Topic 21: describe a famous person you admire

DOL IELTS Đình Lực là trung trọng điểm luyện thi IELTS #1 TPHCM cùng với cách thức Linearthinking độc quyền giúp học tập Tiếng Anh Tư Duy hơn


*

*
DOL IELTS ĐÌNH LỰC
Describe a famous person là chủ đề thường được chỉ dẫn cho bài xích nói trong 10 chủ thể IELTS Speaking part 2. Hôm nay, DOL English đã ra mắt mang lại các bạn về các từ bỏ vựng cũng tương tự cấu tạo câu xuất xắc và bài bác mẫu mã cho đề bài Describe a Famois person.

Bạn đang xem: Topic 21: describe a famous person you admire


*


Cấu trúc câu mang lại describe a famous person

Without a doubt, a famous figure that I have sầu a lot of admiration for is…..I came to lớn know her/hlặng through…..He/she shot to stardom after….I admire him/her because……..Firstly,…..Also…..

Từ vựng vận dụng đến Describe a Famous person

A famous figure;Admiration;Phenomenal;shot lớn stardom;Admire;embark on;hooked;outstanding;admiration;gregariousness;devote to;charity.

Xem thêm: Tài Liệu Giáo Trình Giáo Dục Thể Chất 1, Tài Liệu Giáo Trình Giáo Dục Thể Chất Chọn Lọc


Describe a famous person that you admire

Without a doubt, a famous figure that I have sầu a lot of admiration for is Emma Watson, who is an actress best known for her starring role in the Harry Potter series.

I came to lớn know her through watching the first installment of the series. In that movie, she was still a small child và my first impression was she was a phenomenal actress. Well, she shot khổng lồ stardom after that first movie and her international fame grew bigger with each movie that came out after.

I admire Emma Watson because it’s because Firstly, she is extremely talented. She has the natural ability lớn act really well. Like I rethành viên I was surprised at how great her performance in the movies was she was such a small child, & I really could not imagine myself at that age learning by heart all the lines, và then getting in front of the cameras reciting them and showing emotions at same time as she did.

Also, she is a very dedicated feminist. She works really hard at gaining equal rights for women because it is very important khổng lồ her. For example, she launched the HeForShe campaign with a view khổng lồ encourage men và boys lớn take action against inechất lượng between men và women. I think that is really great that she is using her voice for something good.

Chủ đề liên quan: Chủ đề Sport – IELTS Speaking part 3

Chủ đề Describe a Famous person là 1 trong trong những chủ thể quan trọng đặc biệt cùng thường xuyên được hỏi vào phần kiểm soát IELTS Speaking. Với các chú ý cách cần sử dụng, cấu trúc câu cũng tương tự bài bác chủng loại qua bài viết này DOL ao ước rằng các bạn sẽ đầy niềm tin và đạt được kim chỉ nam cơ mà bản thân mong muốn.


Blogs

Post navigation


Basic English Grammar Book 2 Teacher Resource Guide (Basic English Grammar for English Language Learners) Online
Danh trường đoản cú cùng các danh tự trong giờ Anh – Phân một số loại cùng biện pháp sử dụng