ĐỀ HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 6 NĂM 2014

Đề h3qvn.com khảo sát điều tra 8 tuần học tập kì 1 lớp 6 môn Toán năm năm trước phòng GD&ĐT Việt Yên có đáp án, những em xem thêm đề h3qvn.com và giải đáp dưới đây.


Đề kiểm tra quality học kì 1 lớp 6 môn Toán năm năm trước - PGD Việt Yên

Câu 1:(2 điểm)

tiến hành phép tính:

 a. 24.66 + 33.24 + 24

b. 32 . 5 + (164 – 82)

Câu 2:(3 điểm)

 Tìm số tự nhiên và thoải mái x, biết:

a. 9 + 2.

Bạn đang xem: Đề học kì 1 môn toán lớp 6 năm 2014

x = 37 : 34

b. 5. (x + 35) = 515

*

Câu 3:(2 điểm)

a. Kiếm tìm Ư(12)

b. Viết tập phù hợp A những bội nhỏ dại hơn 60 của 9

Câu 4:(2.5điểm)

a. Mang đến 3 điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đoạn thẳng AB, tia BC, con đường thẳng AC.

Xem thêm: Cách Lấy Nét Đa Điểm Trên Canon, Nikon, Fujifilm,, Hướng Dẫn Chọn Điểm Lấy Nét Trên Canon 70D

b. Mang lại 3 điểm M, N, p. Thuộc con đường thẳng a thế nào cho MN = 4cm,

MP = 10cm. Tính NP.

Câu 5:(0.5 điểm) minh chứng rằng n.(n + 13) phân chia hết cho 2 với mọi số thoải mái và tự nhiên n

Đáp án đề kiểm tra chất lượng học kì 1 lớp 6 môn Toán năm năm trước - PGD Việt Yên

*

Các em thường xuyên xuyên truy vấn h3qvn.com để xem thêm đề h3qvn.com và lời giải môn Toán lớp 6 thân học kì một năm 2014.

Nguồn Deh3qvn.com.VioletĐề h3qvn.com giữa kì 1 lớp 6


16 bình luận: Đề h3qvn.com thân học kì 1 lớp 6 môn Toán năm năm trước


Các tin new nhất


Đang quan tiền tâm


Tin tức mới nhất


Khoá học tập lớp 2-12 - h3qvn.com
*

*

TIN TỨC
h3qvn.com.COM
ĐIỂM h3qvn.com
*