SƠ ĐỒ TƯ DUY TOÁN 11 CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ

Hệ thống kim chỉ nan Toán 11 qua Sơ đồ tứ duy Toán 11 chương 1 Đại số cụ thể nhất. Tổng hợp loạt bài hướng dẫn lập Sơ đồ bốn duy Toán 11 hay, ngắn gọn


A. Sơ đồ tứ duy toán 11 chương 1 đại số – Hàm con số giác và phương trình lượng giác

1. Sơ đồ tư duy toán 11 chương 1 đại số ngắn nhất

*

2. Sơ đồ tư duy toán 11 chương 1 đại số cụ thể (kèm video)

*

I. Công thức lượng giác

*

*

*

*

*

*

*

*

*

II. Hàm số lượng giác

*

*

*

III. Phương trình lượng giác

*

*

*

*

*

*

*

*

*

C. Các dạng toán về Phương trình lượng giác và phương thức giải

 Dạng 1: Giải phương trình lượng giác cơ bản

* Phương pháp

– Dùng các công thức nghiệm tương xứng với từng phương trình.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy toán 11 chương 1 đại số

Dạng 2: Giải một vài phương trình lượng giác đưa được về dạng PT lượng giác cơ bản

* Phương pháp

– Dùng các công thức biến đổi để mang về phương trình lượng giác đã mang đến về phương trình cơ bạn dạng như Dạng 1.

Dạng 3: Phương trình số 1 có một hàm con số giác

* Phương pháp

– Đưa về dạng phương trình cơ bản, ví dụ: 

*

Dạng 4: Phương trình bậc hai gồm một hàm số lượng giác

* Phương pháp

♦ Đặt ẩn phụ t, rồi giải phương trình bậc hai đối với t, ví dụ:

 + Giải phương trình: asin2x + bsinx + c = 0;

 + Đặt t=sinx (-1≤t≤1), ta có phương trình at2 + bt + c = 0.

* lưu ý: Khi để t=sinx (hoặc t=cosx) thì phải có điều kiện: -1≤t≤1

Dạng 5: Phương trình dạng: asinx + bcosx = c (a,b≠0).

Xem thêm: Cách Lập Dàn Ý Nghị Luận Văn Học Dạng So Sánh 2 Tác Phẩm &Mdash; Đọc Là Đỗ

* Phương pháp

 

*

 – Đưa PT về dạng phương trình bậc 2 so với t.

* lưu giữ ý: PT: asinx + bcosx = c, (a≠0,b≠0) tất cả nghiệm khi c2 ≤ a2 + b2

Dạng tổng thể của PT là: asin + bcos = c, (a≠0,b≠0).

Dạng 6: Phương trình đối xứng cùng với sinx cùng cosx: a(sinx + cosx) + bsinx.cosx + c = 0 (a,b≠0).