Vua đối vua trong cờ vua

Kỹ năng giành thắng lợi và thủ hòa trong trường hợp Vua và một chốt kháng Vua là cực kỳ quan trọng do tính phổ cập của nhiều loại cờ tàn này. Để bao gồm được công dụng tốt, fan chơi cần nắm vững những nguyên tắc đặc biệt quan trọng sau đây.

Bạn đang xem: Vua đối vua trong cờ vua

I. Nguyên tắc hình vuông

Khi Vua bên tất cả chốt đứng xa chốt hoặc không thể hỗ trợ chốt xuống phong cung cấp thì ván cờ được đưa ra quyết định bằng luật lệ hình vuông.

Ví dụ 1:

*

Trong gắng cờ trên, công dụng ván đấu được đưa ra quyết định bởi lượt đi. Nếu Đen đi trước, Vua bọn họ kịp đi vào hình vuông chốt và tác dụng sẽ là hòa cờ:

1...Vd5 2.g6 Ve6 3.g7 Vf7. Vua Đen đuổi kịp chốt Trắng, hòa cờ.

Nếu white đi trước, chốt Trắng sẽ tiến xuống phong cung cấp thành Hậu trước sự việc bất lực của Đen:

1.g6 Vd5 2.g7 Ve6 3.g8H+. Trắng thắng.

II. Đối vua

Đây là kỹ thuật căn phiên bản và quan tiền trọng bậc nhất trong cờ tàn chốt. Nắm đối Vua được tạo thành khi nhị Vua đứng giải pháp nhau số ô lẻ trên đứng thảng hàng ngang, cột dọc hay đường chéo. Trong rứa đối Vua, mặt nào phải dịch chuyển Vua trước vẫn gặp ăn hại (phần này sẽ không xét trường đúng theo chốt cột biên).

lấy ví dụ như 2:

họ cùng xem cố đối Vua lúc chốt sẽ tiến mang đến hàng 6 đối với quân trắng (hàng 3 so với quân Đen).

*

Hai mặt đang trong cầm đối Vua gần trên cột d. Nếu mang đến lượt Trắng, Vua white phải di chuyển ra khỏi ô d6 với Vua Đen lại chiếm phần ô c7:

1.Vd5 (1…c7 2.Vc8 Vc6 hòa cờ vì hết nước đi) Vc7 2.Vc5 Vc8! (nước chính xác để chuẩn bị cấu hình thiết lập thế đối Vua) 3.Kd6 Kd8 (Đen thiết lập lại cố kỉnh đối Vua cùng thủ hòa).

Nếu đến lượt Đen, Vua Đen bắt buộc rời cụ đối Vua:

1…Vc8 2.c7 Vb7 3.Vd7 và chốt Trắng đang phong cung cấp thành Hậu. Trắng thắng.

lấy một ví dụ 3:

cố gắng đối Vua thông thường (Vua bên gồm chốt ko đứng trên mặt hàng 6).

*

Đây là cố đối Vua điển hình. Ví như Trắng đi trước:

1.Vg5 Vg7! (tiếp tục tùy chỉnh cấu hình thế đối Vua) 2.Vf5 Vf7 3.Ve5 Ve7 4.f5 (Trắng bắt buộc đẩy chốt vì không hề cách làm sao khác). Chũm cờ tiếp diễn: 4…Vf7 5.f6 Vf8! (nước đúng mực chuẩn bị tùy chỉnh thế đối Vua) 6.Ve6 Ve8 và hòa cờ.

Nếu Đen đi trước:

1…Vg7 2.Ve6 Vf8 (2…Vg6 3.f5 Vg7 4.Ve7 và bảo đảm cho chốt trắng được phong cấp) 3.Vf6 (Trắng thiết lập lại cầm đối Vua) Ve8 4.Vg7 cùng chốt Trắng sẽ tiến hành phong cấp.

lấy một ví dụ 4:

Thế đối Vua quan trọng đặc biệt (Vua bên bao gồm chốt đứng trên mặt hàng 6). Bên tất cả chốt đang thắng bất kỳ lượt đi.

*

Trắng đi trước:

1.Vf6 Vf8 2.e6 Ve8 3.e7 Vd7 4.Vf7 với Trắng thắng.

Xem thêm: Nồi Chiên Không Dầu Có Tốn Điện Không, 【Khủng Khiếp】

Đen đi trước:

1…Vf8 2.Vd7 Vf7 3.d6 cùng chốt Trắng chắc hẳn rằng sẽ được phong thành Hậu.

III. Chốt cột biên

Đối với trường hòa hợp bên khỏe khoắn có chốt đứng trên cột biên (cột a với cột h) thì khả năng thành công phụ thuộc vào câu hỏi Vua bên mạnh có chiếm được vị trí đứng tốt hay không.

Ví dụ 4:

Vua bên yếu kiểm soát và điều hành ô phong cấp, ván cờ hòa bất cứ lượt đi.

*

Trắng đi trước:

1.h7 hòa cờ vày hết nước đi.

Đen đi trước:

1…Vg8 2.h7+ Vh8 3.Vh6 hòa cờ bởi hết nước đi.

Ví dụ 5:

Vua bên mạnh điều hành và kiểm soát ô phong cung cấp nhưng bị nghiền vào cạnh bàn cờ, ván cờ hòa bất cứ lượt đi.

*

Trắng đi trước:

1.Vh8 Vf8 2.h7 Vf7 hòa cờ vì hết nước đi (Trắng khô hết nước đi!).

Đen đi trước:

1…Vf8 (Vua Đen phải dịch rời trên hai ô f7 với f8 nhằm dồn xay Vua Trắng) 2.Vg6 (2.Vh8 Vf7 với sẽ dẫn đến hòa cờ bởi Trắng cạn hết nước đi) Vg8 3.h7+ Vh8 4.Vh6 hòa cờ vày hết nước đi.

Ví dụ 6:

Vua mặt mạnh kiểm soát ô phong cấp và không bị ép vào cạnh bàn cờ. Bên dũng mạnh sẽ chiến thắng khi chơi bao gồm xác.

*

Trắng đi trước:

1.Vg7 và bảo vệ cho chốt white phong cấp. White thắng.

Đen đi trước:

1…Ve7 2.Vg7 (nếu ko Vua Đen sẽ chiếm phần ô f8 cùng hòa cờ) Ve6 3.h5 và chốt Trắng đã phong cấp.