Xem tam quốc diễn nghĩa

h3qvn.com- Tam Quốc Diễn Nghĩa được viết theo cách thức bảy thực bố hư, với câu hỏi thêm nhiều tình tiết hỏng cấu nhằm tô vẽ tính bí quyết và biểu tượng nhân vật cho sâu sắc, đậm đường nét hơn.

Bạn đang xem: Xem tam quốc diễn nghĩa

Kết nghĩa đào viên

*

Vào trong thời hạn cuối Đông Hán, Trương Giác phát đụng cuộc khởi nghĩa Hoàng Cân, quân nhóm triều đình hoảng sợ. Để hoàn toàn có thể đủ sức chống lại giặc Hoàng Cân, Thái thú U Châu là giữ Yên buộc phải dán cáo chiêu binh.

Lưu Bị, quan Vũ với Trương Phi chỉ vô tình tương ngộ trong những khi xem cáo thị nhưng đầy đủ cùng chí hướng ship hàng cho khu đất nước. Trương Phi tiếp đến dẫn giữ Bị và Quan Vũ mang lại vườn đào sau bên uống rượu, sau cùng bái trời kết nghĩa tại đây.

Nộ đả Đốc Bưu

Khi Đốc Bưu mang đến tuần thị, giữ Bị xuất thành nghênh tiếp, hết mực khiêm nhường. Đốc Bưu lại tỏ ra quá ngạo mạn, chỉ trích lưu lại Bị đưa xưng Hoàng Đế, báo sai công trạng, lại bịa chuyện tội “Huyện úy sợ hãi dân”, rắp trung khu hãm hại.

Trương Phi sau thời điểm biết chuyện, kéo Đốc Bưu trói vào cây cột giữ ngựa chiến trước cửa quan nha huyện, quất liên tục vào chân Đốc Bưu. Lưu giữ Bị sau đó đến kịp chỉ thị cho Trương Phi giới hạn tay, Đốc Bưu nhân cơ hội mới có thể chạy thoát.

Uống rượu luận anh hùng, giữ Bị lag mình rơi đũa

Khi còn đề xuất nương nhờ trong doanh trại quân Tào, lưu Bị tất cả lần đã làm được Tào Tháo mới đến “uống rượu thưởng mai”. Lúc rượu tới sống lưng chừng, Tào túa đã hỏi giữ Bị “Huyền Đức từng đi khắp bốn phương, tất biết rõ anh hùng thời này, mời test nói xem”.

Lưu Bị kể ra một loạt cái tên như Viên Thuật, Viên Thiệu, lưu Cảnh Thăng, Tôn Sách, giữ Chương,… nhưng Tào Tháo đa số gạt phất đi cùng nói: “Anh hùng trong thế gian thời này, duy chỉ bao gồm sứ quân cùng cởi đây cơ mà thôi!”

Lưu Bị nghe thấy lời này của Tào cởi thì độc nhất thời ghê hãi, tấn công rơi cả song đũa bên trên tay xuống. Vừa may dịp đó bất ngờ có tiếng sấm, lưu Bị bắt đầu giả bộ ung dung, khom người xuống nhặt đũa, nói: “Uy trời chấn động, vừa nghe vẫn ra nỗi này”. Dỡ cười lớn: “Bậc trượng phu mà cũng sợ hãi sấm sét tốt sao?”

Qua năm ải chém sáu tướng

Trong thời gian còn giúp tù binh trong Tào doanh, quan lại Vũ đã khước từ mọi sự thiện ý của Tào Tháo, treo ấn từ bỏ quan, kéo đến hai vị đại tẩu tiến về Hà Bắc để hội ngộ với huynh trưởng lưu Bị.

Trên mặt đường đi, quan Vũ lần lượt cần vượt qua năm quan ải, chém sáu vị tướng mạo của Tào tháo là Khổng Tú, mạnh dạn Thản, Hàn Phúc, Biện Hỉ, vương Thực cùng Tần Kỳ.

Đại chiến quan liêu Độ

Công Nguyên năm 200, Tào Tháo bước đầu dẫn binh tiến tiến công Viên Thiệu, hai bên cạnh tranh tại quan tiền Độ. Tam Quốc diễn nghĩa mô tả Viên Thiệu bao gồm 70 vạn quân, còn Tào tháo dỡ chỉ gồm 7 vạn quân vào trận này. Trận chiến giằng co dài ngày, Tào Tháo sắp hết lương ước ao rút lui tuy thế được Tuân Úc khuyên liên tục kiên trì chờ phát triển thành cố.

Quả nhiên không lâu sau, Viên Thiệu bởi không nghe theo kế sách chia binh tập kích hứa hẹn Đô của quân sư hứa Du, yêu cầu Hứa Dù vứt Viên Thiệu theo Tào Tháo. Hứa Du hiến kế góp Tào túa đốt cháy lương thảo của Viên Thiệu tại Ô Sào, đảo ngược tình thế, Viên Thiệu đại bại.

Ôn tửu trảm Hoa Hùng

Tào Tháo, Viên Thiệu cùng những Lộ chư hầu đoàn kết phạt Đổng, đương đầu với Lữ cha (lúc này còn phục vụ Đổng Trác) tại Tỵ Thủy Quan. Tuỳ thuộc của Lữ tía là Hoa Hùng tham chiến giết mổ liền các tướng lĩnh của các Lộ chư hầu, khiến liên minh phát Đổng kinh sợ, không có bất kì ai còn dám ứng chiến. Quan tiền Vũ tiến bước xin đi đem đầu Hoa Hùng. Tào Tháo cho người rót rượu, quan lại Vũ nói “Rượu vẫn rót ra, quan liêu mỗ sẽ quay trở lại ngay!”

