CÁCH LÀM KHỐI ĐA DIỆN 12 MẶT ĐỀU

Chỉ có đúng 5 một số loại khối đa diện đều. Đó là một số loại 3;3 – tứ diện đều; các loại 4;3 – khối lập phương; nhiều loại 3;4 – khối bát diện đều; một số loại 5;3 – khối 12 mặt đều; một số loại 3;5 – khối đôi mươi mặt đều.Bạn đã xem: giải pháp làm khối đa diện 12 khía cạnh đều

Tên gọi

Người ta gọi tên khối nhiều diện đều theo số khía cạnh của chúng với cú pháp khối + số mặt + khía cạnh đều.


Bạn đang xem: Cách làm khối đa diện 12 mặt đều

*

Thay vị nhớ số Đỉnh, Cạnh, phương diện của khối đa diện gần như như bảng bên dưới đây:

 

Bảng cầm tắt của năm loại khối nhiều diện đều


Xem thêm: Năm Nhuận Cúng Thôi Nôi Năm Nhuận Cho Bé Trai Bé Gái, Cúng Thôi Nôi Có Tính Tháng Nhuận Không

*

Các em có thể dùng giải pháp ghi ghi nhớ sau đây:

* Số mặt gắn liền với tên thường gọi là khối nhiều diện đều

* hai đẳng thức liên quan đến số đỉnh, cạnh và mặt

Kí hiệu Đ, C, M theo thứ tự là số đỉnh, số cạnh, số phương diện của khối đa diện đều

(1) Tứ diện đều các loại 3;3 vậy M = 4 với 3Đ = 2C = 3M = 12

(2) Lập phương nhiều loại 4;3 gồm M = 6 và 3Đ = 2C = 4M = 24

(3) chén bát diện đều nhiều loại 3;4 vậy M = 8 với 4Đ = 2C = 3M = 24

(4) 12 mặt phần nhiều (thập nhị đều) nhiều loại 5;3 vậy M = 12 và 3Đ = 2C = 5M = 60

(5) 20 mặt hồ hết (nhị thập đều) các loại 3;5 vậy M = 20 và 5Đ = 2C = 3M = 60

 

1. Khối nhiều diện đều nhiều loại 3;3 (khối tứ diện đều)

• từng mặt là 1 tam giác phần nhiều

• mỗi đỉnh là đỉnh phổ biến của đúng 3 mặt

• bao gồm số đỉnh (Đ); số khía cạnh (M); số cạnh (C) lần lượt là D = 4, M = 4, C = 6.

• Diện tích toàn bộ các mặt của khối tứ diện hồ hết cạnh là

• Thể tích của khối tứ diện hồ hết cạnh là

• bao gồm 6 khía cạnh phẳng đối xứng (mặt phẳng trung trực của từng cạnh); 3 trục đối xứng (đoạn nối trung điểm của hai cạnh đối diện)

• nửa đường kính mặt cầu ngoại tiếp

 

2. Khối đa diện đều một số loại 3;4 (khối bát diện hồ hết hay khối tám khía cạnh đều)

• từng mặt là một tam giác đều

• từng đỉnh là đỉnh thông thường của đúng 4 mặt

• tất cả số đỉnh (Đ); số phương diện (M); số cạnh (C) lần lượt là

• Diện tích tất cả các phương diện của khối chén diện gần như cạnh là

• bao gồm 9 mặt phẳng đối xứng

• Thể tích khối chén bát diện đều cạnh là

• nửa đường kính mặt mong ngoại tiếp là

 

3. Khối đa diện đều nhiều loại 4;3 (khối lập phương)

• từng mặt là một hình vuông

• mỗi đỉnh là đỉnh phổ biến của 3 mặt

• Số đỉnh (Đ); số mặt (M); số cạnh (C) theo thứ tự là

• diện tích của toàn bộ các phương diện khối lập phương là 

• tất cả 9 khía cạnh phẳng đối xứng

• Thể tích khối lập phương cạnh là

• nửa đường kính mặt cầu ngoại tiếp là

 

4. Khối đa diện đều các loại 5;3 (khối thập nhị diện phần lớn hay khối 12 khía cạnh đều)

• mỗi mặt là 1 ngũ giác rất nhiều

• từng đỉnh là đỉnh phổ biến của cha mặt

• Số đỉnh (Đ); số phương diện (M); số cạnh (C) theo lần lượt là

• diện tích của tất cả các mặt khối 12 mặt hồ hết là

• có 15 mặt phẳng đối xứng

• Thể tích khối 12 mặt hầu hết cạnh là

• bán kính mặt mong ngoại tiếp là

 

5. Khối nhiều diện đều một số loại 3;5 (khối nhị thập diện phần đông hay khối nhị mươi mặt đều)

• từng mặt là 1 tam giác đều

• mỗi đỉnh là đỉnh chung của 5 mặt

• Số đỉnh (Đ); số phương diện (M); số cạnh (C) lần lượt là

• diện tích của toàn bộ các khía cạnh khối 20 mặt phần đa là

• gồm 15 phương diện phẳng đối xứng

• Thể tích khối đôi mươi mặt các cạnh là

• nửa đường kính mặt mong ngoại tiếp là

 

 

 

 

 

 

 

nội dung bài viết gợi ý: 1. Phương trình h3qvn.comrit 2. Các bài toán tương quan đến hàm số bậc 3 3. Công thức tổng quát tính thể tích của một khối tứ diện bất kể và phương pháp tính nhanh cho các trường hợp đặc biệt quan trọng nên ghi nhớ 4. Công thức tính nhanh các bài toán hình học trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxyz 5. Căn bậc nhì số phức với phương trình bậc hai 6. Bắt đầu về số phức. 7. Một số bài toán vận dụng cao tương quan đến đường tiệm cận của thứ thị hàm số