Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Môn Toán Lớp 8

Đề thi Toán cuối kì 1 lớp 8 năm 2022 - 2023 tuyển chọn 8 đề đánh giá cuối kì 1 gồm đáp án cụ thể và bảng ma trận đề thi.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì 1 môn toán lớp 8Đề kiểm soát học kì 1 Toán 8 - Đề 1

Đề thi cuối kì 1 Toán 8

Câu 1: thực hiện phép tính:

a) 3xy.5x2y3b) xy2(x2 + xy + 5)
c) (8x2y3 - 12x3y2 + 4xy) : 2xyd) (x3 + x2 - x + 15) : (x + 3)

Câu 2: Phân tích đa thức thành nhân tử

a) 2x3y2 + 4xy - x2y - 2b) x2 - 2xy + y2 - 4x2
c) x3 + 5x2 + 8x + 4

Câu 3:

Cho biểu thức:

*

a. Với điều kiện nào của x thì giá trị của biểu thức A được xác định?

b. Rút gọn gàng biểu thức A

c. Tìm quý hiếm của biểu thức A trên x = 2

Câu 4: cho hình thoi ABCD bao gồm I là giao điểm hai tuyến phố chéo. Call M là vấn đề đối xứng với C qua B, N là vấn đề đối xứng cùng với B qua AM, F là giao điểm của AM với BN.

a. Chứng tỏ rằng: ABM là tam giác vuông.

b. Chứng tỏ AIBF là hình chữ nhật, ABMN là hình thoi.

c. Minh chứng N là vấn đề đối xứng D qua A.

Câu 5: chứng tỏ T = xy(x4 - y4) phân chia hết đến 30 cùng với

*


Đáp án đề thi học kì 1 Toán 8

Câu 1:

a) 3xy.5x2y3 = 15x3y4

b)

*

*

*

Câu 2:

a)

*

*

b)

*

*

*

Câu 3:

*

a. Điều kiện nhằm A xác minh là:

*

*

c. Ta có x = 2 lúc ấy

*


Vậy lúc x = 2 thì A = 3

Câu 4:

a) Ta gồm ABCD là hình thoi đề xuất AB = BC

Theo bài bác ra ta có: M là điểm đối xứng với C qua B bắt buộc BC = BM

Xét tam giác ACM có BC = BM = AB

Vậy tam giác ACM là tam giác vuông

b) Xét tứ giác AIBF có:

*
(chứng minh trên)

*
(Do ABCD là hình thoi)

*
(N đối xứng cùng với B qua AM)

Vậy tứ giác AIBF là hình chữ nhật

Ta có:

*

N đối xứng với B qua AM => FB = FN

*

Vậy ABMN là hình thoi

c) vị ABMN là hình thoi => AB = AN

Do ABCD là hình thoi => AB = AD

Suy ra AN = AD vậy N là điểm đối xứng D qua A

Câu 5:

Ta có:

*

= xy(x - 1)(x + 1)(x - 2)(x - 2) + 5xy(x - 1)(x + 1) - xy(y - 1)(y + 1)(y - 2)(y + 2) + 5xy(y - 1)(y + 1)

Ta có: xy(x - 1)(x + 1)(x - 2)(x - 2); xy(y - 1)(y + 1)(y - 2)(y + 2) đông đảo là tích của 5 số trường đoản cú nhiên thường xuyên nên phân chia hết cho 5


5xy(x - 1)(x + 1); 5xy(y - 1)(y + 1) phân tách hết cho 5

Vậy biểu thức T phân chia hết mang đến 5

Ta lại có: xy(x - 1)(x + 1); xy(y - 1)(y + 1) là tích của 3 số nguyên tiếp tục nên phân chia hết đến 2 và chia hết đến 3

Mà BCNN(2,3,5) = 30

Vậy T chia hết đến 30 (đpcm)

Ma trận đề Toán lớp 8 học tập kì 1

Chủ đề

Mức độ nhấn thức

Cộng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

1. Nhân và phân chia đa thức

Nhận hiểu rằng phép nhân solo thức và đa thức.

Biết phân chia đa thức cho đa thức.

Biết bí quyết phân tích nhiều thức thành nhân tử vào trường hợp 1-1 giản

Vận dụng phân tích đa thức thành nhân tử nhằm rút gọn phân thức hoặc giải vấn đề tìm x.

Vận dụng các phép thay đổi phân thức nhằm tìm GT của một biểu thức đại số

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:

2

1,5

15%

2

1,5

15%

1

1,0

10%

1

0,5

5%

6

4,5

45%

2. Phân thức đại số

Nhận biết và thực hiện được những phép về phân thức cùng mẫu.

Xem thêm: Cách Cài Đặt Điện Thoại Bàn Panasonic, Hướng Dẫn Sử Dụng Điện Thoại Panasonic Kx

Hiểu với tính được những phép tính bên trên phân thức,

Vận dụng được các phép tính trên phân thức, phối hợp các HĐT để rút gọn phân thức đại số

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:

1

1,0

10%

1

0,5

5%

1

1,0

10%

3

3

30%

3. Tứ giác

Vẽ hình

Hiểu vết hiệu nhận thấy tứ giác đặc biệt quan trọng để chứng minh

Vận dụng lốt hiệu phân biệt tứ giác đặc biệt quan trọng để triệu chứng minh

Vận dung tính chất các hình hình học vẫn học để hội chứng minh

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:

0,5

5%

1

0,5

5%

1

1,0

10%

1

0.5đ

5%

3

2,5

25%

4. Đa giác. Diện tích đa giác

Hiểu với tính được dt của hình hình học

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:

