Các hàm excel thông dụng

Các hàm Excel thịnh hành trong kế toán thường dùng lên sổ sách, tính lương, kho, nhập xuất tồn, công nợ: hướng dẫn biện pháp sử dụng các hàm vào Excel như: Vlookup, sumif, subtotal...

Bạn đang xem: Các hàm excel thông dụng

1. Hàm LEFTCú pháp: LEFT(text,số cam kết tự phải lấy)VD: LEFT(“h3qvn.com”,6)=”ketoan”Nghĩa là: Tôi mong mỏi lấy 6 ký kết tự vào chữ "h3qvn.com"VD: LEFT(“h3qvn.com”,14)=”h3qvn.com”Nghĩa là:Tôi muốn lấy 14 ký tự vào chữ "h3qvn.com"VD trên Excel: LEFT(B3,2)
2. Hàm VLOOKUPCú pháp: =VLOOKUP(giá trị dò, bảng dò, cột cực hiếm trả về, dạng hình dò)- Hàm Vlookup là hàm trả về giá trị dò search theo cột gửi từ bảng tham chiếu lên bảng các đại lý dữ liệu theo như đúng giá trị dò tìm. X=0 là dò search một cách thiết yếu xác. X=1 là dò kiếm tìm một giải pháp tương đối.Ví dụ như dùng để:- tra cứu Mã hàng hoá, tên mặt hàng hoá từ danh mục hàng hoá về Bảng Nhập Xuất Tồn.- Tìm đơn giá Xuất kho từ bên Bảng Nhập Xuất Tồn về Phiếu Xuất kho.- tìm Mã TK, thương hiệu TK từ danh mục tài khoản về bảng CĐPS, về Sổ 131, 331…- tìm kiếm số Khấu hao (Phân bổ) luỹ kế tự kỳ trước, địa thế căn cứ vào cực hiếm khấu hao( phân bổ) luỹ kế (của bảng , 242, 214 )Chi máu mời các bạn xem trên đây: Cách thực hiện hàm Vlookup trong Excel kế toán
3. Hàm LENCú pháp: LEN(text).Công dụng là đếm số cam kết tự vào chuỗi text.VD: LEN(“ketoan”)=6 LEN(“h3qvn.com”)=14
4. Hàm SUMIF:Cú pháp: =SUMIF(Vùng cất điều kiện, Điều kiện, Vùng đề nghị tính tổng).- Hàm này trả về quý hiếm tính tổng của các ô vào vùng đề xuất tính hài lòng một điều kiện đưa vào.Ví dụ như dùng để:- Tổng đúng theo số liệu từ sổ NKC lên tạo nên Nợ phạt sinh tất cả trên Bảng phẳng phiu số tạo nên Tài khoản- Tổng hợp số liệu từ bỏ PNK, PXK lên “Bảng NHập Xuất Tồn"- Tổng phù hợp số liệu tự sổ NKC lên cột PS Nợ, PS có của “Bảng tổng hợp đề xuất thu, nên trả khách hàng hàng”- Kết chuyển các bút toán cuối kỳ.Ví dụ = SUMIF(B3:B8,”- Tính tổng của các giá trị trong vùng tự B3 cho B8 với điều kiện là những giá trị nhỏ dại hơn hoặc bởi 8.Chi huyết mời các bạn xem tại đây: Cách áp dụng hàm SUMIF trong Excel
5. Hàm SUBTOTAL:Cú pháp: =SUBTOTAL(function_num,ref1,ref2,...)- Hàm Subtotal là hàm giám sát và đo lường cho một đội nhóm con trong một list hoặc bảng dữ liệu tuỳ theo phép tính nhưng mà bạn chọn lựa trong đối số thứ nhất.

