Công Thức Tính Npv Trong Excel

Excel đến h3qvn.com 365 Excel đến h3qvn.com 365 dành đến máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 mang lại Mac Excel 2019 Excel 2019 cho Mac Excel năm nhâm thìn Excel 2016 cho Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ẩn bớt

Bài viết này thể hiện cú pháp bí quyết và cách dùng hàm NPV vào h3qvn.com Excel.

Bạn đang xem: Công thức tính npv trong excel

Mô tả

Tính toán giá trị hiện tại ròng của một khoản đầu bốn bằng cách dùng lãi suất chiết khấu và một chuỗi các khoản thanh toán (giá trị âm) và thu nhập (giá trị dương) vào tương lai.

Cú pháp

NPV(rate,value1,,...)

Cú pháp hàm NPV có những đối số sau đây:

Rate Bắt buộc. Lãi suất chiết khấu vào cả một kỳ.

Value1, value2, ... Value1 là bắt buộc, các giá trị tiếp theo là tùy chọn. 1 tới 254 đối số thể hiện các khoản thanh toán và thu nhập.

Value1, value2 v.v. Phải có khoảng cách thời gian bằng nhau và xảy ra vào cuối mỗi kỳ.

Hàm NPV sử dụng thứ tự của value1, value2 v.v. để diễn giải thứ tự của các dòng tiền. Hãy bảo đảm bạn nhập các giá trị thanh toán và thu nhập theo đúng thứ tự.

Xem thêm: Tai Nghe Bluetooth Sony Giá Rẻ, Tai Nghe Sony (Bluetooth Và Có Dây) Chính Hãng

Những đối số là các ô trống, giá trị lô-gic hoặc dạng biểu thị số bằng văn bản, giá trị lỗi hoặc văn bản mà không thể chuyển thành số sẽ được bỏ qua.

Nếu đối số là mảng giỏi tham chiếu, chỉ các số trong mảng tuyệt tham chiếu đó mới được tính. Các ô trống, giá trị lô-gic, văn bản hoặc giá trị lỗi vào mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.

Chú thích

Khoản đầu tư NPV bắt đầu một kỳ trước ngày của dòng tiền giá trị 1 và kết thúc với dòng tiền cuối cùng vào danh sách. Việc tính toán NPV dựa vào các dòng tiền tương lai. Nếu dòng tiền thứ nhất của bạn xảy ra vào đầu của kỳ thứ nhất, thì giá trị thứ nhất phải được thêm vào kết quả NPV, chứ không được đưa vào các đối số giá trị. Để biết thêm thông tin, hãy coi các ví dụ dưới đây.

Nếu n là số dòng tiền vào danh sách các giá trị, thì công thức của NPV là:

*

Hàm NPV tương tự như hàm PV (giá trị hiện tại). Sự khác nhau chính giữa hàm PV và hàm NPV là ở chỗ hàm PV mang lại phép các dòng tiền bắt đầu ở cuối kỳ hoặc ở đầu kỳ. Ko giống như các giá trị dòng tiền NPV biến thiên, các dòng tiền PV phải không đổi vào cả kỳ đầu tư. Để biết thêm thông tin về niên kim và các hàm tài chính, hãy xem PV.

NPV cũng có liên quan đến hàm IRR (tỷ suất hoàn vốn nội bộ). IRR là tỷ suất mà tại đó NPV bằng không: NPV(IRR(...), ...) = 0.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng dưới đây và ốp lại ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để phương pháp hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, dìm F2 và kế tiếp nhấn Enter. Ví như cần, chúng ta cũng có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

0,1

Tỷ lệ ưu tiên hàng năm

-10000

Chi phí ban đầu của khoản đầu tư một năm kể từ ngày hôm nay

3000

Thu nhập năm đầu tiên

4200

Thu nhập năm đồ vật hai

6800

Thu nhập năm thứ ba

Công thức

Mô tả

Kết quả

=NPV(A2, A3, A4, A5, A6)

Giá trị hiện tại thuần của khoản đầu tư chi tiêu này

$1.188,44

Ví dụ 2

Dữ liệu

Mô tả

0,08

Tỷ lệ ưu đãi hàng năm. Giá trị này có thể biểu thị tỷ lệ lạm phát kinh tế hoặc lãi suất vay của một khoản chi tiêu cạnh tranh.

-40000

Chi phí lúc đầu của khoản đầu tư

8000

Thu nhập năm đầu tiên

9200

Thu nhập năm vật dụng hai

10000

Thu nhập năm lắp thêm ba

12000

Thu nhập năm sản phẩm tư

14500

Thu nhập năm thứ năm

Công thức

Mô tả

Kết quả

=NPV(A2, A4:A8)+A3

Giá trị bây giờ thuần của khoản đầu tư này

$1.922,06

=NPV(A2, A4:A8, -9000)+A3

Giá trị bây giờ thuần của khoản chi tiêu này, cùng với khoản lỗ năm trang bị sáu là 9000