Tạo Dữ Liệu Kế Toán Mới Trên Misa 2017

*
Công ty cổ phần h3qvn.com Help & support Center Search:
Contents
IndexSearch
*

*
IndexBookmarkPrint

Home>7. Hướng dẫn sử dụng chức năng>Menu Tệp>Tạo dữ liệu kế toán mới

Tạo dữ liệu kế toán mới


Cách thao tác

Để ban đầu tạo một dữ liệu kế toán mới, triển khai theo trả lời sau:

Tại màn hình đăng nhập, thừa nhận Hủy bỏ.

Bạn đang xem: Tạo dữ liệu kế toán mới trên misa 2017

*
Chọn chức năng Tạo mới tài liệu kế toán (hoặc vào TệpTạo mới tài liệu kế toán).
*
Nhấn Tiếp theo để bắt đầu quá trình tạo dữ liệu kế toán mới.
*
Tại phần Thông tin dữ liệu, khai báo những thông tin sau: Chọn máy chủ lưu dữ liệu kế toán đề xuất tạo: thường thì tên sever có dạng Computer nameh3qvn.comSME2017 (VD: HKDUNGh3qvn.comSME2017). Đặt tên cùng nhấn vào hình tượng
*
để lựa chọn lại chỗ lưu tài liệu kế toán. Nhập showroom email để có thể chấp nhận được nhận lại mật khẩu đăng nhập từ phần mềm, vào trường hợp sau đây quên mật khẩu đăng nhập đăng nhập.

*

Lưu ý:

1. Tên tài liệu kế toán phải viết liền ko dấu, mặt khác không được phép chứa những ký từ / < > * ? ` ~ ! ^ # & : cùng độ dài không thật 256 ký tự.

2. Yêu cầu lưu tài liệu kế toán lịch sự ổ không giống với ổ cài đặt windows của sản phẩm tính, để tránh vấn đề mất tài liệu khi cài đặt lại windows.

Nhấn Tiếp theo để gửi sang cách khai báo tin tức về doanh nghiệp.Tại phần Thông tin doanh nghiệp, khai báo những thông tin về công ty như: thương hiệu công ty, tên thanh toán giao dịch viết tắt, địa chỉ, mã số thuế, năng lượng điện thoại, email... Đồng thời sàng lọc xem tài liệu được tạo tất cả hạch toán đa trụ sở hay không.

Xem thêm: Thám Tử Gà Mơ Bộ Ba Khó Đỡ, Thám Tử Gà Mơ 2: Bộ Ba Khó Đỡ

*

Lưu ý: trường hợp đã đăng ký giấy phép sử dụng thì tên công ty tự động được rước lên, không cần khai báo tin tức này.

Nhấn Tiếp theo để gửi sang cách khai báo về lĩnh vực hoạt động vui chơi của doanh nghiệp. Tại đoạn Lĩnh vực hoạt động, khai báo những thông tin sau: Lĩnh vực buổi giao lưu của doanh nghiệp là Thượng mại, dịch vụ và/hoặc Sản xuất, xây lắp. Lựa chọn những nghiệp vụ sẽ được doanh nghiệp thực hiện trên ứng dụng như: Quỹ, Ngân hàng, sở hữu hàng, bán hàng... => riêng nghiệp vụ ngân sách chi tiêu chỉ được chắt lọc nếu tích lựa chọn lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp là Sản xuất, xây lắp. Trường đúng theo doanh nghiệp có sử dụng nhiệm vụ Giá thành, lựa chọn phương thức tính túi tiền sẽ áp dụng là: Giản đơn, Hệ số, tỷ lệ, Công trình, Đơn mặt hàng hoặc hợp đồng. Với những dữ liệu đa chi nhánh, sàng lọc sử dụng những danh mục: khách hàng/nhà cung cấp, nhân viên, vật tứ hàng hoá, thông tin tài khoản ngân hàng, đối tượng tập hợp chi phi và dự án công trình chung hay riêng giữa các chi nhánh.
*
Nhấn Tiếp theo để gửi sang bước khai báo tin tức về dữ liệu kế toán được tạo.Tại phần Dữ liệu kế toán, khai báo các thông tin về cơ chế kế toán, năm tài chính, hoá đơn, các loại tiền.

*

Lưu ý:

2. Để lựa chọn bao gồm xác chế độ kế toán áp dụng cho khách hàng có một số xem xét sau:

Doanh nghiệp nhỏ dại và vừa: là cơ sở kinh doanh đã đăng ký sale theo nguyên tắc pháp luật, được tạo thành ba cấp: khôn cùng nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn chi phí tương đương tổng gia sản được khẳng định trong bảng bằng vận kế toán của doanh nghiệp) hoặc số lao động trung bình năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên), ví dụ như sau:
*
*
Nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước khai báo cách thức tính giá chỉ xuất kho. => Lựa chọn một trong bốn phương pháp tính giá xuất kho là bình quân cuối kỳ, bình quân tức thời, Nhập trước xuất trước hoặc Đích danh.
*
Nhấn Tiếp theo để đưa sang cách chọn phương thức tính thuế GTGT. => Lựa chọn cách tính thuế GTGT theo phương thức khấu trừ hoặc theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu.
*
Nhấn Tiếp theo.
*
Kiểm tra lại các thông tin về dữ liệu đã khai báo, tiếp đến nhấn Thực hiện.
*
Nhấn OK để ngừng quá trình tạo tài liệu kế toán mới.
*
Nhấn Đồng ý, để singin vào dữ liệu kế toán vừa sinh sản mới.
*