Đề Thi Toán Lớp 7 Học Kì 1 Năm 2018

Đề thi học tập kì 1 Toán 7 năm 2021 - 2022 gồm 6 đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 1 tất cả đáp án cụ thể kèm theo bảng ma trận đề thi.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 7 học kì 1 năm 2018


Bộ đề thi học kì 1 Toán lớp 7 năm 2021 - 2022

Đề thi học kì 1 Toán 7 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán 7 năm 2021 - Đề 2

Đề thi học tập kì 1 Toán 7 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề thi học tập kì 1 Toán 7

cấp độ

Tên nhà đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Chủ đề 1:

Cộng trừ nhân chia, giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất và lũy quá của số hữu tỉ.

Biết một số trong những biểu diễn số hữu tỉ

C(1)

Nắm vững cách tính giá trị tuyệt đối hoàn hảo và lũy thừa

C(4;5)

Vận dụng kiến thức vào bài toán tính cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ

C(2;3)

Số câu hỏi: 5

Số điểm: 1.25

Tỉ lệ: 12.5%

1

0.25

2.5%

2

0.5

5%

2

0.5

5%

5

1.25

12.5%

Chủ đề 2:

Tỉ lệ thức và tính chất dãy tỉ số bởi nhau.

Vận dụng phương pháp của tỉ lệ thức nhằm tính

C(12)

Số câu: 1

Số điểm: 0.25

Tỉ lệ: 2.5%

1

0.25

2.5%

1

0.25

2.5%

Chủ đề 3:

Làm tròn số, căn bậc hai, hàm số và đồ thị

Nắm được quan niệm căn bặc hai với tọa độ của một điểm

C(6;10)

Tính được căn bậc nhị của một số trong những và có tác dụng tròn số

C(7;11)

Vận dụng kỹ năng và kiến thức vào tính cực hiếm của hàm số

C(9)

Số câu: 5

Số điểm: 1.25

Tỉ lệ: 12.5%

2

0.5

5%

2

0.5

5%

1

0.25

2.5%

5

1,25

12.5%

Chủ đề 4:

Đại lượng tỉ lệ thành phần thuận, tỉ lệ nghịch.

Vận dụng T/c tỉ lệ thuận nhằm tính cực hiếm tương ứng

C(8)

Vận dụng T/c tỉ trọng thuận, nghịch nhằm tính giá trị khớp ứng và giải việc thực tế

C(B1;B2)

Số câu: 3

Số điểm: 3.25

Tỉ lệ: 32.5%

1

0.25

2.5%

2

3

30%

3

3.25

32.5%

Chủ đề 5:

Hai góc đối đỉnh với tổng tía góc trong tam giác.

Vận dụng kỹ năng và kiến thức tổng tía góc để tính và chỉ ra số đo trong tam giác

C(15;17)

Số câu: 2

Số điểm: 0.5

Tỉ lệ: 5%

2

0.5

5%

2

0.5

5%

Chủ đề 6:

Đường thẳng vuông góc, mặt đường thẳng song song.

Nhận biết được hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song

C(13)

Hiểu được đặc điểm hai con đường thẳng song song

C(14;18)

Số câu: 3

Số điểm: 0.75

Tỉ lệ: 7.5%

1

0.25

2.5%

2

0.5

5%

3

0.75

7.5%

Chủ đề 7:

Trường hợp bằng nhau của tam giác.

Hiểu được khi nào thì nhì tam giác đều nhau và kí hiệu

C(16;19;20)

Chứng minh được nhị tam giác cân nhau và tia phân giác của một góc

C(B3)

Số câu: 4

Số điểm: 2.75

Tỉ lệ: 27.5%

3

0.75

7.5%

1

2

20%

4

2.75

27.5%

Tổng câu: 23

Tổng điểm: 10

Tỉ lệ: 100%

4

1

10%

9

2.25

22.5%

5

1.25

12.5%

3

5

50%

2

0.5

5%

23

10

100%


Đề khám nghiệm cuối kì 1 Toán 7 năm 2021

I- TRẮC NGHIỆM: (5đ) Khoanh tròn chữ cái đứng trước lời giải theo từng yêu cầu câu hỏi.

Câu 1: trong những phân số sau đây, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ

*

*

*

*

*

Câu 2: tác dụng phép tính

*
 là:

*

*

*

*

Câu 3: quý hiếm của x trong đẳng thức

*
là:

A. 1

*

*

D. 7

Câu 4: biện pháp viết làm sao dưới đó là đúng?

A. |-0,55|=0,55

C. |-0,55|=-0,55

B. |0,55|=-0,55

D. -|0,55|=0,55


Câu 5: công dụng của phép tính

*
 là:

*

*

*

*

Câu 6: Cách viết nào dưới đây không đúng?

*

*

*

Câu 7: trường hợp

*
thì
*
 bằng:

A. 4

B. 8

C. 16

D. 64

Câu 8: Biết đai thầy thuốc tỉ lê thuân với đai lương X với những căp giá chỉ tri khớp ứng trong bảng sau:

x-51
y1?

Giá tri làm việc ô trống là?

*

*

C. 5

D. -5

Câu 9: cho hàm số

*
. Khẳng đinh nào tiếp sau đây đúng?

A. F(-1)=0

B. F(-1)=2

*

*

....................

II. Trường đoản cú luận

Bài 1: Biết nhị đại lượng x cùng y tỉ trọng nghịch cùng với nhau cùng khi x = 10 thì y = -12.

a) Tìm thông số tỉ lệ.

b) Hãy biểu diễn y theo x.

c) Tính cực hiếm của y lúc x = 4; x = -8.

