Bảng Chữ Cái Tiếng Pháp Và Cách Phát Âm

Nếu bạn không biếthọc tập tiếng pháp làm việc đâulà cực tốt. Hãy đồng hành thuộc Cap Education - Tổ chức huấn luyện Tiếng Pháp, hỗ trợ tư vấn du học Pháp cùng hỗ trợ tư vấn du học Canadomain authority đáng tin tưởng chất lượng hàng đầu toàn nước. Với các khóa học nổi tiếng như:

Học tiếng pháp online

Học tiếng pháp cơ bản

Học giờ pháp giao tiếp

Bạn ao ước học tập giờ Pháp ngữ điệu thịnh hành thứ hai trái đất, tương tự như các tiếng nước ngoài ngữ không giống, thứ nhất bạn phải học tập bảng vần âm tiếng Pháp. Hãy thuộc CAPhường. EDUCATIONhọc tập ngay lập tức bảng chữ cái giờ Pháp cùng phiên âm nước ngoài IPA chuẩn tuyệt nhất.

Bạn đang xem: Bảng chữ cái tiếng pháp và cách phát âm


1. Bảng vần âm giờ Pháp

Bảng vần âm giờ đồng hồ Pháp bao gồm 26 ký từ bỏ trong số đó bao gồm đôi mươi phụ âm và 6 nguyên âm:

*

2. Bảng chữ cái tiếng Pháp cùng phương pháp đọc:

Chữ cái

Cách đọc

Chữ cái

Cách đọc

Aa

a

Nn

en (nờ)

Bb

Oo

O

Cc

Pp

Dd

đê

Qq

quy (phát âm vào môi)

Ee

ơ

Rr

e rờ hoặc e grờ

Ff

xay (phờ)

Ss

ét xờ (không cong lưỡi)

Gg

giê (đọc cong lưỡi)

Tt

Hh

at sờ (cong lưỡi)

Uu

uy (gọi tròn môi)

Ii

i

Vv

Jj

gi

Ww

lưu ban lơ vê

Kk

ka

Xx

ích(x)

Ll

eo (lờ)

Yy

y(cơ grếch)

Mm

em ( mờ)

Zz

dét(đờ)

3. Xem đoạn phim Bảng vần âm tiếng Pháp với bí quyết đọc:

4. Các đọc các dấu quan trọng đặc biệt vào giờ Pháp.

Ngoài ra vào giờ Pháp còn có các ký kết từ đặc biệt gồm dấu: ç é à trằn ù œ ï â ê î ô û ë ü.

Các bạn đọc nlỗi sau: gọi vần âm + vệt, cùng với những lốt bạn đọc nlỗi tiếp sau đây hoặc xem chi tiết bài viết "những kí tự đặc trưng vào giờ đồng hồ Pháp" ngơi nghỉ bài học cũ

Dấu huyền (à, nai lưng, ù) - Accent grave sầu - hiểu giống như át-xăng g-ra-v(ơ) (đi với các nguyên lòng A, E, U)Dấu sắc đẹp / (é) - Accent aigu - đọc giống như át-xăng te-ghi (hiểu chữ ghi kéo nhì đầu mnghiền lại) (đi với nguyên lòng E)Dấu nón ^ (â, ê, î, ô, û) - Accent circonflexe cộ - hiểu kiểu như át-xăng xia-côông-ph-léch-x(ơ) (đi cùng với các nguan tâm A, E, I, O, U)Dấu móc dưới chữ C (ç) - Cédille - đọc như thể xê-đi-d(ơ) (đi với phụ âm C)Dấu nhì chnóng phía bên trên chữ (ï hoặc chữ ë, ü) - Tréma - phát âm tương đương t-rê-ma (đi với những nguyên âm E, I, U)

Vd: ë đang hiểu giống hệt như ơ tré-ma.

Xem thêm: Mod Skin Lol Bằng Tay Không Dùng Bất Kỳ, Mod Skin Thủ Công Bằng Tay Không Dùng Bất Kỳ


5.Bảng phiên âm nước ngoài giờ Pháp

Bên cạnh bảng chữ cái giờ Pháp họ tò mò bên trên. Để phân phát âm đúng, các bạn cần biết cùng hiểu giải pháp đọc của bảng chữ phiên âm thế giới (Nếu các bạn đã học tập qua giờ Anh, vào giờ đồng hồ anh cũng có thể có bảng chữ phiên âm quốc tế IPA).

Bảng phiên âm quốc tế giờ Pháp là gì ?

Lúc chúng ta tra trường đoản cú điển, các bạn thấy ở bên cạnh bao gồm chữ phiên âm, được đặt vào lốt ngoặc<...>.Đó chính là phiên âm quốc tế. Để đọc được cách hiểu của chúng.

Các bạn cũng có thể tò mò sinh hoạt bài viết sau của Cap Education: BẢNG PHIÊN ÂM TIẾNG PHÁP

6. Số đếm tronghọc tập giờ Pháp

1: un/une (uhn)/(uun)

2: deux (deur)

3: trois (trwah)

4: quatre (kahtr)

5: cinq (sihnk)

6: six (sees)

7: sept (set)

8: huit (weet)

9: neuf (neuf)

10: dix (deece)

11: onze (onz)

12: douze (dooz)

13: treize (trayz)

14: quatorze (kat-ORZ)

15: quinze (kihnz)

16: seize (says)

17: dix-sept (dee-SET)

18: dix-huit (dee-ZWEET)

19: dix-neuf (deez-NUF)

20: vingt (vihnt)

21: vingt-et-un (vihng-tay-UHN)

22: vingt-deux (vihn-teu-DEU)

23: vingt-trois (vin-teu-TRWAH)

30: trente (trahnt)

40: quarante (kar-AHNT)

50: cinquante (sank-AHNT)

60: soixante (swah-SAHNT)

70: soixante-dix (swah-sahnt-DEES) hoặc septante (sep-TAHNGT) nghỉ ngơi Bỉ và Thụy Sĩ

80: quatre-vingt (kaht-ruh-VIHN); huitante (weet-AHNT) sống Bỉ cùng Thụy Sĩ (trừ Geneva); octante (oct-AHNT) sinh sống Thụy Sĩ

90: quatre-vingt-dix (katr-vihn-DEES); nonante (noh-NAHNT) nghỉ ngơi Bỉ với Thụy Sĩ

100: cent (sahn)

200: deux cent (deu sahng)

300: trois cent (trrwa sahng)

1000: mille (meel)

2000: deux mille (deu meel)

1.000.000: un million (ung mee-LYOHN) (treated as a noun when alone: one million euros would beun million d'euros.

1.000.000.000: un milliard

1.000.000.000.000: un billion

Học giờ đồng hồ Pháp đơn giản cần không các bạn?

h3qvn.com trung trọng điểm dạy tiếng pháp đáng tin tưởng chuyên nghiệp với giáo viên phiên bản xứ giúp cho bạn đoạt được giờ đồng hồ Pháp dễ dãi hơn với vững bước mang lại hành tnhãi con du học tập Pháp.

Hãy vào Cap France hàng ngày để học tập phần nhiều bàihọc tập giờ đồng hồ pháphữu íchbằng phương pháp bnóng coi hầu như chuyên mục mặt dưới: