HƯỚNG DẪN VIẾT CV NHƯ THẾ NÀO ĐỂ THÀNH CÔNG TRƯỚC NHÀ TUYỂN DỤNG?


*Bàiviết được trình bày dưới dạng tuy vậy ngữ Việt – Anh.

Bạn đang xem: Hướng Dẫn Viết Cv Như Thế Nào Để Thành Công Trước Nhà Tuyển Dụng?

Phần 1: CV Là Gì và CV không giống Resume (Lý kế hoạch Trích Ngang) như vậy Nào?

Trong thị trường tìm kiếm bài toán làm hiện tại nay, gồm rất nhiều cách để nhà tuyển chọn dụng tò mò về những người dân có đủ tiềm năng cho công việc của họ; trường đoản cú danh thiếp, đến các trang web cá nhân, hay những ứng dụng bài toán làm.Tất nhiên, không có tờ giấy nào cung ứng nhiều thông tin nhiều hơn nữa là một lý định kỳ trích ngang.Nhưng bạn sẽ làm gì nếu nhà tuyển dụng phải bạn cung ứng một CV?

In the job hunting market, there are lots of ways an employer can learn about potential hires; from business cards, to lớn personal websites, khổng lồ job applications.Of course, no little piece of paper is better known than the resume.But what if an employer asks you for a CV?

Vậy CV là gì?

*

Để thực thụ hiểu được CV là gì, trước tiên chúng ta phải nói đến những gì CV có ý nghĩa sâu sắc gì. Những chữ chiếc CV là viết tất của từ sơ yếu ớt lý lịch mà torng tiếng Latin có nghĩa là "quá trình sống."

To really figure out what a CV is, we first have lớn talk about what CV means.The letters CV stand for curriculum vitae which is Latin for “course of life.”

Được thực hiện khi đi xin việc, CV (đôi khi có cách gọi khác là vita) là 1 trong bẳng liệt kê chi tiết không chỉ về lược sử, tay nghề và trình độ chuyên môn của một tín đồ mà còn là những thành tựu tương quan và thường xuyên được sử dụng.

When used in a job seeking context, a CV (also sometimes referred to lớn as just a vita)is a detailed accounting of not only a person’s pasthistory of education, experiences and qualifications but also related accomplishments & is generally used when an individual is looking for a job.

Vì vậy, về cơ bạn dạng nó cũng như một lý lịch trích ngang, nên không?Về cơ bạn dạng ... Thì đúng vậy ... Nhưng thực sự nó còn hơn thế nữa nữa.

So basically a resume, right? Basically…yes…but really it’s so much more than just that.

Chúng ta hãy xem xét lại một bản lý định kỳ là gì ... Hoặc thực sự, nó chưa phải là gì.

Let’s go back towhat a resume is…or actually, what it isn’t.

Một lý lịch trích ngang sẽ không thật dài. A resume isn’t very long.

Một phiên bản lý kế hoạch trích ngang lý tưởng dài khoảng chừng một trang và có thể được gửi cho phần lớn các loại quá trình trên thị trường. Khi chúng ta viết một bạn dạng lý lịch, các bạn thường chỉ viết về công việc và quá trình học vấn của bạn.

Ideally a good solid resume is aboutone page in lengthand can be submitted for almost any type of job on the market. When you type up a resume, you’re usually just covering your work & educational history.

Bạn có thể thêm một số liên kết chuyên nghiệp nhất định và rất có thể làm khá nổi bật các giải thưởng lớn có tương quan đến quá trình bạn đã xin, nhưng lại đó thường là 1 trong tài liệu ngắn gọn. Lô ghích và tinh tế.

You might include certain professional affiliations và possibly highlight specific major awards that relate to the job you’re applying for, but it’s usually a concise document. Short và sweet.

Mặt khác, sơ yếu hèn lý lịch dài thêm hơn và bao gồm thông tin hơn.

A Curriculum Vitae on the other hand, ismuch longerand covers much, much more information.

CV là 1 trong những tài liệu chi tiết tổng hợp, không chỉ là về giáo dục và lịch sử các bước của bạn, nhiều hơn cả phần lớn thành tựu, giải thưởng, bất kỳ danh hiệu nào bạn đạt được, toàn bộ tác phẩm của người sử dụng và những thứ khác.