Xem thêm: Top 18 Game Trang Điểm Mới Nhất, Game Trang Điểm

Ví dụ như dùng để:- Tính tổng tạo ra trong kỳ.- Tính tổng đến từng thông tin tài khoản cấp 1.- Tính tổng tiền tồn cuối ngày...Chi huyết mời chúng ta xem tại đây: Cách thực hiện hàm SUBTOTAL vào Excel
6. Hàm MIDCú pháp: MID(chuỗi ký tự, vị trí ký tự bắt đầu, số ký kết tự nên lấy)VD: MID(“h3qvn.com”,7,8) = thienung MID(“h3qvn.com”,3,4) = toan
7. Hàm IFCú pháp: =If(Điều kiện, giá trị 1, giá trị 2).- Hàm IF là hàm trả về quý giá 1 nếu đk đúng, Hàm trả về quý giá 2 nếu đk sai.Ví dụ:= IF(B2>=4,“DUNG”,“SAI”) = DUNG.= IF(B2>=5,“DUNG”,“SAI”) = SAI
8. Hàm SUM:Cú pháp: =SUM(Number1, Number2…)- Hàm Sum là hàm cộng toàn bộ các số vào một vùng dữ liệu được chọn.- các tham số: Number1, Number2… là các số bắt buộc tính tổng.
9. Hàm MAX:Cú pháp: =MAX(Number1, Number2…)- Hàm MAX là hàm trả về số lớn số 1 trong hàng được nhập.
10. Hàm MIN:Cú pháp: =MIN(Number1, Number2…)Hàm MIN là hàm trả về số nhỏ dại nhất trong hàng được nhập vào.
11. Hàm AND:Cú pháp: =AND(đối 1, đối 2,..).- những đối số: Logical1, Logical2… là những biểu thức điều kiện.- Hàm này là Phép VÀ, chỉ đúng khi tất cả các đối số có mức giá trị đúng. Những đối số là các hằng, biểu thức logic. Hàm trả về quý giá TRUE (1) nếu tất cả các đối số của chính nó là đúng, trả về giá trị FALSE (0) nếu như một hay nhiều đối số của chính nó là sai.Ví dụ: =AND(D7>0,D7Lưu ý: - các đối số buộc phải là giá bán trị logic hoặc mảng tốt tham chiếu có chứa quý giá logic. - nếu như đối số tham chiếu là giá trị text hoặc Null (rỗng) thì những giá trị đó bị quăng quật qua. - giả dụ vùng tham chiếu không chứa giá trị xúc tích và ngắn gọn thì hàm trả về lỗi #VALUE!
__________________________________________________
*

*

*

*


cách tính thuế TNCN đúng theo đồng dịch vụ, giao khoán, thời vụ, thử việc Cách đăng ký người dựa vào giảm trừ gia đạo năm 2023 Cách đăng ký Mã số thuế cá thể trên HTKK và thuedientu giấy tờ thủ tục phát hành hóa 1-1 điện tử thứ 1 qua mạng cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 -2023 các khoản giá thành được trừ với Không được trừ tính thuế TNDN nút thuế suất thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp năm 2021 Hạch toán thuế GTGT theo cách thức trực tiếp trên lợi nhuận Mức xử phạt vi phạm luật hành chính kế toán mới nhất Mức vạc nộp chậm rãi tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài bác Lịch nộp những loại report thuế năm 2021 mới nhất Cách điền Mã chương nộp thuế, mã đái mục nộp thuế khuyên bảo kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT tiên tiến nhất Cách kê khai thuế GTGT theo quý hoặc theo tháng những bậc thuế môn bài xích năm 2023 mới nhất Cách kê khai Lệ tổn phí môn bài xích năm 2023 qua mạng cách viết hóa đối chọi GTGT tiên tiến nhất khi cung cấp hàng, dịch vụ, xây dựng giải pháp xử lý hóa 1-1 viết sai đưa ra tiết từng trường hợp phương pháp lập báo cáo tình hình áp dụng hóa đối kháng theo quý - tháng
cách viết giấy nộp tiền vào giá thành nhà nước chủng loại C1-02/NS phương pháp lập tờ khai Lệ tầm giá môn bài xích 01/LPMB biện pháp kê khai Lệ tầm giá môn bài xích năm 2023 qua mạng các bậc thuế môn bài bác năm 2023 tiên tiến nhất