 với không tài năng khoản nước ngoài bảng. Trong số đó tài khoản cấp 1 là những thông tin tài khoản tổng hợp phản ánh đối tượng người tiêu dùng ở dạng tổng quát.

Các tài khoản kế toán ngoại trừ phần tên gọi còn được cam kết hiệu bởi các chữ số, câu hỏi ký hiệu bởi những chữ số có chân thành và ý nghĩa quan trọng trong công tác làm việc kế toán bởi câu hỏi dùng những chữ số thuận tiện, đơn giản dễ dàng trong việc ghi chép theo dõi đối tượng người tiêu dùng kế toán.

Xem thêm: Talk About Your Best Friend 13049, Bài Mẫu Chủ Đề: Talk About Your Best Friend

Các tài khoản cấp 1 được cam kết hiệu do 3 chữ số với ý nghĩa sâu sắc sau:


*

Tài khoản kế toán cung cấp 1


Từ trái lịch sự phải:

Chữ số đầu tiên chỉ loại tài khoản;Chữ số thiết bị hai chỉ nhóm thông tin tài khoản trong loại;Chữ số thứ ba rọi thứ tự tài khoản trong nhóm.

Với chân thành và ý nghĩa của những chữ số trong ký kết hiệu của tài khoản kế toán cấp 1 như trên, hệ thống thông tin tài khoản kế toán doanh nghiệp bao gồm 09 loại thông tin tài khoản từ các loại 1 đến một số loại 9 phản ánh về gia tài và sự chuyển vận của tài sản thuộc về của đối kháng vị.

Mối contact giữa các tài khoản trên với report tài chính của chúng ta được thể hiện như sau:


*

Các tài khoản cung cấp 2 là tài khoản chi tiết của tài khoản cấp 1 vì chưng vậy các tài khoản cụ thể này cần tuân theo sự phù hợp giữa tài khoản chi tiết và thông tin tài khoản tổng hợp.

2. Bảng khối hệ thống Tài Khoản Theo Thông tứ 200 Đầy Đủ Nhất

Dưới trên đây là cục bộ bảng khối hệ thống tài khoản kế toán tài chính theo thông tứ 200 được sử dụng thoáng rộng nhất trong những doanh nghiệp

Cấp 1

Cấp 2

TÊN TÀI KHOẢN

2

3

4

 

 

TÀI KHOẢN TÀI SẢN

111

 

Tiền mặt

 

1111

Tiền Việt Nam

 

1112

Ngoại tệ

 

1113

Vàng chi phí tệ

112

 

Tiền giữ hộ ngân hàng

 

1121

Tiền Việt Nam

 

1122

Ngoại tệ

 

1123

Vàng tiền tệ

113

 

Tiền đang chuyển

 

1131

Tiền Việt Nam

 

1132

Ngoại tệ

121

 

Chứng khoán ghê doanh

 

1211

Cổ phiếu

 

1212

Trái phiếu

 

1218

Chứng khoán và hình thức tài chính khác

128

 

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

 

1281

Tiền gửi có kỳ hạn

 

1282

Trái phiếu

 

1283

Cho vay

 

1288

Các tài khoản chi tiêu khác nắm giữ đến ngày đáo hạn

131

 

Phải thu của khách hàng hàng

133

 

Thuế GTGT được khấu trừ

 

1331

Thuế GTGT được khấu trừ của mặt hàng hóa, dịch vụ

 

1332

Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

136

 

Phải thu nội bộ

 

1361

Vốn sale ở những đơn vị trực thuộc

 

1362

Phải thu nội cỗ về chênh lệch tỷ giá

 

1363

Phải thu nội cỗ về chi tiêu đi vay đủ điều kiện được vốn hóa

 

1368

Phải thu nội bộ khác

138

 

Phải thu khác

 

1381

Tài sản thiếu hóng xử lý

 

1385

Phải thu về cp hóa

 

1388

Phải thu khác

141

 

Tạm ứng

151

 

Hàng tải đang đi đường

152

 