A CV is a thorough and comprehensive document, detailing not only your education & work history, but also your achievements, awards, any honors you’ve been conferred & any và all of your publications.

Tùy trực thuộc vào những dữ liệu của người tiêu dùng mà tư liệu này có thể dài từ 2-3 trang mang lại 10 trang, hoặc nhiều hơn!

Depending on how much you’ve accomplished, the full document can range in length from two to three lớn ten pages, or more!

Tôi nên thực hiện sơ yếu ớt lý định kỳ khi nào?

When do I Use a Curriculum Vitae?

Nhưng vì sao phải thực hiện một CV ... Và đặc trưng hơn là ai sẽ cần thực hiện một CV?Thường thì người tiêu dùng CV khi xin bài toán là những người dân nộp đối chọi cần chuyền tải một lượng lớn thông tin mà không chỉ là cho nhà tuyển dụng mà còn hỗ trợ họ tự xác định họ và các bước của họ trong một ngành nạm thể.

But why would someone use a CV…and more importantly,who would need lớn use a CV? Individuals who use a CV format when applying for a job are generally applicants who need to lớn convey a large amount of information which will not only help to lớn tell an employer who they are but help define them & their work within a specific discipline.

Nói một cách đối chọi giản, CV thường được sử dụng cho người đang search kiếm câu hỏi làm ở những vị trí học tập thuật, nghiên cứu và phân tích hoặc tương quan đến khoa học. Những tiến sĩ, giảng viên và giáo viên làm việc ở chuyên môn đại học tập (và trên đại học) sẽ sử dụng sợ yếu hèn lý kế hoạch thay bởi vì là lý lịch trích ngang để liệt kê không chỉ lịch sử công việc, nhưng mà cả những bài bác báo học tập thuật và những thành tựu trình độ của họ.

To put it simply, CVs are traditionally used for individuals who are looking for employment inacademic, research, or scholarly positions. Many PhDs, educators andteachersworking at the university màn chơi (and above) will use a Curriculum Vitae rather than a resume khổng lồ outline not only their work history, but their published academic papers and professional accomplishments as well.

Tìm phát âm kĩ không chỉ có vậy thì:

Let’s break it down even further:

Lý định kỳ trích ngang được áp dụng bởi những người dân muốn khẳng định bản thân họ về mặt siêng môn, các kỹ năng ví dụ mà chúng ta có.

Resumes are used by individuals looking khổng lồ define themselves inprofessional terms, showcasing the specific skills they have.

CV được áp dụng khi bạn muốn khẳng định bản thân theo cách khoa học và trình diễn về lịch sử hào hùng học vấn với các nghành nghề chuyên môn.

A CV is used by an individual looking to define themselves inscholarly terms và showcases their education and areas of expertise.

Tôi là một trong những sinh viên đã tốt nghiệp cùng tôi đã sẵn sàng để bước vào con đường nghiên cứu học thuật... Vì chưng vậy CV là sản phẩm tôi cần có. Thế những người khác sử dụng CV dành được không?

Okay, I’m a grad-student & I’m getting ready to lớn move into the world of academics…so a CV is something I should have. Are there other people who use CVs?

Chắc chắn rồi!

Absolutely!

Trong khi phần đông người trong những viện phân tích và giáo dục có tương đối nhiều khả năng được yêu cầu nộp một bảng CV cho quá trình thì vẫn có những người dân tìm vấn đề khác cần có một CV trả hảo, nói cả những người thuộc nghành nghề y tế và/ hoặc khoa học cũng như những fan trong nghành nghiên cứu vớt hoặc muốn thao tác ở nước ngoài.

While people in academics và education are the most likely lớn be asked to produce a CV for a job, there are other job seekers who need khổng lồ have a solid CV as well, including individuals who are in medical and/or scientific fields as well as people in research or looking to lớn work abroad.

Người dân Hoa Kỳ và Canada đều lưu ý đến việc thao tác ở quốc tế (thường là đến vương quốc Anh các nhất) nên chuẩn bị để có các nhà tuyển chọn dụng tiềm năng yêu ước họ cung cấp một sơ yếu ớt lý lịch.

Both United States và Canadian citizens who are interested in traveling overseas (most often khổng lồ the U.K.) should be prepared lớn have potential employers ask them for a thorough CV.