Không thọ sau liên minh ghê hãi trong khi thấy Quan Vũ mang đầu Hoa Hùng về, Tào dỡ cũng bắt buộc đứng người khi thấy chén bát rượu bên trên tay vẫn còn đó ấm.

Xem thêm: Game Người Que Đánh Nhau : Stickman, Game Người Que Đánh Nhau

Tam vậy thảo lư

Sau khi Từ Thứ vứt đi đã trình làng Gia mèo Lượng với lưu lại Bị. Ba đồng đội Lưu – quan lại – Trương tức khắc tới nam Dương Long Trung nhằm mời Gia cát Lượng xuất sơn.

Sau hai lần đến hầu hết mất công, lần sản phẩm công nghệ 3 lưu Bị ở đầu cuối cũng gặp được Gia mèo Lượng. Lúc này Gia cát Lượng nằm ngủ trong lều tranh, Trương Phi không còn nhẫn nại mà phóng hỏa đốt nhà nhưng Quan Vũ ngăn lại. Sau thời điểm chờ 1 canh giờ, lưu giữ Bị sau cùng cũng hoàn toàn có thể thỉnh giáo Gia cát Lượng, cùng được nghe thuyết về Long Trung đối sách.

Khẩu chiến quần Nho

Vì phối hợp Tôn – Lưu phòng Tào, Gia cat Lượng đích thân cho Sài Tang nhằm thuyết phục Tôn Quyền. Tại buổi tiếp sứ, Tôn Quyền còn mang đến mời đám mưu thần công ty trương đầu mặt hàng của Đông Ngô tới, vừa để cho Gia mèo Lượng thấy Giang Đông không ít người tài, vừa để thử thách Gia cat Lượng hoàn toàn có thể làm gì trước gần như ú kiến đầu hàng, chính vì như vậy mà dẫn cuộc khẩu chiến giữa hai bên.

Sau khi thắng lợi đám quần Nho, phần đa lời lẽ quyết trung tâm của Gia cat Lượng cũng khiến cho Tôn Quyền nên thán phục, cùng lệnh đến Chu Du lĩnh binh cùng Lưu chống Tào.

Phản gián kế

Sau khi thu được Kinh Châu, Tào tháo thu nạp phần lớn tướng lĩnh nhuần nhuyễn thủy chiến là sái Mạo, Trương Doãn huấn luyện và giảng dạy thủy quân, giao hàng cho cuộc chiến đoạt được Giang Đông. Đồng thời, Tào túa phái Tưởng Cán là một trong người bạn cũ của chu du đi dò xét tin tức cùng khuyên sản phẩm vị Đại đô đốc của Đông Ngô.

Chu Du nhanh chóng đã nhìn thấy được rõ ý đồ vật của Tào tháo dỡ liền tương kế tựu kế, bày yến tiệc tiếp đãi các bạn cũ, dẫn Tưởng Cán đi thăm thú doanh trại quân Ngô. Nửa đêm, ngao du giả say đưa Tưởng Cán về ngủ thông thường một lều trại. Trước đó ngao du sớm đã chuẩn bị một lá thư bên trên bàn của mình, Tưởng Cán dò dậy coi thư thì thấy chính là thư xin sản phẩm của trặc Mạo và Trương Doãn (Chu Du mạo danh viết).

Tưởng Cán nhận định rằng sự việc cấp bách đề nghị vội lẻn về cung cấp thông tin cho Tào Tháo. Tào tháo dỡ tức giận không nên quân chém đầu sái Mạo cùng Trương Doãn ngay lập tức lập tức. Tuy vậy sau khi yên tâm lại Tào Tháo new biết rằng mình đã mắc bẫy của Chu Du, thịt đi những người dân duy nhất thông thuộc thủy chiến vào quân đội.

Hỏa công Xích Bích, Gia cat Lượng mượn gió đông

*

Trước cuộc chiến Xích Bích, Tào tháo nghe theo chủ kiến của Bàng Thống, sử dụng dây xích to cột chặt những con thuyền lại cùng với nhau để dám độ lóng lánh trên sông, giúp những binh lính có xúc cảm giống với lúc chiến đầu cùng bề mặt đất.

Nhận thấy điều này, liên hợp Tôn lưu quyệt định cần sử dụng kế hỏa công. Tào cởi tỏ ra khinh suất do hướng gió khi đó hoàn toàn có ích cho quân Tào nếu địch thủ dùng lửa.

Tuy nhiên Gia cat Lượng đã lập lũ cầu được gió Đông. Hoàng mẫu trên sông bất ngờ nổi lửa tập kích phi thuyền của Tào Tháo. Gió mạnh cộng thêm việc các con thuyền cột chặt cùng với nhau khiến lửa lan rất nhanh. Hơn 70 vạn đại quân của Tào Tháo gần như bị thiêu sạch. Phiên bản thân Tào dỡ cũng suýt quăng quật mạng nếu như không được quan tiền Vũ tha bị tiêu diệt ở Hoa Dung Đạo.