Nguyên liệu, đồ liệu

153

 

Công cụ, dụng cụ

 

1531

Công cụ, dụng cụ

 

1532

Bao so bì luân chuyển

 

1533

Đồ cần sử dụng cho thuê

 

1534

Thiết bị, phụ tùng chũm thế

154

 

Chi giá tiền sản xuất, kinh doanh dở dang

155

 

Thành phẩm

 

1551

Thành phẩm nhập kho

 

1557

Thành phẩm bất tỉnh sản

156

 

Hàng hóa

 

1561

Gía mua sắm hóa

 

1562

Chi phí thu mua sắm chọn lựa hóa

 

1567

Hàng hóa bất tỉnh sản

157

 

Hàng gửi đi bán

158

 

Hàng hóa kho bảo thuế

161

 

Chi sự nghiệp

 

1611

Chi sự nghiệp năm trước

 

1612

Chi sự nghiệp năm nay

171

 

Giao dịch giao thương mua bán lại trái phiếu chính phủ

211

 

Tài sản cố định hữu hình

 

2111

Nhà cửa, trang bị kiến trúc

 

2112

Máy móc, thiết bị

 

2113

Phương một thể vận tải, truyền dẫn

 

2114

Thiết bị, cơ chế quản lý

 

2115

Cây thọ năm, súc vật làm việc và mang đến sản phẩm

 

2118

TSCĐ khác

212

 

Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

 

2121

TSCĐ hữu hình mướn tài chính

 

2122

TSCĐ vô hình thuê tài chính

213

 

Tài sản cố định vô hình

 

2131

Quyền áp dụng đất

 

2132

Quyền vạc hành

 

2133

Bản quyền, bằng sáng chế

 

2134

Nhãn hiệu, tên thương mại

 

2135

Chương trình phần mềm

 

2136

Giấy phép và bản thảo nhượng quyền

 

2138

TSCĐ vô hình dung khác

214

 

Hao mòn gia sản cố định

 

2141

Hao mòn TSCĐ hữu hình

 

2142

Hao mòn TSCĐ thuê tài chính

 

2143

Hao mòn TSCĐ vô hình

 

2147

Hao mòn bất động sản đầu tư

217

 

Bất đụng sản đầu tư

221

 

Đầu tư vào công ty con

222

 

Đầu tứ vào doanh nghiệp liên doanh, liên kết

228

 

Đầu tứ khác

 

2281

Đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác

 

2288

Đầu bốn khác

229

 

Dự phòng tổn thất tài sản

 

2291

Dự phòng giảm giá chứng khoán khiếp doanh

 

2292

Dự phòng tổn thất đầu tư chi tiêu vào đơn vị khác

 

2293

Dự phòng yêu cầu thu nặng nề đòi

 

2294

Dự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho

241

 

Xây dựng cơ phiên bản dở dang

 

2411

Mua tậu TSCĐ

 

2412

Xây dựng cơ bản

 

2413

Sửa chữa phệ TSCĐ

242

 

Chi tầm giá trả trước

243

 

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

244

 

Cầm cố, nuốm chấp, ký kết quỹ, cam kết cược

 

 

TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ

331

 

Phải trả cho người bán

333

 

Thuế và các khoản đề nghị nộp đơn vị nước

 

3331

Thuế giá chỉ trị tăng thêm phải nộp

 

33311

Thuế GTGT đầu ra

 

33312

Thuế GTGT sản phẩm nhập khẩu

 

3332

Thuế tiêu thụ đặc biệt

 

3333

Thuế xuất, nhập khẩu

 

3334

Thuế thu nhập doanh nghiệp

 

3335

Thuế các khoản thu nhập cá nhân

 

3336

Thuế tài nguyên

 

3337

Thuế công ty đất, tiền thuê đất

 

3338

Thuế bảo đảm môi trường và các loại thuế khác

 

33381

Thuế bảo vệ môi trường

 

33382

Các một số loại thuế khác

 