Trên thực tế, ở một số trong những quốc gia, như châu Âu, Ireland cùng New Zealand, cũng giống như Trung Đông, châu Phi hoặc châu Á, CV là một trong những yêu cầu cơ bản đối với bất kỳ công việc nào!

In fact, in certain countries, lượt thích mainland Europe, Ireland and New Zealand, as well as the Middle East, Africa or Asia, a CV is a standard request for any job!

Sơ yếu lý kế hoạch còn rất có thể được yêu cầu khi nộp đơn xin trợ cấp, học bổng, với trong một số trong những trường phù hợp thực tập.

A Curriculum Vitae can also be requested when an individual is applying for grants, scholarships, and in some cases, internships as well.

Lý lịch trích ngang với CV tương tự nhau như vậy nào?

How are resumes và CVs alike?

Như họ đã nói sinh hoạt trên, cả hai hồ hết được thực hiện để ứng cử việc làm với cả hai hồ hết là "tài liệu sống" của bạn (tài liệu sống tức là tài liệu các bạn liên tục update và sửa đổi dựa trên lịch sử thao tác làm việc và tay nghề của chính các bạn ... Nhưng không hẳn là chúng ta thêm gần như việc từng ngày bạn làm vào. Điều đó sẽ thật kỳ quặc.)

As we said above, both are used khổng lồ obtain an employment position và both are an ever evolving ‘living document’ (by living document we mean it’s a document you constantly update and keep current based on your own work history và experiences…not that you have khổng lồ feed it and take it for walks daily. That would just be weird.)

Lý lịch trích ngang với CV không giống nhau những gì?

How are resumes & CVs different?

*

Vâng, với người mới ban đầu tìm hiểu ... Và chắc chắn là dễ thấy nhất chính là chiều dài.

Well, for starters…and certainly most obviously,the length.

Một lần nữa, xin kể lại là lý định kỳ trích ngang nhìn tổng thể thường dài một trang, trong những khi đó CV cần nhiều hơn nữa để hỗ trợ tất cả thông tin.

Again, just lớn reiterate, a resume is generally one page long, whereas a CV is as long as you need it to lớn be to thoroughly cover all the information you will be including.

Xem thêm: Truyện Đô Thị Hay Nên Đọc - Các Truyện Đô Thị Hay Nhất

Một điểm không giống nhau nữa là nó được viết ra như thế nào.

Another way it’s differentis how it’s written.

Một phiên bản lý lịch tốt nhắm mang lại mục tiêu ví dụ (hoặc như shop chúng tôi muốn nói, "phù hợp") với công việc mà bạn đang ứng tuyển.

A good resume is specifically targeted (or as we lượt thích to say, “tailored”) to the job you’re applying to.

Bạn đề xuất làm trông rất nổi bật các kỹ năng và kinh nghiệm tay nghề liên quan lại mà bạn đã có phù hợp với vị trí bạn đang tìm kiếm và cố gắng không đưa vào bất kỳ thông tin nào không liên quan.

You make sure lớn highlight the relevant skills và experiences you’ve had that align lớn the position you’re seeking và try not to include any information that doesn’t relate.

Tuy nhiên với CV thì lại khác, bạn đang cho những người đọc ánh nhìn tổng quan lại và toàn diện về tất cả những thành tích bạn đã có trong cuộc đời của bạn.

With a CV however, you’re giving the reader a solid overview of all the accomplishments you’ve had in your life.

Sự khác biệt rõ ràng là?

The quick difference?

Sơ yếu hèn lý kế hoạch là một bạn dạng tóm tắt ngắn gọn. CV là một bản tóm tắt khía cạnh hơn.

A resume is a brief summary. A CV is a more thorough synopsis.

Giả sử nhiều người đang muốn xin vào vị trí một công ty nghi6n cứu giúp khoa học. Nếu bạn viết lý kế hoạch trích ngang, bạn sẽ chỉ đưa vào phần đông thông tin công việc liên quan đến các bước mà ai đang xin, nhưng đối với CV, bạn cũng sẽ đưa vào tất cả các kinh nghiệm giảng dạy, chống thí nghiệm cùng thực tập.

Let’s say you’re applying for a job as a scientist. If you were writing your resume you would include only the work information that relates specifically lớn the job you’re applying for, but for a Curriculum Vitae, you would also include all your teaching experience, lab and field work.

