Bảng xếp hạng game online thế giới

HạngCấp độGame thủĐiểmThách đấu
*
viphungdt 13226
*
Ericdong 13223
*
kyuhyun.no1 9051
4 menboybmt 9049
5 hp.a 9048
6 nhocdaica93 4589
7 trungtb92 4585
8 dontback 4583
9 trungluong4a 4583
10 Sutrolai7209 4582
11 linh2401 4582
12 ahunglsday 4581
13 nhimli 4580
14 michigo 4580
15 hahuytien 4580

HạngCấp độGame thủĐiểmThách đấu
16huytramtu 4580
17thanhquy125 4580
18fugacho 4579
19chucaheonho 4579
20vbls119 4579
21huynhchivip 4579
22minh1983 4579
23hoangthien20 4578
24opnhox 4578
25thangbgm 4578
26panda1918 4578
27tuanprokute 4578
28binhquanbn 4577
29thanhkuteak 4577
30buonmoichoi 4577

Bảng xếp hạng game