3339

Phí, lệ giá thành và các khoản bắt buộc nộp khác

334

 

Phải trả tín đồ lao động

 

3341

 Phải trả công nhân viên

 

3348

Phải trả bạn lao động khác

335

 

Chi phí bắt buộc trả

336

 

Phải trả nội bộ

 

3361

Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

 

3362

Phải trả nội cỗ về chênh lệch tỷ giá

 

3363

Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ đk được vốn hóa

 

3368

Phải trả nội bộ khác

337

 

Thanh toán theo quy trình kế hoạch thích hợp đồng xây dựng

338

 

Phải trả, đề xuất nộp khác

 

3381

Tài sản thừa ngóng giải quyết

 

3382

Kinh tổn phí công đoàn

 

3383

Bảo hiểm làng hội

 

3384

Bảo hiểm y tế

 

3385

Phải trả về cp hóa

 

3386

Bảo hiểm thất nghiệp

 

3387

Doanh thu chưa thực hiện

 

3388

Phải trả, bắt buộc nộp khác

341

 

Vay và nợ thuê tài chính

 

3411

Các khoản đi vay

 

3412

Nợ thuê tài chính

343

 

Trái phiếu phân phát hành

 

3431

Trái phiếu thường

 

34311

Mệnh giá

 

34312

Chiết khấu trái phiếu

 

34313

Phụ trội trái phiếu

 

3432

Trái phiếu chuyển đổi

344

 

Nhận ký kết quỹ, ký cược

347

 

Thuế thu nhập hoãn lại yêu cầu trả

352

 

Dự phòng đề nghị trả

 

3521

Dự phòng bh sản phẩm hàng hóa

 

3522

Dự phòng bh công trình xây dựng

 

3523

Dự chống tái cơ cấu doanh nghiệp

 

3524

Dự phòng đề xuất trả khác

353

 

Qũy đen thưởng phúc lợi

 

3531

Qũy khen thưởng

 

3532

Qũy phúc lợi

 

3533

Qũy phúc lợi đã tạo ra TSCĐ

 

3534

Qũy thưởng ban quản lý điều hành công ty

356

 

Qũy phát triển khoa học với công nghệ

 

3561

Qũy phát triển khoa học với công nghệ

 

3562

Qũy cải tiến và phát triển khoa học tập và công nghệ đã sinh ra TSCĐ

357

 

Qũy bất biến giá

 

 

TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU

411

 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

 

4111

Vốn góp của công ty sở hữu

 

41111

Cổ phiếu phổ thông bao gồm quyền biểu quyết

 

41112

Cổ phiếu ưu đãi

 

4112

Thặng dư vốn cổ phần

 

4113

Quyền chọn thay đổi trái phiếu

 

4118

Vốn khác

412

 

Chênh lệch review lại tài sản

413

 

Chênh lệch tỷ giá hối hận đoái

 

4131

Chênh lệch tỷ giá chỉ do reviews lại các khoản mục tiền tệ gồm gốc nước ngoài tệ

 

4132

Chênh lệch tỷ giá hối hận đoái trong giai đoạn trước hoạt động

414

 

Qũy chi tiêu phát triển

417

 

Qũy cung cấp sắp xếp doanh nghiệp

418

 

Các quỹ khác thuộc vốn công ty sở hữu

419

 

Cổ phiếu quỹ

421

 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

 

4211

Lợi nhuận sau thuế chưa bày bán năm trước

 

4212

Lợi nhuận sau thuế chưa trưng bày năm nay

441

 

Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

461

 

Nguồn kinh phí sự nghiệp

 

4611

Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp năm trước

 

4612

Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay

466

 

Nguồn kinh phí đã tạo ra TSCĐ

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU

511

 

Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ

 

5111

Doanh thu bán sản phẩm hóa

 

5112

Doanh thu bán các thành phẩm

 

5113

 Doanh thu cung cấp dịch vụ

 

5114

Doanh thu hỗ trợ dịch vụ lợi nhuận trợ cấp, trợ giá

 