Đây là một cách nghĩ theo hướng khác về chúng:

Here’s another way to lớn look at it:

Giả sử là bạn học sinh đã tốt nghiệp và bạn chỉ mới lao vào đời. CV của bạn cũng có thể chỉ là một trong những hoặc nhì trang vì chúng ta vẫn còn mớ lạ và độc đáo với quá trình học thuật và bạn chỉ có một ài thành tựu nhỏ dại bé.

Pretend you’re a grad-student and you’re just getting out into the world. Your CV might be just a page or two long as you’re still new to lớn the world of academia & your accomplishments are just starting to roll in.

Bây giờ, họ hãy di chuyển đến thời gian mười năm sau. Các bạn đã thao tác trong một trường đại học có uy tín cùng đã có một trong những bài báo đăng trên những tạp chí chăm ngành. CV của bạn, từ chỉ lâu năm vài trang, hiện giờ có thể sát bảy hoặc tám trang. Bạn không cần xóa bất kỳ thông tin như thế nào ... Thay vào đó, bạn còn bổ sung cập nhật nhiều sản phẩm vào nữa.

Now, let’s flash forward ten years into the future. You’ve been working for a prestigious university & have had a number of papers published in high profile journals. Your CV, which was once just a few pages long, might now be closer lớn seven or eight. You’ve not removed any information…rather, you’ve added to it.

Mỗi khi bạn ngừng một quá trình nào đó, bạn hãy thêm nó vào CV của bạn. Chúng ta đã đóng góp những nghiên cứu của mình cho một tập san khoa học? bạn hãy thêm nó vào CV. Bạn đã nhận được một vinh dự dìm được giải thưởng giáo viên đào tạo xuất nhan sắc tại một trường đại học? các bạn hãy thêm nó vào CV của mình.

Every time you accomplish something, you địa chỉ cửa hàng that to your CV. Did you contribute your findings khổng lồ a scientific journal? You add that lớn your CV. Were you awarded an honor at the university you’re currently working at for teaching excellence? You showroom that to lớn your CV.

Bạn đã dần hiểu nên không?

Make sense?

Phân biệt chúng nhưng tôi vẫn còn đấy hơi bối rối. Làm thay nào để tôi hiểu rằng nhà tuyển chọn dụng nào đang có nhu cầu?

Sort of, but I’m still a bit confused. How vì chưng I know which one an employer is looking for?

Làm vắt nào để tôi biết lúc nào tôi yêu cầu dùng nó?

How bởi I know when lớn use one?

Một đơn vị tuyển dụng thường xuyên nêu khá ví dụ về hồ hết gì họ nên từ tín đồ xin việc. Nếu họ muốn có một bạn dạng lý lịch ngắn gọn, họ sẽ yêu mong một bạn dạng lý kế hoạch trích ngang. Nếu họ muốn có một bạn dạng lý lịch đầy đủ, họ vẫn yêu ước một CV.

An employer is usually pretty specific about what they need from a job applicant. If they want a resume, they’ll ask for a resume. If they want a CV, they’ll ask for a CV.

Và nếu khách hàng đang nộp solo xin việc ở Hoa Kỳ với ở bất cứ vị trí nào xung quanh học vấn, chúng ta hoàn toàn có thể toàn nộp lý lịch trích ngang thay vì chưng một CV (đặc biệt là nếu các bước là trong những nơi nhưng mà người cai quản hay bên tuyển dụng dự kiến sẽ bắt buộc xem xét hàng vạn hồ sơ xin việc).

And if you’re applying for a job in the States & the position is anything other than academic, you can pretty much guarantee you’ll be safe turning in a resume instead of a CV (especially if the job is one where the hiring manager or recruiter is going khổng lồ be expected to nhận xét thousands of potential hires).

Nếu chúng ta vẫn không chắn chắn chắn, hoặc bạn đang xin một quá trình hoặc địa điểm ở nước ngoài, s4 không có vấn đề gì nếu như khách hàng hỏi người ta muốn bạn nộp một số loại nào.

If you’re still not sure, or you’re applying to a job or position abroad, it never hurts lớn ask which format they would like.

Trong một CV bao gồm gì và hình thức của nó như vậy nào

What lớn Include In a CV & CV Format

Làm vậy nào nhằm tôi viết một CV lúc tôi cần được nộp đến nhà tuyển dụng? gồm cần vẻ ngoài đặc biệt làm sao không?

