Toán 6 Ôn Tập Chương 2

Trả lời câu hỏi ôn tập chương 2 phần Số học tập trang 98 SGK toán 6 tập 1

Trả lời câu hỏi ôn tập chương 2 Số nguyên trang 98 SGK toán 6 tập 1. Viết tập hòa hợp Z những số nguyên: Z = ……………...

Bạn đang xem: Toán 6 ôn tập chương 2

Xem cụ thể


bài xích 107 trang 98 sgk toán 6 tập 1

Giải bài bác 107 trang 98 SGK Toán 6 tập 1. Bên trên trục số đến hai điểm a, b (h.53). Hãy:

Xem lời giải


bài 108 trang 98 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 108 trang 98 SGK Toán 6 tập 1. Mang lại số nguyên a không giống 0. đối chiếu -a với a, -a cùng với 0

Xem giải mã


bài 109 trang 98 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 109 trang 98 SGK Toán 6 tập 1. Dưới đó là tên cùng năm sinh của một vài nhà toán học:

Xem giải mã


bài xích 110 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 110 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Trong số câu sau đây, câu nào đúng, câu nào không nên ? mang đến ví dụ minh họa đối với các câu không nên :

Xem giải thuật


bài bác 111 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 111 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Tính những tổng sau:

Xem lời giải


bài xích 112 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 112 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Đố vui: chúng ta Điệp đã tìm kiếm được hai số nguyên, số trước tiên (2a) bởi hai lần số thứ hai (a)...

Xem lời giải


bài 113 trang 99 sgk toán 6 tập 2

Giải bài bác 113 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Đố: Hãy điền những số 1, -1, 2, -2, 3, -3 vào những ô trống ở hình vuông vắn bên (mỗi số vào một ô)...

Xem thêm: Truyện Ma Cà Rồng Bất Tử - Ma Cà Rồng Vs Người Sói (Sự Giải Trí)

Xem lời giải


bài bác 114 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 114 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Liệt kê với tính tổng toàn bộ các số nguyên x thỏa mãn:

Xem giải thuật


bài bác 115 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 115 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Tra cứu a ∈ Z, biết:

Xem giải mã


bài xích 116 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 116 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Tính a) (-4).(-5).(-6) ...

Xem lời giải


bài 118 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 118 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Tra cứu số nguyên x, biết:a)2x – 35 = 15; b)3x + 17 = 2; c)|x – 1| = 0

Xem giải thuật


bài xích 119 trang 100 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 119 trang 100 SGK Toán 6 tập 1. Tính bằng hai cách:a)15.12 – 3.5.10;b)45 – 9.(13+5);c)29.(19 – 13) – 19. (29 – 13).

Xem lời giải


bài 120 trang 100 sgk toán 6 tập 1

Giải bài bác 120 trang 100 SGK Toán 6 tập 1. Mang đến hai tập hợp: A =3; -5; 7; B = -2; 4; -6; 8a)Có từng nào tích ab (với a ∈A với b ∈ B) được chế tạo ra thành?

Xem giải thuật


bài xích 121 trang 100 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 121 trang 100 SGK Toán 6 tập 1. Đố: Hãy điền các số nguyên thích hợp vào các ô trống vào bảng dưới đây sao cho tích cho tía số ở ba ô ngay tức khắc nhau đều bởi 120:

Xem giải mã


Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) - Đề hàng đầu - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - Đề tiên phong hàng đầu - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải thuật


>> (Hot) Đã có SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Coi ngay!
*
*

Liên hệ | cơ chế