Bài 2: Ba đối kháng vị kinh doanh gốp vốn theo tỉ lệ thành phần 3; 5; 7. Hỏi mỗi đơn vị chức năng chia bao nhiêu lãi ví như tổng số chi phí lãi là 450 triệu đ và tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với số vốn liếng đã góp.

Bài 3: cho tam giác ABC vuông tại A. Bên trên tia đối của tia AC rước điểm D làm thế nào để cho AC = AD. Trên tia đối của tia bố lấy điểm M bất kì. Minh chứng rằng:

a) ba là tia phân giác của góc CBD.


..........................

Đề thi học tập kì 1 lớp 7 môn Toán 7 năm 2021 - Đề 2

Ma trận đề thi học kì 1 Toán 7

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

1. Số thực. Số hữu tỉ.

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Nắm được qui tắc thực hiện các phép tính trên tập đúng theo R, thế được định nghĩa tỉ lệ thức, đặc điểm của tỉ lệ thành phần thức

Hiểu qui tắc triển khai phép tính bên trên tập đúng theo R để gia công bài tập tính quý giá biểu thức, tìm x.

Xem thêm: Những Hình Anh Tinh Yeu Dep, Hình Ảnh, Hình Ảnh Đẹp Về Tình Yêu Ý Nghĩa Nhất

Số câu:

Số điểm:

2

1,0

4

2,0

6

3,0

2. Hàm số và đồ thị.

Nhận biết 2 đại lượng tỉ trọng thuận, 2đại lượng tỉ lệ nghịch, hệ số tỉ lệ.Nắm được quan niệm hàm số và đồ thị.

Vận dụng đặc điểm của đại lượng tỉ lệ thành phần thuận, đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch nhằm giải những dạng bài xích tập.

Vận dụng linh hoạt, tính chất của tỉ lệ thức, hàng tỉ số bởi nhau để gia công các bài tập khó.

Số câu:

Số điểm:

2

1,0

1

1,0

1

1,0

4

3,0

3. Đường trực tiếp vuông góc, đường thẳng tuy nhiên song.

Nhận biết các góc tạo bởi vì 1 mặt đường thẳng giảm 2 đương thẳng.

Biết cách vẽ hình, ghi GT-KL. Biết minh chứng hai con đường thẳng vuông góc, tuy vậy song phụ thuộc quan hệ giữa vuông góc và song song.

Số câu:

Số điểm:

1

0,5

1

1,0

2

1,5

4. Tam giác.

Nắm được tổng 3 góc của một tam giác, góc ngoại trừ tam giác.

Vận dụng những trường hợp cân nhau của 2 tam giác để chứng minh 2 tam giác cân nhau từ kia suy ra 2 đoạn thẳng bằng nhau, 2 góc bởi nhau.

Vận dụng tổng hợp các kiến thức để minh chứng 2 đoạn thẳng bởi nhau, 2 góc bằng nhau.

Số câu:

Số điểm:

1

0,5

1

1,0

1

1,0

3

2,5

Tổng số câu:

Tổng số điểm:

Tỉ lệ:

6

3,0

30%

5

3,0đ

30%

2

2,0đ

20%

2

2,0đ

20%

15

10

100%


Đề khám nghiệm cuối kì 1 Toán 7

PHÒNG GD & ĐT TP ……..

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021 - 2022

MÔN: TOÁN 7

Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề)Đề này gồm 01 trang

Hãy viết vào bài bác thi chỉ một chữ cái in hoa đứng trước đáp số đúng.

Câu 1. Xác minh nào dưới đây đúng:

*

*

*

*

Câu 2. Cách viết nào sau đây là đúng:

A. |-0,25|=-0,25

B. -|-0,25|=-(-0,25)

C. -|-0,25|=-(-0,25)

D. |-0,25|=0,25

Câu 3. Cho đường thẳng c cắt hai tuyến phố thẳng a với b và trong các góc tao thành tất cả một căp góc so le trong bằng nhau thì:

A. A / / b

B. A cắt b

C. A perp b

D. A trùng cùng với b

Câu 4. Điểm thuộc thiết bị thị hàm số

*
 là:

A. (-1 ;-2)

B. (-1 ; 2)

C. (0 ; 2)

*

Câu 5. Cho x cùng y là nhị đại lượng tỉ trọng nghịch và hai cặp giá chỉ trị tương ứng của chúng được mang đến trong bảng

x

-2

y

10

-4

Giá trị sinh hoạt ô trống vào bảng là:

A.-5

B. 0,8

C.-0,8

D.Một kết quả khác

Câu 6. mang đến

*
*
 biết H=M ; I=N. Để
*
 theo trường thích hợp góc - cạnh - góc thì cần thêm điều kiện nào sau đây:

A. HI = MN

B. IK = MN

C. HK = MP

D. HI = NP

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 7 (1,0 điểm). Thực hiện nay phép tính:

*

*

Câu 8 (1,0 điểm). tìm kiếm x biết:

*

*

Câu 9 (1,5 điểm).

Cho đồ gia dụng thị của hàm số

*
(với m là hằng số,
*
) trải qua điểm
*

a) xác định m;

b) Vẽ vật dụng thị của hàm số sẽ cho với giá trị m tìm kiếm được ở câu a.Tìm trên đồ thi hàm số bên trên điểm tất cả tung độ bằng 2 .