So, I need lớn give a potential employer my CV…how bởi I write one? Is there a special format?

Thật ko may, CV không có một vẻ ngoài cụ thể nào và bạn sẽ phải xác định đúng đúng mực mẫu CV nào tương xứng với vị trí bạn đang ứng tuyển.

Unfortunately there isn’t one specific format for a CV & you will have to lớn determine exactly what CV is right for the position you are applying to.

Khoan đã, có đúng là không có một mẫu chung nào cả!? Tôi nghi hoặc việc chúng ta nói CV không có khuôn mẫu nào. Xin bạn hãy kiểm tra lại lần tiếp nữa xem?

Wait, isn’t that technically tailoring!? I thought you said a CV didn’t use tailoring. Would you please ảo diệu your mind?!?

Được rồi, các bạn nói đúng ... Một phần. Khoác dù đúng là bạn không chỉnh sửa nội dung CV của khách hàng cho từng công việc mà ai đang ứng tuyển như vấn đề bạn kiểm soát và điều chỉnh lý lịch trích ngang của mình nhưng các bạn phải bảo vệ rằng CV chúng ta viết chú ý tổng thể cân xứng với lĩnh vực bạn làm cho việc... Và có nhiều loại CV khác biệt ứng với rất nhiều lĩnh vực khác biệt của công việc.

All right, you’re right…sort of. While it’s true that you don’t tailor your CV content to the individual jobs you’re applying to lớn in quite the same way you tailor your resume, you bởi vì make sure that the CV you are creating is right for thearea of workyou are doing overall…and there are lots of different types of CVs, just as there are lots of different areas of work.

Vậy làm giải pháp nào để tôi chắc chắn rằng rằng CV của tôi tương xứng với công việc mà tôi ý muốn muốn?

So how vì I make sure I’m creating the CV that is right for what area of work I’m going into?

Một loại các bước có thể mong mỏi bạn nhấn mạnh một lĩnh vực rõ ràng trong khi ấy một bạn khác có thể yêu cầu chúng ta giải thích cụ thể về một lĩnh vực hoàn toàn biệt lập và biết được điều gì quan trọng để đảm bảo rằng CV của công ty thể hiện thiết yếu con bạn bạn.

One type of job might want you khổng lồ emphasize a specific area whereas another might ask you lớn elaborate on a totally different area and knowing which is which is critical to making sure your CV is perfect for your discipline.

Cách rất tốt để biết một số loại CV nào là tương xứng với ngành của người tiêu dùng thì các bạn hãy xem đầy đủ mẫu có sẵn. Chúng ta cũng có thể xem được bằng phương pháp tìm tìm trên mạng hoặc hỏi thăm và thì thầm với người cố vấn hoặc chúng ta bècủa bạn đã thao tác làm việc ở nơi bạn muốn nộp đơn.

The best way to lớn know what CV is right for your industry is to lớn look at examples others have done. You can vì this by either researching them online or by reaching out & talking khổng lồ either your mentor or peers who are already employed where you are applying.

Tất nhiên, khi chúng tôi nêu ra cho chính mình những trường hợp khác nhau thì shop chúng tôi đã hỗ trợ nhiều mẫu mã CV trên TheInterviewGuys.com, phần đa mẫu này chỉ là ví dụ và bạn nên đảm bảo an toàn rằng CV của doanh nghiệp là của cá nhân bạn và chưa hẳn là một phiên bản sao của không ít gì bạn khác làm.

Of course, as we tell you with every other example we give you here at TheInterviewGuys.com, these examples are only examples và you should make sure your CV is specific to lớn you và not just a copy of what someone else has done.

Đọc tiếp phần 2.

-----------

Tác giả: Mike Simpson

Link bài bác gốc: How lớn Write A CV or Curriculum Vitae (Example Included)

Dịch giả: Huỳnh Đỗ Gia Khánh -ToMo: Learn Something New

(**) Follow FacebookToMo: Learn Something Newđể đọc các bài dịch song ngữ và update thông tin có ích hàng ngày!

(***) phát triển thành Cộng tác viên, Thực tập sinh Part-time nhằm rèn luyện nước ngoài ngữ với đóng góp học thức cho xã hội tại:http://bit.ly/ToMo-hiring.