5117

 Doanh thu marketing bất cồn sản đầu tư

 

5118

Doanh thu khác

515

 

Doanh thu vận động tài chính

521

 

Các khoản sút trừ doanh thu

 

5211

Chiết khấu yêu mến mại

 

5212

Hàng bán bị trả lại

 

5213

Gỉam giá bán hàng bán

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN chi PHÍ SẢN XUẤT, ghê DOANH

611

 

Mua hàng

 

6111

Mua nguyên liệu, thứ liệu

 

6112

Mua sản phẩm hóa

621

 

Chi tổn phí nguyên liệu, vật tư trực tiếp

622

 

Chi mức giá nhân công trực tiếp

623

 

Chi phí áp dụng máy thi công

 

6231

Chi mức giá nhân công

 

6232

Chi mức giá nguyên, vật dụng liệu

 

6233

Chi phí pháp luật sản xuất

 

6234

Chi giá tiền khấu hao lắp thêm thi công

 

6237

Chi phí thương mại & dịch vụ mua ngoài

 

6238

Chi phí bằng tiền khác

627

 

Chi phí cấp dưỡng chung

 

6271

Chi tầm giá nhân viên, phân xưởng

 

6272

Chi tầm giá nguyên, thiết bị liệu

 

6273

Chi phí luật sản xuất

 

6274

Chi tổn phí khấu hao TSCĐ

 

6277

Chi phí thương mại & dịch vụ mua ngoài

 

6278

Chi phí bằng tiền khác

631

 

Gía thành sản xuất

632

 

Gía vốn sản phẩm bán

635

 

Chi giá tiền tài chính

641

 

Chi phí buôn bán hàng

 

6411

Chi phí tổn nhân viên

 

6412

Chi chi phí nguyên đồ dùng liệu, bao bì

 

6413

Chi giá thành dụng cụ, thiết bị dùng

 

6414

Chi phí khấu hao TSCĐ

 

6415

Chi tầm giá bảo hành

 

6417

Chi phí dịch vụ thương mại mua ngoài

 

6418

Chi phí bởi tiền khác

642

 

Chi phí quản lý doanh nghiệp

 

6421

Chi phí nhân viên quản lý

 

6422

Chi phí vật tư quản lý

 

6423

Chi phí đồ dùng văn phòng

 

6424

Chi mức giá khấu hao TSCĐ

 

6425

Thuế, mức giá và lệ phí

 

6426

Chi chi phí dự phòng

 

6427

Chi phí dịch vụ thương mại mua ngoài

 

6428

Chi phí bởi tiền khác

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC

711

 

Thu nhập khác

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN bỏ ra PHÍ KHÁC

811

 

Chi phí tổn khác

821

 

Chi phí tổn thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

 

8211

Chi phí thuế TNDN hiện nay hành

 

8212

Chi tổn phí thuế TNDN hoãn lại

 

 

TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ ghê DOANH

911

 

Xác định hiệu quả kinh doanh

Bạn có thể tải bảng hệ thống tài khoản kế toán tài chính TẠI ĐÂY: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ 200

Tham khảo thêm đoạn clip Cách làm chủ các thông tin tài khoản và Ghi nợ bao gồm do CEO Lê Ánh chia sẻ dưới đây

Trên đây, Kế Toán Lê Ánh đã tin tức cho các bạn bảng hệ thống tài khoản theo thông tư 200 rất đầy đủ nhất. Chúng ta cũng có thể tham khảo nội dung bài viết so sánh khối hệ thống tài khoản theo Thông tứ 200 cùng Thông tư 133 để biết được được sự khác với giống nhau thân 2 thông tứ này như vậy nào

Tham gia ngay lập tức khóa học kế toán tổng hợp thực hành hay khóa học kế toán online tại trung trọng điểm kế toán Lê Ánh sẽ được đội ngũ giảng viên có rất nhiều năm kinh nghiệm tay nghề trong nghề hướng dẫn và giải đáp những thắc mắc.