TRANH ĐÍNH ĐÁ CỬU HUYỀN THẤT TỔ CHẤT LƯỢNG, GIÁ TỐT

❌ giữ ý: tất cả tranh được buôn bán là cỗ kit tranh handmade thiết lập về tự làm, không hẳn tranh thành phẩm: ➡️ khuyên bảo thêu tranh chữ thập➡️ giải đáp làm tranh đính thêm đá