1

0,5

5%

1

0,5

5%

Tổng số câu:

Tổng số điểm:

Tỉ lệ %:

3

3

30%

5

3,0

30%

4

3

30%

2

1

10%

14

10,0

100%

Đề thi Toán cuối kì 1 lớp 8 - Đề 2

Đề thi cuối kì 1 Toán 8

Câu 1 (2.0 điểm)

Thực hiện nay phép tính:

*

*

Câu 2 (2.0 điểm)

Phân tích các đa thức sau thành nhân tư?:

*


*

*

Câu 3 (2.0 điểm)

Cho biểu thức:

*

a) Với đk nào của x thì quý hiếm của biểu thức A được xác minh ?

b) Rút gọn gàng biểu thức A

c) Tìm quý giá của biểu thức

*

Câu 4 (3 điểm)

Cho tam giác ABC cân tại A. điện thoại tư vấn D, E theo lần lượt là trung điểm của AB, BC

a) điện thoại tư vấn M là điểm đối xứng với E qua D. Minh chứng tứ giác ACEM là hình bình hành

b) chứng tỏ tứ giác AEBM là hình chữ nhật.

c) Biết AE = 8 cm, BC = 12cm. Tính diện tích của tam giác AEB

Câu 5 (1.0 điểm)

Chứng minh biểu thức A = - x2 +

*
x – 1 luôn luôn âm với mọi giá trị của biến

Đáp án đề thi học kì 1 Toán lớp 8

Câu

Nội dung

Điểm

1

(2.0đ)

*

0.5

0.5

*

0.25

0.25

0.25

0.25

2

(2.0đ)

a) x3 – 2x2

= x2(x – 2)

0.5

b) y2 +2y - x2 + 1

= (y2 +2y + 1) – x2

= (y + 1)2 – x2

=( y + 1 + x )(y + 1 - x )

0.25

0.25

c) x2 – x – 6

= x2 – 3x + 2x – 6

= (x2 – 3x) + (2x – 6)

= x(x – 3) + 2(x – 3)

= (x – 3)(x + 2)

0.25

0.25

0.25

0.25

.........

Ma trận đề thi học kì 1 Toán 8

Cấp độTên chủ đề(nội dung, chương…)Nhận biếtThông hiểuVận dụngVận dụng caoCộng

1.Những hằng đẳng thức đáng nhớ .Các phép tính của đa thức

- gọi và thực hiện được phép nhân nhiều thức với nhiều thức

- Vận dụng biến hóa hằng đẳng thức để chứng minh một biểu thức luôn luôn âm

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

1.0

1

1.0

2

2.0 20%

2. Các phương thức phân tích nhiều thức thành nhân tử

Vận dụng giải pháp đặt nhân tử chung, nhóm hạng tử và áp dụng hằng đẳng thức để phân tích đa thức thành nhân tử

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3

2.0

3

2.0

20%

3. Các phép tính của phân thức

Biết điều kiện khẳng định của biểu thức

- Thực hiện tính toán được phép toán bên trên phân thức

Vận dụng các quy tắc vào rút gọn và tìm giá trị của biều thức

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0.5

1

1.0

2

1.5

4

3.0

30%

4. Tứ giác

Biết vẽ hình, ghi GT – KL, nhận ra tứ giác là hình chữ nhật

Hiểu được đặc điểm đường vừa đủ tam giác, dấu hiệu nhận biết để minh chứng hình bình hành

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

1.5

1

1.0

2

2.5

25%

5. Diện tích s đa giác

Hiểu và tính được diện tích s tam giác

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0.5

1

0.5

5%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ: %

2

2.0

20%

4

3.5

35%

5

3.5

35%

1

1.0

10%

12

10


Đề thi học kì 1 Toán 8 - Đề 3

Đề thi cuối kì 1 Toán 8

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN .....................

TRƯỜNG thcs .....................

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2022 - 2023

Câu 1: công dụng phép tính 2 x(5-3 x) là:

*

*

*

*

Câu 2: hiệu quả của phép tính (x y+5)(x y-1) là:

*

*

*

*

Câu 3: triển khai hằng đẳng thức

*
 ta được kết quả bằng:

*

*

*

*

Câu 4: Đa thức

*
 thành nhân tử?

A. X(3 x-4 x)

B. X(x-4)

C. X(3-4 x)

D. X(3 x-4)

Câu 5: Đơn thức

*
 chia không còn cho đơn thức làm sao sau đây?

*

*

*

*

Câu 6: Rút gọn gàng phân thức

*
 được hiệu quả là:

*

B. X

*

*

Câu 7: Điều kiện của x để quý hiếm của phân thức

*
 xác định là:

A. X>3

B. X

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN .....................

TRƯỜNG trung học cơ sở .....................

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2022 - 2023

MÔN: TOÁN 8 

I.Trắc nghiệm: (3,0 điểm)

Mỗi câu chọn đúng: 0,2 điểm

câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Đáp án

B

A

C

D

C

D

C

B

A

D

B

B

A

C

A

..................

Đáp án có trong file sở hữu nhé các bạn

Ma trận đề thi học tập kì 1 Toán 8

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN .....................

TRƯỜNG trung học cơ sở .....................

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2022 - 2023

MÔN: TOÁN 8

Thời gian: 90 phút (Không kể thời hạn giao đề)

Chủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụngTổng
Cấp độ thấpCấp độ cao
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL

Nhân, chia đối kháng thức, nhiều thức, hàng đẳng thức tiến công nhớ